ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 8885 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8885 Chiang Mai/Thailand
102 58040 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9142 Lamphun/Thailand
103 122612 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-083 Phongsaly/LAOS
104 71418 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 3858 Chiang Mai/Thailand
105 97523 Anneslea sp. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 5504 Phetchabun/Thailand
106 118041 Anneslea sp. PENTAPHYLACACEAE N. Pan-in 001 Uttaradit/Thailand
107 101016 Cleyera japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE T. Matsumoto et al. FOK-069703 Shikoku/Japan
108 52004 Cleyera japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE Sayaga Nakagawa 77 Kochi/Japan
109 101018 Cleyera japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE T. Hosokawa FOK-612332 Shikoku/Japan
110 33577 Cleyera japonica Thunb. PENTAPHYLACACEAE T. Hosokawa FOK-612332 Kochi/Japan
111 73707 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04117 Mae Hong Son/Thailand
112 66364 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3149 Chiang Mai/Thailand
113 80725 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4582 Chiang Mai/Thailand
114 37637 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-577 Krabi/Thailand
115 67058 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 3640 Mae Hong Son/Thailand
116 71695 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091139 Chin State/Myanmar
117 79438 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 277 Kachin State/Myanmar
118 129232 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Akharasit Bunsongthae 49 Chiang Mai/THAILAND
119 79408 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 204 Kachin State/Myanmar
120 383 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 383 Chiang Mai/Thailand
121 79401 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Law Shine 182 Kachin State/Myanmar
122 65070 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE K. Srithi 602 Nan/Thailand
123 76021 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094749 Chin State/Myanmar
124 64564 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 3113 Mae Hong Son/Thailand
125 62417 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Romklao Botanical Garden 0357/2554 Phitsanulok/Thailand
126 79414 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 218 Kachin State/Myanmar
127 51142 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 2748 Phitsanulok/Thailand
128 98501 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-381 Luang Prabang/Laos
129 90716 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 978 Chiang Rai/Thailand
130 125538 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 3619 Nan/THAILAND
131 103746 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 364 Chiang Mai/Thailand
132 104276 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE S. Kamonnate 841 Chiang Mai/Thailand
133 124609 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 3186 Nan/Thailand
134 46304 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE S. Sawangsawat 34 Trat/Thailand
135 107525 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-307 Phongsaly/Laos
136 61233 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Ling Shein Man 087956 Chin State/Myanmar
137 122728 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-198 Phongsaly/LAOS
138 98301 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-181 Luang Prabang/Laos
139 8085 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8085 Loei/Thailand
140 111515 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-038 Xiangkhouang/Laos
141 122925 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-395 Phongsaly/LAOS
142 113423 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-124 Phongsaly/LAOS
143 121019 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 3001 Phitsanulok/Thailand
144 114297 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4499 Lampang/Thailand
145 118064 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Pan-in 024 Uttaradit/Thailand
146 118472 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE K. Inthamma 371 Phitsanulok/Thailand
147 118978 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE K. Inthamma 565 Phitsanulok/Thailand
148 47305 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Chusie KY297 Mae Hong Son/Thailand
149 89470 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5570 Phayao/Thailand
150 80980 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097255 Chin State/Myanmar
151 82047 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 12080 Phayao/Thailand
152 20427 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE P. Thongson 172 Nan/Thailand
153 83106 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4641 Chiang Mai/Thailand
154 88147 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5153 Chiang Mai/Thailand
155 52715 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 2884 Phitsanulok/Thailand
156 98608 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-085 Luang Prabang/Laos
157 17958 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 1511 Nan/Thailand
158 98279 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-159 Luang Prabang/Laos
159 89478 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5578 Chiang Mai/Thailand
160 16164 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Drechsler, C. Scholz 24 Chiang Mai/Thailand
161 129186 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2733 Chiang Mai/THAILAND
162 93371 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Aomtip petbanna 02 Chiang Mai/Thailand
163 94448 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 1575 Nan/Thailand
164 129162 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2709 Chiang Mai/THAILAND
165 65637 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 10127 Nan/Thailand
166 125739 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE K. Punchay 663 Chiang Mai/Thailand
167 60723 Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE Ling Shein Man 087834 Chin State/Myanmar
168 35639 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8477 Mae Hong Son/Thailand
169 35689 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8537 Mae Hong Son/Thailand
170 56756 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1946 Nan/Thailand
171 36494 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 1814 Loei/Thailand
172 61022 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086639 Chin State/Myanmar
173 36653 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 1973 Loei/Thailand
174 10342 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 19 Chiang Mai/Thailand
175 94204 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5904 Chiang Mai/Thailand
176 13898 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 601 Nan/Thailand
177 35480 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8303 Mae Hong Son/Thailand
178 95569 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5931 Chiang Mai/Thailand
179 88464 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 316 Phayao/Thailand
180 13999 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga & S. Watthana 665 Nan/Thailand
181 10463 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 122 Loei/Thailand
182 95035 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL186 Chiang Mai/Thailand
183 108337 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 6545 Chiang Mai/Thailand
184 10172 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Thongson 105 Nan/Thailand
185 8135 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8135 Loei/Thailand
186 109569 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
187 8026 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 8026 Loei/Thailand
188 123623 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-159 Sainyabuli/LAOS
189 101313 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
190 32231 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-139 Chiang Rai/Thailand
191 70965 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 6643 Chiang Mai/Thailand
192 33956 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 08-2 Chiang Mai/Thailand
193 71967 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
194 73612 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04022 Mae Hong Son/Thailand
195 12260 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 285 Nan/Thailand
196 73765 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 04175 Mae Hong Son/Thailand
197 89056 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 647 Phayao/Thailand
198 30146 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-9B Phongsaly/Laos
199 80713 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4570 Chiang Mai/Thailand
200 22252 Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga 2312 Nan/Thailand