ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 100312 Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5472 Nan/Thailand
2 103263 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5222 Loei/Thailand
3 102844 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5593 Phitsanulok/Thailand
4 120233 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5447 Nan/Thailand
5 119954 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6985 Chiang Mai/Thailand
6 100392 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5560 Nan/Thailand
7 124328 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4922 Chaiyaphum/Thailand
8 124225 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6819 Chiang Mai/Thailand
9 119908 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6900 Chiang Mai/Thailand
10 120213 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5528 Nan/Thailand
11 120234 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5460 Nan/Thailand
12 100632 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5975 Chiang Mai/Thailand
13 119273 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1625 Nan/Thailand
14 100639 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6007 Chiang Mai/Thailand
15 124227 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3336 Lampang/Thailand
16 108236 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1581 Chiang Mai/Thailand
17 124224 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 217 Phetchaburi/Thailand
18 120247 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6287 Tak/Thailand
19 100286 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5441 Nan/Thailand
20 100302 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5459 Nan/Thailand
21 103321 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5145 Loei/Thailand
22 120232 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5443 Nan/Thailand
23 124223 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 551 Chiang Mai/Thailand
24 102970 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5725 Chiang Mai/Thailand
25 100365 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5533 Nan/Thailand
26 108068 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6901 Chiang Mai/Thailand
27 124329 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2602 Chiang Mai/Thailand
28 120222 Ochrolechia trochophora (Vain.) Oshio. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5965 Chiang Mai/Thailand
29 97634 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2993 Lampang/Thailand
30 97638 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2719 Chiang Mai/Thailand
31 97628 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2415 Chiang Mai/Thailand
32 97637 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1647 Chiang Mai/Thailand
33 124180 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5563 Nan/Thailand
34 97636 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4227 Chiang Mai/Thailand
35 103350 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5200 Loei/Thailand
36 103015 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4948 Mae Hong Son/Thailand
37 97633 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2153 Loei/Thailand
38 97632 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2138 Phitsanulok/Thailand
39 97631 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4584 Chiang Mai/Thailand
40 97630 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4795 Chiang Mai/Thailand
41 97629 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2108 Phitsanulok/Thailand
42 97635 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2860 Chiang Mai/Thailand
43 103003 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5789 Chiang Mai/Thailand
44 97639 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1659 Chiang Mai/Thailand
45 97646 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4685 Chiang Mai/Thailand
46 97649 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2416 Chiang Mai/Thailand
47 100193 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1663 Chiang Mai/Thailand
48 97640 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2401 Chiang Mai/Thailand
49 97647 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3438 Chiang Rai/Thailand
50 97645 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4792 Chiang Mai/Thailand
51 97644 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1602 Nan/Thailand
52 97643 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1661 Chiang Mai/Thailand
53 97642 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1930 Phitsanulok/Thailand
54 97641 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2393 Chiang Mai/Thailand
55 97648 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3426 Chiang Rai/Thailand
56 97656 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2425 Chiang Mai/Thailand
57 97654 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4187 Chiang Mai/Thailand
58 97653 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2481 Chiang Mai/Thailand
59 97665 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1585 Nan/Thailand
60 97661 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2255 Loei/Thailand
61 97650 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2085 Phitsanulok/Thailand
62 97651 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2078 Phitsanulok/Thailand
63 97652 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2072 Phitsanulok/Thailand
64 97657 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2068 Phitsanulok/Thailand
65 97658 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2065 Phitsanulok/Thailand
66 97667 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2163 Loei/Thailand
67 97660 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4683 Chiang Mai/Thailand
68 97662 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2254 Loei/Thailand
69 97663 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2205 Loei/Thailand
70 97664 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2248 Loei/Thailand
71 97666 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2164 Loei/Thailand
72 102981 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5760 Chiang Mai/Thailand
73 97659 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2489 Chiang Mai/Thailand
74 100161 Pertusaria allomicrostoma Jariangpr. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3917 Tak/Thailand
75 97668 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3323 Lampang/Thailand
76 100162 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2069 Phitsanulok/Thailand
77 97672 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1654 Chiang Mai/Thailand
78 97671 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2228 Loei/Thailand
79 97669 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2396 Chiang Mai/Thailand
80 97670 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1584 Nan/Thailand
81 97673 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2243 Loei/Thailand
82 97674 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1848 Uthai Thani/Thailand
83 97675 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1802 Uthai Thani/Thailand
84 124182 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2744 Chiang Mai/Thailand
85 124183 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3523 Chiang Rai/Thailand
86 100410 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5226 Loei/Thailand
87 100239 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5375 Loei/Thailand
88 103323 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5146 Loei/Thailand
89 103039 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4990 Mae Hong Son/Thailand
90 97686 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4442 Chiang Mai/Thailand
91 97689 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3332 Lampang/Thailand
92 97676 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1546 Chiang Mai/Thailand
93 97677 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1516 Chiang Mai/Thailand
94 97678 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1403 Prachin Buri/Thailand
95 97679 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2763 Chiang Mai/Thailand
96 97680 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2762 Chiang Mai/Thailand
97 97681 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2757 Chiang Mai/Thailand
98 97682 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2743 Chiang Mai/Thailand
99 97683 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1682 Ratchaburi/Thailand
100 97684 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3479 Chiang Rai/Thailand