ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 65637 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 10127 Nan/Thailand
2 93371 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Aomtip petbanna 02 Chiang Mai/Thailand
3 71695 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091139 Chin State/Myanmar
4 383 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 383 Chiang Mai/Thailand
5 89478 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5578 Chiang Mai/Thailand
6 89470 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5570 Phayao/Thailand
7 111515 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-038 Xiangkhouang/Laos
8 88147 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5153 Chiang Mai/Thailand
9 62417 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Romklao Botanical Garden 0357/2554 Phitsanulok/Thailand
10 64564 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 3113 Mae Hong Son/Thailand
11 83106 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4641 Chiang Mai/Thailand
12 82047 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 12080 Phayao/Thailand
13 60723 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Ling Shein Man 087834 Chin State/Myanmar
14 80980 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097255 Chin State/Myanmar
15 90716 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 978 Chiang Rai/Thailand
16 67058 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 3640 Mae Hong Son/Thailand
17 66364 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3149 Chiang Mai/Thailand
18 80725 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4582 Chiang Mai/Thailand
19 79438 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 277 Myanmar
20 79414 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 218 Myanmar
21 79408 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 204 Myanmar
22 79401 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Law Shine 182 Myanmar
23 8085 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8085 Loei/Thailand
24 76021 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094749 Chin State/Myanmar
25 61233 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Ling Shein Man 087956 Chin State/Myanmar
26 73707 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04117 Mae Hong Son/Thailand
27 65070 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE K. Srithi 602 Nan/Thailand
28 47305 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Chusie KY297 Mae Hong Son/Thailand
29 20427 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE P. Thongson 172 Nan/Thailand
30 37637 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-577 Krabi/Thailand
31 107525 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-307 Phongsaly/Laos
32 17958 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 1511 Nan/Thailand
33 104276 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE S. Kamonnate 841 Chiang Mai/Thailand
34 103746 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 364 Chiang Mai/Thailand
35 16164 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Drechsler, C. Scholz 24 Chiang Mai/Thailand
36 51142 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 2748 Phitsanulok/Thailand
37 98608 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-085 Luang Prabang/Laos
38 98501 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-381 Luang Prabang/Laos
39 98301 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-181 Luang Prabang/Laos
40 98279 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-159 Luang Prabang/Laos
41 52715 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 2884 Phitsanulok/Thailand
42 46304 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE S. Sawangsawat 34 Trat/Thailand
43 94448 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 1575 Nan/Thailand
44 32231 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-139 Chiang Rai/Thailand
45 35689 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8537 Mae Hong Son/Thailand
46 35639 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8477 Mae Hong Son/Thailand
47 35480 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8303 Mae Hong Son/Thailand
48 22252 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 2312 Nan/Thailand
49 71967 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
50 10172 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Thongson 105 Nan/Thailand
51 73612 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04022 Mae Hong Son/Thailand
52 30146 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-9B Phongsali/Laos
53 33956 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 08-2 Chiang Mai/Thailand
54 36494 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 1814 Loei/Thailand
55 10463 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 122 Loei/Thailand
56 12260 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 285 Nan/Thailand
57 36653 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 1973 Loei/Thailand
58 56756 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1946 Nan/Thailand
59 61022 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086639 Chin State/Myanmar
60 13898 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 601 Nan/Thailand
61 13999 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga & S. Watthana 665 Nan/Thailand
62 18080 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 1633 Nan/Thailand
63 10342 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 19 Chiang Mai/Thailand
64 73765 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04175 Mae Hong Son/Thailand
65 70965 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 6643 Chiang Mai/Thailand
66 83266 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4801 Chiang Mai/Thailand
67 95035 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL186 Chiang Mai/Thailand
68 94204 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5904 Chiang Mai/Thailand
69 101313 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
70 89056 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 647 Phayao/Thailand
71 88464 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 316 Phayao/Thailand
72 108337 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 6545 Chiang Mai/Thailand
73 95569 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5931 Chiang Mai/Thailand
74 80981 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097321 Chin State/Myanmar
75 8026 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8026 Loei/Thailand
76 8135 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8135 Loei/Thailand
77 80713 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4570 Chiang Mai/Thailand
78 109569 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/thailand
79 44536 Eurya austroyunnanensis T.L. Ming & H. Chu PENTAPHYLACACEAE Zhou Shi-shun 3420 Yunnan/China
80 103671 Eurya cerasifolia (D.Don) Kobuski PENTAPHYLACACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-05 Chiang Mai/Thailand
81 109492 Eurya chinensis R.Br. PENTAPHYLACACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17208 Taiwan
82 26022 Eurya emarginata (Thunb.) Makino PENTAPHYLACACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3325 Okinawa/Japan
83 57474 Eurya emarginata (Thunb.) Makino PENTAPHYLACACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073132 Kochi/Japan
84 26025 Eurya emarginata (Thunb.) Makino PENTAPHYLACACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3329 Okinawa/Japan
85 109083 Eurya glaberrima Hayata PENTAPHYLACACEAE S.T.Chiu, C. H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07066 Taiwan
86 108876 Eurya gnaphalocarpa Hayata PENTAPHYLACACEAE C.M.Wang 04358 Taiwan
87 60235 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Yin-Jiantao 1975 Yunnan/China
88 74645 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Zhou-Shishun 8494 Yunnan/China
89 52516 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Yin-Jiantao 1301 Yunnan/China
90 74674 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Zhou-Shishun 8212 Yunnan/China
91 50513 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Li-Jianwu Cx00132 Yunnan/China
92 69240 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Zhou-Shishun 6870 Yunnan/China
93 63359 Eurya groffii Merr. PENTAPHYLACACEAE Zhou-Shishun 7596 Yunnan/China
94 4951 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 122 Kyoto/Japan
95 26568 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057587 Kochi/Japan
96 26929 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE M. Nomura FOK-611569 Kochi/Japan
97 54316 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE M. Takahashi FOK-605174 Kochi/Japan
98 57472 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE Sayaga Nakagawa 78 Kochi/Japan
99 52008 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE N. Inagaki et al. FOK-035078 Kochi/Japan
100 87773 Eurya japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka NT0084 Shizuoka/Japan