ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 12705 Cyrtandromoea acuminata C.B. Clarke PHRYMACEAE Mohd Shah & Mahummad MS4980 Singapore
2 123441 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-435 Phongsaly/LAOS
3 8263 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE W. Nanakorn et al. 8263 Chiang Mai/Thailand
4 88302 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE W. Pongamornkul 5308 Chiang Mai/Thailand
5 83222 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE W. Pongamornkul 4757 Chiang Mai/Thailand
6 20970 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
7 133411 Cyrtandromoea grandiflora C.B.Clarke PHRYMACEAE Natdanai Pan-in V 195 Uttaradit/Thailand
8 52115 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4964 Mae Hong Son/Thailand
9 10422 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 99 Chiang Mai/Thailand
10 16178 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE N. Drechsler, C. Scholz 54 Chiang Mai/Thailand
11 16403 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE P. Suksathan 2078 Mae Hong Son/Thailand
12 30616 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE P. Suksathan 4236 Chiang Mai/Thailand
13 44238 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0820 Phangnga/Thailand
14 5924 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE W. Nanakorn et al. 5924 Chiang Mai/Thailand
15 47002 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 223 Uttaradit/Thailand
16 52130 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4964 Mae Hong Son/Thailand
17 95958 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE P. Phaosrichai 356 Tak/Thailand
18 64578 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE W. Pongamornkul 3127 Mae Hong Son/Thailand
19 52118 Cyrtandromoea grandis Ridl. PHRYMACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4950 Chiang Mai/Thailand
20 123400 Cyrtandromoea sp. PHRYMACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-394 Phongsaly/LAOS
21 63152 Cyrtandromoea sp. PHRYMACEAE Li-Jianwu 860 Yunnan/China
22 112714 Cyrtandromoea sp. PHRYMACEAE N. Muangyen 2201 Kanchanaburi/Thailand
23 21685 Cyrtandromoea subsessilis (Miq.) B.L.Burtt PHRYMACEAE S. Watthana 1477 Kamphaeng Phet/Thailand
24 17262 Cyrtandromoea subsessilis (Miq.) B.L.Burtt PHRYMACEAE P. Suksathan 2571 Phangnga/Thailand
25 76095 Mimulus nepalensis Benth. PHRYMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094869 Chin State/Myanmar
26 47686 Mimulus nepalensis Benth. var. japonicus Miq. PHRYMACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067487 Kochi/Japan
27 109339 Mimulus nepalensis Benth. var. japonicus Miq. PHRYMACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057940 Japan
28 41397 Mimulus orbicularis Benth. PHRYMACEAE M. Norsaengsri 4075 Khon Kaen/Thailand
29 57419 Phryma leptostachya L. subsp. asiatica (Hara) Kitam. forma oblongifolia (Koidz.) Ohwi PHRYMACEAE H. Takahashi et al. FOK-076535 Kochi/Japan
30 33485 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara PHRYMACEAE H. Takahashi et al. FOK-076535 Kochi/Japan
31 97579 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara PHRYMACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056566 Japan
32 26537 Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara PHRYMACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056566 Kochi/Japan