ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 71766 Eurya sp. PENTAPHYLACACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091218 Chin State/Myanmar
302 72836 Eurya sp. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 10949 Mae Hong Son/Thailand
303 75463 Eurya sp. PENTAPHYLACACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095128 Chin State/Myanmar
304 31855 Eurya sp. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 1585 Phangnga/Thailand
305 73801 Eurya sp. PENTAPHYLACACEAE P. Phaosrichai 42 Chumphon/Thailand
306 108910 Eurya strigillosa Hayata PENTAPHYLACACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & C.P.Lu 03270 Taiwan
307 60229 Eurya tetragonoclada Merr. & Chun PENTAPHYLACACEAE Yin-Jiantao 1984 Yunnan/China
308 129218 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Akharasit Bunsongthae 34 Chiang Mai/THAILAND
309 37367 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-779 Chiang Rai/Thailand
310 59677 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 88 Chiang Mai/Thailand
311 59676 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 87 Chiang Mai/Thailand
312 59674 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 85 Chiang Mai/Thailand
313 56217 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 794 Chiang Mai/Thailand
314 35071 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 1875 Mae Hong Son/Thailand
315 59658 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 69 Chiang Mai/Thailand
316 37544 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE J.F. Maxwell 06-364 Chiang Rai/Thailand
317 46989 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 208 Uttaradit/Thailand
318 116396 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-020 Xaignabouri/LAOS
319 26079 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Shiro Kobayashi 3393 Okinawa/Japan
320 59639 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 50 Chiang Mai/Thailand
321 117654 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-024 Sainyabuli/LAOS
322 118887 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE K. Inthamma 465 Phitsanulok/Thailand
323 5237 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 5237 Chiang Mai/Thailand
324 59301 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Li-Jianwu 243 Yunnan/China
325 82971 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 12355 Phayao/Thailand
326 59673 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 84 Chiang Mai/Thailand
327 101021 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE K. Takeuchi FOK-615352 Shikoku/Japan
328 14495 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 284 Chiang Mai/Thailand
329 14409 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE P. Suksathan 1714 Phitsanulok/Thailand
330 14649 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 861 Nan/Thailand
331 92577 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 5380 Chiang Mai/Thailand
332 72883 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE M. Norsaengsri 11000 Mae Hong Son/Thailand
333 95647 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Chusie & K. Srithi SJ095 Nan/Thailand
334 96774 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE C. Glamwaewwong 290/60 Chiang Mai/Thailand
335 97525 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 5506 Phetchabun/Thailand
336 84200 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 4986 Chiang Mai/Thailand
337 101019 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-077365 Shikoku/Japan
338 829 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 829 Chiang Mai/Thailand
339 11092 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE S. Watthana 123 Chiang Mai/Thailand
340 11057 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 11057 Chiang Mai/Thailand
341 33646 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE M. Nomura FOK-612904 Kochi/Japan
342 105853 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Pimsiri PN063 Chiang Mai/Thailand
343 89097 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE N. Muangyen 688 Phayao/Thailand
344 59685 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE T. Khambai 96 Chiang Mai/Thailand
345 29486 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE C. Glamwaewwong 1349 Chiang Mai/Thailand
346 63061 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE Li-Jianwu 739 Yunnan/China
347 97526 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE C. Maknoi 5507 Phetchabun/Thailand
348 2572 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 2572 Chiang Mai/Thailand
349 125311 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Pongamornkul 7054 Chiang Mai/THAILAND
350 4317 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 4317 Chiang Mai/Thailand
351 116595 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-218 Xaignabouri/LAOS
352 6330 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 6330 Chiang Mai/Thailand
353 6668 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE W. Nanakorn et al. 6668 Chiang Mai/Thailand
354 43892 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1523 Satun/Thailand
355 43867 Ternstroemia sp. PENTAPHYLACACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2166 Krabi/Thailand
356 43911 Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl. PENTAPHYLACACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1243 Phangnga/Thailand