ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 100312 Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5472 Nan/Thailand
2 102844 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5593 Phitsanulok/Thailand
3 100639 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6007 Chiang Mai/Thailand
4 100632 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5975 Chiang Mai/Thailand
5 108068 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6901 Chiang Mai/Thailand
6 100286 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5441 Nan/Thailand
7 100365 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5533 Nan/Thailand
8 100392 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5560 Nan/Thailand
9 103263 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5222 Loei/Thailand
10 108236 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1581 Chiang Mai/Thailand
11 102970 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5725 Chiang Mai/Thailand
12 103321 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5145 Loei/Thailand
13 100302 Ochrolechia sp. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5459 Nan/Thailand
14 97638 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2719 Chiang Mai/Thailand
15 97635 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2860 Chiang Mai/Thailand
16 97633 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2153 Loei/Thailand
17 97632 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2138 Phitsanulok/Thailand
18 97629 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2108 Phitsanulok/Thailand
19 97639 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1659 Chiang Mai/Thailand
20 103003 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5789 Chiang Mai/Thailand
21 97631 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4584 Chiang Mai/Thailand
22 97630 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4795 Chiang Mai/Thailand
23 97636 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4227 Chiang Mai/Thailand
24 97628 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2415 Chiang Mai/Thailand
25 97637 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1647 Chiang Mai/Thailand
26 103350 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5200 Loei/Thailand
27 97634 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2993 Lampang/Thailand
28 103015 Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4948 Mae Hong Son/Thailand
29 97646 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4685 Chiang Mai/Thailand
30 97642 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1930 Phitsanulok/Thailand
31 100193 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1663 Chiang Mai/Thailand
32 97644 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1602 Nan/Thailand
33 97640 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2401 Chiang Mai/Thailand
34 97645 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4792 Chiang Mai/Thailand
35 97647 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3438 Chiang Rai/Thailand
36 97641 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2393 Chiang Mai/Thailand
37 97648 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3426 Chiang Rai/Thailand
38 97649 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2416 Chiang Mai/Thailand
39 97643 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1661 Chiang Mai/Thailand
40 97656 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2425 Chiang Mai/Thailand
41 97654 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4187 Chiang Mai/Thailand
42 97653 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. deficiens Jariangpr. & A.W.Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2481 Chiang Mai/Thailand
43 97657 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2068 Phitsanulok/Thailand
44 97662 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2254 Loei/Thailand
45 97667 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2163 Loei/Thailand
46 97666 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2164 Loei/Thailand
47 97665 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1585 Nan/Thailand
48 97664 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2248 Loei/Thailand
49 97659 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2489 Chiang Mai/Thailand
50 97650 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2085 Phitsanulok/Thailand
51 97658 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2065 Phitsanulok/Thailand
52 102981 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5760 Chiang Mai/Thailand
53 97663 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2205 Loei/Thailand
54 97652 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2072 Phitsanulok/Thailand
55 97651 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2078 Phitsanulok/Thailand
56 97660 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4683 Chiang Mai/Thailand
57 97661 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2255 Loei/Thailand
58 100161 Pertusaria allomicrostoma Jariangpr. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3917 Tak/Thailand
59 97671 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2228 Loei/Thailand
60 97672 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1654 Chiang Mai/Thailand
61 97670 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1584 Nan/Thailand
62 97668 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3323 Lampang/Thailand
63 100162 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2069 Phitsanulok/Thailand
64 97669 Pertusaria allothwaitesii Jariangpr. & A.W. Archer PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2396 Chiang Mai/Thailand
65 97673 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2243 Loei/Thailand
66 97674 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1848 Uthai Thani/Thailand
67 97675 Pertusaria alpina Hepp ex Ahles PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1802 Uthai Thani/Thailand
68 97693 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4862 Nakhon Ratchasima/Thailand
69 97685 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3446 Chiang Rai/Thailand
70 97692 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2990 Lampang/Thailand
71 97691 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1737 Uthai Thani/Thailand
72 97690 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3714 Tak/Thailand
73 97689 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3332 Lampang/Thailand
74 97688 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1528 Chiang Mai/Thailand
75 97686 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4442 Chiang Mai/Thailand
76 97684 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3479 Chiang Rai/Thailand
77 97683 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1682 Ratchaburi/Thailand
78 97682 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2743 Chiang Mai/Thailand
79 97681 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2757 Chiang Mai/Thailand
80 97680 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2762 Chiang Mai/Thailand
81 97679 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2763 Chiang Mai/Thailand
82 97678 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1403 Prachin Buri/Thailand
83 97677 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1516 Chiang Mai/Thailand
84 97676 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1546 Chiang Mai/Thailand
85 100410 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5226 Loei/Thailand
86 100239 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5375 Loei/Thailand
87 97694 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2625 Chiang Mai/Thailand
88 103323 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5146 Loei/Thailand
89 100237 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5365 Loei/Thailand
90 97687 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4408 Chiang Mai/Thailand
91 103039 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4990 Mae Hong Son/Thailand
92 97695 Pertusaria angabangensis A.W. Archer & Elix PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1691 Songkhla/Thailand
93 100163 Pertusaria archerii Jariangpr. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2359 Lampang/Thailand
94 97761 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3485 Chiang Rai/Thailand
95 102852 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5606 Phitsanulok/Thailand
96 97759 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2183 Loei/Thailand
97 97748 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2996 Lampang/Thailand
98 97754 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4544 Chiang Mai/Thailand
99 97760 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2296 Loei/Thailand
100 100448 Pertusaria asiana Vain. PERTUSARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5274 Loei/Thailand