ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 65470 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE K. Srithi 366 Nan/Thailand
2 7359 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE W. Nanakorn et al. 7359 Tak/Thailand
3 93781 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE Ling Shein Mang 093205 Chin State/Myanmar
4 84719 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE K. Kertsawang 3500 Chaiyaphum/Thailand
5 76329 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094332 Chin State/Myanmar
6 71839 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE B. Pantarod 102 Nan/Thailand
7 71899 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
8 102618 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE V. Nguanchoo 880 Nan/Thailand
9 4665 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE W. Nanakorn et al. 4665 Mae Hong Son/Thailand
10 44975 Sesamum indicum L. PEDALIACEAE Piyawan Winichainan HN1199 Chiang Mai/Thailand
11 29019 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE S. Suddee et al. 2584 Ubon Ratchathani/Thailand
12 33238 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE Jatupol K. 07-019 Chiang Mai/Thailand
13 34767 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3135 Si Sa Ket/Thailand
14 39097 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE Jatupol K. 08-446 Chiang Mai/Thailand
15 45405 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE N. Romkham 55 Chiang Mai/Thailand
16 64527 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE W. Pongamornkul 3076 Mae Hong Son/Thailand
17 83950 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE S. Sawangsawat 664 Rayong/Thailand
18 57405 Sesamum orientale L. PEDALIACEAE Maso Laseh 7 Pattani/Thailand
19 95223 Sesamum sp. PEDALIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-262 Luang Prabang/Laos