ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83276 Philydrum lanuginosum Banks & Sol. PHILYDRACEAE C. Maknoi 7793 Rayong/Thailand