ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 69983 Bridelia affinis Craib PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 12-278 Lampang/Thailand
2 4205 Bridelia affinis Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4205 Chiang Mai/Thailand
3 25827 Bridelia affinis Craib PHYLLANTHACEAE Bot. KU 2006.24 Chiang Mai/Thailand
4 915 Bridelia affinis Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 915 Chiang Mai/Thailand
5 108895 Bridelia balansae Tutcher PHYLLANTHACEAE C.M.Wang 04151 Taiwan
6 58933 Bridelia balansae Tutcher PHYLLANTHACEAE Zhou-Shishun 3615 Yunnan/China
7 83791 Bridelia cinnamomea Hook.f. PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2818 Tak/Thailand
8 5306 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5306 Chiang Mai/Thailand
9 14040 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga & S. Watthana 706 Nan/Thailand
10 52954 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 3951 Phitsanulok/Thailand
11 9907 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 16 Lamphun/Thailand
12 36215 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3035 Khon Kaen/Thailand
13 38657 Bridelia curtisii Hook.f. PHYLLANTHACEAE S. Watthana 2881 Phuket/Thailand
14 66427 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3419 Mae Hong Son/Thailand
15 101966 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Phiangphak Sukkharak 21 Chiang Mai/Thailand
16 55398 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8355 Chiang Rai/Thailand
17 6252 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6252 Chiang Mai/Thailand
18 9961 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9961 Chiang Mai/Thailand
19 5756 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5756 Chiang Mai/Thailand
20 10942 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Sutthirut 02 Chiang Mai/Thailand
21 56769 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1959 Nan/Thailand
22 14348 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 434 Chiang Mai/Thailand
23 15200 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 915 Nan/Thailand
24 5457 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5457 Chiang Mai/Thailand
25 101295 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE S. Wanchan 08 Chiang Mai/Thailand
26 30685 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Suksathan 4305 Chiang Mai/Thailand
27 73740 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 04150 Mae Hong Son/Thailand
28 37541 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-360 Chiang Rai/Thailand
29 35725 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN85777 Mae Hong Son/Thailand
30 35366 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8179 Chiang Mai/Thailand
31 68230 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4335 Phitsanulok/Thailand
32 18079 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 1632 Nan/Thailand
33 31992 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Pranee Palee 910 Chiang Rai/Thailand
34 15402 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 594 Chiang Mai/Thailand
35 22170 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 2230 Nan/Thailand
36 66689 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4190 Phitsanulok/Thailand
37 18159 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 1712 Nan/Thailand
38 89245 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4039 Chiang Mai/Thailand
39 17954 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 1507 Nan/Thailand
40 17380 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga 1364 Mae Hong Son/Thailand
41 60628 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Ling Shein Man 088019 Chin State/Myanmar
42 61908 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087392 Chin State/Myanmar
43 2600 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2600 Chiang Mai/Thailand
44 61158 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086651 Chin State/Myanmar
45 109555 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE S. Wanchan 08 Chiang Mai/thailand
46 61532 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Ling Shein Man 087081 Chin State/Myanmar
47 50 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 050 Chiang Mai/Thailand
48 2797 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2797 Rayong/Thailand
49 61836 Bridelia glauca Blume PHYLLANTHACEAE Ling Shein Man 087328 Chin State/Myanmar
50 10996 Bridelia harmandii Gagnep. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri 642 Khon Kaen/Thailand
51 41753 Bridelia harmandii Gagnep. PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 09-234 Siem Reap/Cambodia
52 89752 Bridelia harmandii Gagnep. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 8568 Lampang/Thailand
53 108635 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5237 Kanchanaburi/Thailand
54 49245 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon & A. Chintayungkun T-9074 Lampang/Thailand
55 64305 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE Li-Jianwu 1254 Yunnan/China
56 49199 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11499 Phitsanulok/Thailand
57 49201 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11718 Phetchabun/Thailand
58 44294 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE P. Sidisunthorn ST1789 Krabi/Thailand
59 110347 Bridelia insulana Hance PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5464 Kanchanaburi/THAILAND
60 50225 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 10-28 Kanchanaburi/Thailand
61 110584 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5699 Kanchanaburi/THAILAND
62 10247 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 10247 Kanchanaburi/Thailand
63 49456 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n. Nakhon Sawan/Thailand
64 92297 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE Khin Myo Htwe 030016 Mandalay/Myanmar
65 92961 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE D. Argyriou 2 Preah Vihear/Cambodia
66 42906 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3481 Phetchabun/Thailand
67 45996 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 3908 Phetchabun/Thailand
68 44354 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2213 Satun/Thailand
69 27299 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 27299 Rayong/Thailand
70 53280 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7748 Khon Kaen/Thailand
71 16736 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE S. Sasrirat 185 Nakhon Sawan/Thailand
72 30063 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE P. Amnajruangrit 138 Kanchanaburi/Thailand
73 47059 Bridelia ovata Decne. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 2549 Phetchabun/Thailand
74 33882 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 07-650 Phetchaburi/Thailand
75 21739 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE S. Watthana 1531 Kamphaeng Phet/Thailand
76 1597 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1597 Khon Kaen/Thailand
77 24024 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 626 Chiang Mai/Thailand
78 87126 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE P. Phaosrichai 304 Phayao/Thailand
79 10562 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE S. Watthana 62 Chiang Mai/Thailand
80 93389 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE Aomtip petbanna 20 Chiang Mai/Thailand
81 87086 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 380/58 Chiang Mai/Thailand
82 1446 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1446 Chiang Mai/Thailand
83 11650 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 221 Chiang Mai/Thailand
84 28959 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 28959 Chiang Mai/Thailand
85 54534 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Kesornbua 92 Khon Kaen/Thailand
86 92298 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020465 Mandalay/Myanmar
87 91906 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 1274 Chiang Rai/Thailand
88 32120 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE S. Chongko 535 Kanchanaburi/Thailand
89 14676 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 888 Nan/Thailand
90 1427 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1427 Chiang Mai/Thailand
91 1428 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1428 Chiang Mai/Thailand
92 12954 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE Prachit et al. 18 Chiang Mai/Thailand
93 30040 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE S. Chongko 602 Kanchanaburi/Thailand
94 11702 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 250 Nan/Thailand
95 75774 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094658 Magway/Myanmar
96 8307 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8307 Chiang Mai/Thailand
97 72090 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 03970 Mae Hong Son/Thailand
98 72760 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4995 Phichit/Thailand
99 6895 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6895 Chiang Mai/Thailand
100 75903 Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095299 Magway/Myanmar