ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 96107 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4291 Lampang/Thailand
202 36216 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3068 Khon Kaen/Thailand
203 46007 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 3919 Phrae/Thailand
204 10505 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 164 Loei/Thailand
205 68410 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4513 Phitsanulok/Thailand
206 36883 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE P. Wessumritt 32 Rayong/Thailand
207 45347 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 3539 Phetchabun/Thailand
208 5370 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5370 Chiang Mai/Thailand
209 7620 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7620 Chiang Mai/Thailand
210 96260 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4445 Lampang/Thailand
211 42025 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Wang Hong 3768 Yunnan/China
212 42865 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3440 Phetchabun/Thailand
213 69734 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090478 Chin State/Myanmar
214 8496 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8496 Khon Kaen/Thailand
215 62993 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE S. Sawangsawat 128 Rayong/Thailand
216 76769 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4691 Phitsanulok/Thailand
217 34712 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3473 Chanthaburi/Thailand
218 80625 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3127 Phayao/Thailand
219 55964 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8579 Loei/Thailand
220 68284 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4388 Phitsanulok/Thailand
221 32348 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-703 Chiang Rai/Thailand
222 65436 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2649 Phayao/Thailand
223 30806 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 07-7 Chiang Rai/Thailand
224 1860 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1860 Chiang Mai/Thailand
225 29257 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana 2256 Chanthaburi/Thailand
226 29228 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana 2227 Chanthaburi/Thailand
227 29645 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 1379 Chiang Mai/Thailand
228 52890 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Yin-Jiantao 1542 Yunnan/China
229 107432 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-200 Phongsaly/Laos
230 52860 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Yin-Jiantao 1792 Yunnan/China
231 13605 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 263 Chiang Mai/Thailand
232 52442 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1170 Yunnan/China
233 87098 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Glamwaewwong 392/58 Chiang Mai/Thailand
234 57640 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4056 Phitsanulok/Thailand
235 94608 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3977 Lampang/Thailand
236 10811 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE Thon 4 Chiang Mai/Thailand
237 89156 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 747 Phayao/Thailand
238 88051 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 7737 Sukhothai/Thailand
239 50955 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana 3688 Tak/Thailand
240 73433 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Lakoet 0591 Mae Hong Son/Thailand
241 52739 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 2908 Phitsanulok/Thailand
242 68193 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 4298 Phitsanulok/Thailand
243 1622 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1622 Khon Kaen/Thailand
244 98377 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-257 Luang Prabang/Laos
245 8159 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8159 Loei/Thailand
246 38757 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE S. Watthana 2987 Phangnga/Thailand
247 5213 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5213 Chiang Rai/Thailand
248 39089 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Jatupol K. 08-438 Chiang Mai/Thailand
249 58312 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri 5329 Khon Kaen/Thailand
250 88805 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 8407 Sukhothai/Thailand
251 1783 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1783 Chiang Mai/Thailand
252 16741 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE S. Sasrirat 190 Kamphaeng Phet/Thailand
253 36214 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2776 Khon Kaen/Thailand
254 18324 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri 1097 Loei/Thailand
255 77999 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 5196 Nakhon Sawan/Thailand
256 108995 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06439 Taiwan
257 4449 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4449 Chiang Mai/Thailand
258 42 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 042 Chiang Mai/Thailand
259 92299 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021199 Mandalay/Myanmar
260 12951 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Prachit et al. 18 Chiang Mai/Thailand
261 12001 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Serm 134 Chiang Mai/Thailand
262 25845 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Bot. KU 2006.42 Chiang Mai/Thailand
263 98335 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-215 Luang Prabang/Laos
264 33289 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Jatupol K. 07-070 Chiang Mai/Thailand
265 49394 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE S. Gardner, P. Sidisunthron & P.Tippayasri ST1148 Nakhon Si Thammarat/Thailand
266 37358 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-770 Chiang Rai/Thailand
267 88585 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 436 Maha Sarakham/Thailand
268 24 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 024 Chiang Mai/Thailand
269 35547 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8373 Mae Hong Son/Thailand
270 38151 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE S. Sawangsawat 84 Rayong/Thailand
271 38301 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE P. Wessumritt 278 Rayong/Thailand
272 38443 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2215 Loei/Thailand
273 4319 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4319 Chiang Mai/Thailand
274 8371 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8371 Maha Sarakham/Thailand
275 70295 Flueggea leucopyrus Willd. PHYLLANTHACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 127 Trat/Thailand
276 86267 Flueggea sp. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-271 Luang Prabang/Laos
277 6961 Flueggea sp. PHYLLANTHACEAE S. Watthana et al. s.n. Chiang Mai/Thailand
278 66271 Flueggea sp. PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3309 Mae Hong Son/Thailand
279 111061 Flueggea sp. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-010 Luang Prabang/Laos
280 97040 Flueggea sp. PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 5544 Phetchabun/Thailand
281 109172 Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill. PHYLLANTHACEAE S.T.Chiu 07146 Taiwan
282 109015 Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill. PHYLLANTHACEAE C.M.Wang 06942 Taiwan
283 66998 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3580 Mae Hong Son/Thailand
284 66422 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3414 Mae Hong Son/Thailand
285 66556 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3376 Saraburi/Thailand
286 62015 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE Ling Shein Man 087515 Chin State/Myanmar
287 111555 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-078 Xiangkhouang/Laos
288 58385 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE K. Chanta 33 Mae Hong Son/Thailand
289 51874 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7929 Chiang Rai/Thailand
290 32370 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE J.F. Maxwell 06-682 Chiang Rai/Thailand
291 67026 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3608 Mae Hong Son/Thailand
292 68818 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089651 Chin State/Myanmar
293 47079 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE C. Maknoi 3569 Phetchabun/Thailand
294 69460 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE Zhou-Shishun 6990 Yunnan/China
295 69836 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 031071 Chin State/Myanmar
296 48539 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7290 Chiang Rai/Thailand
297 66168 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE W. Pongamornkul 3202 Mae Hong Son/Thailand
298 91093 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE N. Muangyen 1103 Phayao/Thailand
299 12745 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE K. Larsen et al. 45328 Phetchaburi/Thailand
300 86711 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt PHYLLANTHACEAE W. Tanming 1006 Chiang Rai/Thailand