ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97174 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2152.1 Chiang Mai/Thailand
2 97175 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2032 Chiang Mai/Thailand
3 97176 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3607 Chiang Mai/Thailand
4 119476 Buellia flavelloides S.R. Singh & D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6375 Chiang Mai/Thailand
5 119475 Buellia flavelloides S.R. Singh & D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6388 Chiang Mai/Thailand
6 101561 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 642 Chiang Mai/Thailand
7 101556 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 215 Nakhon Ratchasima/Thailand
8 101564 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 650 Chiang Mai/Thailand
9 101555 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 196 Nakhon Ratchasima/Thailand
10 101560 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 632 Chiang Mai/Thailand
11 101562 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 644.1 Chiang Mai/Thailand
12 101565 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 672 Chiang Mai/Thailand
13 101559 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 621 Chiang Mai/Thailand
14 119474 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6376 Chiang Mai/Thailand
15 119473 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6373 Chiang Mai/Thailand
16 101566 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 675 Chiang Mai/Thailand
17 101554 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 169 Nakhon Ratchasima/Thailand
18 101563 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 648 Chiang Mai/Thailand
19 119817 Buellia sp. PHYSCIACEAE Phentita 6841 Chiang Mai/Thailand
20 101557 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 341 Chiang Mai/Thailand
21 119836 Buellia sp. PHYSCIACEAE Phentita 6862 Chiang Mai/Thailand
22 101553 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 153 Nakhon Ratchasima/Thailand
23 101552 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 84 Phetchaburi/Thailand
24 101558 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 618 Chiang Mai/Thailand
25 101579 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 764 Chiang Mai/Thailand
26 101567 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3 Chiang Mai/Thailand
27 101568 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 31 Chiang Mai/Thailand
28 101569 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 77 Phetchaburi/Thailand
29 101570 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 106 Nakhon Ratchasima/Thailand
30 101571 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 692 Chiang Mai/Thailand
31 101572 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 700 Chiang Mai/Thailand
32 101573 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 716 Chiang Mai/Thailand
33 101574 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 720.1 Chiang Mai/Thailand
34 101575 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 724.1 Chiang Mai/Thailand
35 101576 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 728.1 Chiang Mai/Thailand
36 101578 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 759 Chiang Mai/Thailand
37 101590 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7145 Chiang Mai/Thailand
38 101580 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 797 Chiang Mai/Thailand
39 101581 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 845 Chiang Mai/Thailand
40 101582 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 846 Chiang Mai/Thailand
41 101583 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 851 Chiang Mai/Thailand
42 101584 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 854 Chiang Mai/Thailand
43 101585 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 857 Chiang Mai/Thailand
44 101586 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 897 Chiang Mai/Thailand
45 101587 Buellia sp. PHYSCIACEAE S. Khamplew 901 Chiang Mai/Thailand
46 101588 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6743 Chiang Rai/Thailand
47 101589 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6791 Chiang Mai/Thailand
48 101577 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 756 Chiang Mai/Thailand
49 101906 Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6314 Chiang Mai/Thailand
50 119439 Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Pranom Thamsura 6331 Chiang Mai/Thailand
51 119690 Dirinaria confluens (Fr.) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6663 Chaiyaphum/Thailand
52 119440 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Pranom Thamsura 6368 Chiang Mai/Thailand
53 97213 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 102 Chiang Mai/Thailand
54 119448 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1689 Chiang Mai/Thailand
55 119445 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6401 Chiang Mai/Thailand
56 119443 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6415 Chiang Mai/Thailand
57 119441 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Panitphicha 6364 Chiang Mai/Thailand
58 97214 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 116 Chiang Mai/Thailand
59 97215 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 230 Chiang Mai/Thailand
60 101907 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert s.n. Chiang Mai/Thailand
61 119442 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6453 Chiang Mai/Thailand
62 119303 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6366 Chiang Mai/Thailand
63 101914 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 973 Chiang Mai/Thailand
64 101917 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 818 Chiang Mai/Thailand
65 101915 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 663 Chiang Mai/Thailand
66 101913 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 811 Chiang Mai/Thailand
67 101912 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 610 Chiang Mai/Thailand
68 101911 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 596 Chiang Mai/Thailand
69 101909 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 476 Chiang Mai/Thailand
70 101908 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 134 Chiang Mai/Thailand
71 120103 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7137 Chiang Mai/Thailand
72 101910 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 580 Chiang Mai/Thailand
73 101916 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 664 Chiang Mai/Thailand
74 97254 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1461 Chiang Mai/Thailand
75 97252 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1457 Chiang Mai/Thailand
76 97253 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1460 Chiang Mai/Thailand
77 97257 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2268 Chiang Mai/Thailand
78 97255 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3190 Chiang Mai/Thailand
79 97256 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2269 Chiang Mai/Thailand
80 102817 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6262 Tak/Thailand
81 97258 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4023 Chiang Mai/Thailand
82 97259 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3982 Chiang Mai/Thailand
83 97260 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Thitiporn Pooprang 11825 Chiang Mai/Thailand
84 102805 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 303 Chiang Mai/Thailand
85 102802 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 278 Chiang Mai/Thailand
86 102809 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4292 Chiang Mai/Thailand
87 102816 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6253 Tak/Thailand
88 102815 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6242 Tak/Thailand
89 102814 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6233 Tak/Thailand
90 102813 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6221 Tak/Thailand
91 102812 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5796 Chiang Mai/Thailand
92 102811 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4392 Chiang Mai/Thailand
93 102803 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 279 Chiang Mai/Thailand
94 102810 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4389 Chiang Mai/Thailand
95 102804 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 297 Chiang Mai/Thailand
96 102808 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4934 Chiang Mai/Thailand
97 102807 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 444 Chiang Mai/Thailand
98 102806 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 404 Chiang Mai/Thailand
99 119963 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6995 Chiang Mai/Thailand
100 97261 Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1273 Chiang Mai/Thailand