ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 37440 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-251 Chiang Rai/Thailand
202 59229 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9766 Chiang Rai/Thailand
203 69453 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE Zhou-Shishun 7002 Yunnan/China
204 83726 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2752 Tak/Thailand
205 37429 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-237 Krabi/Thailand
206 59282 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE Yin-Jiantao 1834 Yunnan/China
207 23954 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 586 Chiang Mai/Thailand
208 37392 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-171 Krabi/Thailand
209 57031 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9310 Chiang Rai/Thailand
210 36875 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE P. Wessumritt 23 Rayong/Thailand
211 51747 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7801 Chiang Rai/Thailand
212 51770 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7824 Chiang Rai/Thailand
213 51824 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7879 Chiang Rai/Thailand
214 56291 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051247 Chin State/Myanmar
215 68831 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089657 Chin State/Myanmar
216 41680 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 09-159 Chiang Rai/Thailand
217 44283 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0467 Trang/Thailand
218 44372 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1005 Phuket/Thailand
219 44369 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0205 Satun/Thailand
220 31085 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2760 Nan/Thailand
221 44368 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0055 Trang/Thailand
222 44367 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0184 Trang/Thailand
223 38362 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2134 Loei/Thailand
224 31075 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2750 Nan/Thailand
225 37601 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-531 Krabi/Thailand
226 74742 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 04216 Mae Hong Son/Thailand
227 44319 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1793 Krabi/Thailand
228 74159 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE Zhou-Shishun 7450 Yunnan/China
229 44370 Antidesma montanum Blume var. wallichii (Tul.) Petra Hoffm. PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0553 Songkhla/Thailand
230 34324 Antidesma montanum Blume var. wallichii (Tul.) Petra Hoffm. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 1683 Mae Hong Son/Thailand
231 44364 Antidesma neurocarpum Miq. PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2207 Krabi/Thailand
232 44318 Antidesma neurocarpum Miq. PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1754 Krabi/Thailand
233 44365 Antidesma neurocarpum Miq. PHYLLANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0176 Trang/Thailand
234 8814 Antidesma nienkuii Merr. & Chun PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8814 Loei/Thailand
235 121688 Antidesma puncticulatum Miq. PHYLLANTHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1749 Mae Hong Son/Thailand
236 67096 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3678 Mae Hong Son/Thailand
237 3639 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3639 Chiang Mai/Thailand
238 34329 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 1688 Mae Hong Son/Thailand
239 112760 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 2247 Kanchanaburi/Thailand
240 88808 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 8409 Sukhothai/Thailand
241 34328 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 1687 Mae Hong Son/Thailand
242 38296 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE P. Wessumritt 273 Rayong/Thailand
243 86145 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-149 Luang Prabang/Laos
244 125666 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE K. Punchay 345 Chiang Mai/Thailand
245 105817 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO165 Chiang Mai/Thailand
246 87247 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-090 Champasak/Laos
247 90672 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 934 Chiang Rai/Thailand
248 90780 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3388 Phayao/Thailand
249 91872 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 1240 Phayao/Thailand
250 12164 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 348 Chiang Mai/Thailand
251 91764 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 1132 Lampang/Thailand
252 87160 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-002 Luang Prabang/Laos
253 85663 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 5004 Chiang Mai/Thailand
254 206 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 206 Chiang Mai/Thailand
255 655 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 655 Chiang Mai/Thailand
256 7027 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7027 Chiang Mai/Thailand
257 86124 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-128 Luang Prabang/Laos
258 30884 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 07-394 Chiang Rai/Thailand
259 29451 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 1312 Chiang Mai/Thailand
260 86472 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Tanming 924 Chiang Rai/Thailand
261 14255 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE Morakot 60 Chiang Mai/Thailand
262 94805 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE Chusie & K. Srithi PK136 Nan/Thailand
263 712 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 712 Chiang Mai/Thailand
264 68626 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2990 Phayao/Thailand
265 86729 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 023/58 Chiang Mai/Thailand
266 87287 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-129 Sainyabuli/Laos
267 47170 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE Chusie KY201 Mae Hong Son/Thailand
268 37526 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-345 Chiang Rai/Thailand
269 30885 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 07-395 Chiang Rai/Thailand
270 25332 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 1168 Chiang Mai/Thailand
271 59881 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE Romklao Botanical Garden 0272/2554 Uttaradit/Thailand
272 12013 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 300 Chiang Mai/Thailand
273 37559 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-380 Phrae/Thailand
274 84196 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 4982 Chiang Mai/Thailand
275 9133 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9133 Chiang Mai/Thailand
276 84393 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE K. Kertsawang 3247 Chaiyaphum/Thailand
277 9038 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9038 Chiang Mai/Thailand
278 8937 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8937 Chiang Mai/Thailand
279 9631 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9631 Chiang Mai/Thailand
280 11280 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE Thon 10 Chiang Mai/Thailand
281 74867 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849 Chiang Mai/Thailand
282 75137 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308 Houa Phan/Laos
283 11087 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 105 Chiang Mai/Thailand
284 75374 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460 Magway/Myanmar
285 11035 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 11035 Chiang Mai/Thailand
286 75665 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Tanming 553 Mae Hong Son/Thailand
287 10536 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197 Loei/Thailand
288 10468 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127 Loei/Thailand
289 92697 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088 Luang Prabang/Laos
290 79265 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460 Luang Prabang /Laos
291 8038 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8038 Loei/Thailand
292 9064 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Thongson 38 Nan/Thailand
293 78967 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163 Luang Prabang/Laos
294 9480 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9480 Loei/Thailand
295 79012 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208 Xaignabouri/Laos
296 79098 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293 Xaignabouri/Laos
297 79112 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307 Xaignabouri/Laos
298 79146 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341 Xaignabouri/Laos
299 81400 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri 12195 Chiang Mai/Thailand
300 82095 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri 12127 Phayao/Thailand