ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97175 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2032 Chiang Mai/Thailand
2 97176 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3607 Chiang Mai/Thailand
3 97174 Buellia disciformis (Fr.) Mudd PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2152.1 Chiang Mai/Thailand
4 101584 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 854 Chiang Mai/Thailand
5 101571 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 692 Chiang Mai/Thailand
6 101572 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 700 Chiang Mai/Thailand
7 101574 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 720.1 Chiang Mai/Thailand
8 101576 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 728.1 Chiang Mai/Thailand
9 101577 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 756 Chiang Mai/Thailand
10 101578 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 759 Chiang Mai/Thailand
11 101579 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 764 Chiang Mai/Thailand
12 101580 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 797 Chiang Mai/Thailand
13 101581 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 845 Chiang Mai/Thailand
14 101570 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 106 Nakhon Ratchasima/Thailand
15 101583 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 851 Chiang Mai/Thailand
16 101573 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 716 Chiang Mai/Thailand
17 101585 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 857 Chiang Mai/Thailand
18 101586 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 897 Chiang Mai/Thailand
19 101587 Buellia sp. PHYSCIACEAE S. Khamplew 901 Chiang Mai/Thailand
20 101588 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6743 Chiang Rai/Thailand
21 101589 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6791 Chiang Mai/Thailand
22 101590 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7145 Chiang Mai/Thailand
23 101582 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 846 Chiang Mai/Thailand
24 101556 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 215 Nakhon Ratchasima/Thailand
25 101552 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 84 Phetchaburi/Thailand
26 101553 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 153 Nakhon Ratchasima/Thailand
27 101575 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 724.1 Chiang Mai/Thailand
28 101555 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 196 Nakhon Ratchasima/Thailand
29 101569 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 77 Phetchaburi/Thailand
30 101557 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 341 Chiang Mai/Thailand
31 101558 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 618 Chiang Mai/Thailand
32 101559 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 621 Chiang Mai/Thailand
33 101560 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 632 Chiang Mai/Thailand
34 101562 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 644.1 Chiang Mai/Thailand
35 101563 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 648 Chiang Mai/Thailand
36 101564 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 650 Chiang Mai/Thailand
37 101565 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 672 Chiang Mai/Thailand
38 101566 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 675 Chiang Mai/Thailand
39 101567 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3 Chiang Mai/Thailand
40 101568 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 31 Chiang Mai/Thailand
41 101561 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 642 Chiang Mai/Thailand
42 101554 Buellia sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 169 Nakhon Ratchasima/Thailand
43 101906 Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6314 Chiang Mai/Thailand
44 97213 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 102 Chiang Mai/Thailand
45 101907 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert s.n. Chiang Mai/Thailand
46 97215 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 230 Chiang Mai/Thailand
47 97214 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 116 Chiang Mai/Thailand
48 101917 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 818 Chiang Mai/Thailand
49 101908 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 134 Chiang Mai/Thailand
50 101909 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 476 Chiang Mai/Thailand
51 101910 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 580 Chiang Mai/Thailand
52 101911 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 596 Chiang Mai/Thailand
53 101912 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 610 Chiang Mai/Thailand
54 101913 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 811 Chiang Mai/Thailand
55 101914 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 973 Chiang Mai/Thailand
56 101916 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 664 Chiang Mai/Thailand
57 101915 Dirinaria sp. PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 663 Chiang Mai/Thailand
58 97253 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1460 Chiang Mai/Thailand
59 97254 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1461 Chiang Mai/Thailand
60 97252 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1457 Chiang Mai/Thailand
61 97256 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2269 Chiang Mai/Thailand
62 97255 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3190 Chiang Mai/Thailand
63 97257 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2268 Chiang Mai/Thailand
64 102815 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6242 Tak/Thailand
65 97259 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3982 Chiang Mai/Thailand
66 102812 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5796 Chiang Mai/Thailand
67 97260 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Thitiporn Pooprang 11825 Chiang Mai/Thailand
68 102814 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6233 Tak/Thailand
69 102816 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6253 Tak/Thailand
70 102817 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6262 Tak/Thailand
71 102811 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4392 Chiang Mai/Thailand
72 102813 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6221 Tak/Thailand
73 102808 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4934 Chiang Mai/Thailand
74 102804 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 297 Chiang Mai/Thailand
75 102807 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 444 Chiang Mai/Thailand
76 102805 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 303 Chiang Mai/Thailand
77 102806 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 404 Chiang Mai/Thailand
78 102802 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 278 Chiang Mai/Thailand
79 102809 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4292 Chiang Mai/Thailand
80 97258 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4023 Chiang Mai/Thailand
81 102803 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 279 Chiang Mai/Thailand
82 102810 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4389 Chiang Mai/Thailand
83 97262 Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4066 Chiang Mai/Thailand
84 97263 Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3886 Chiang Mai/Thailand
85 97261 Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1273 Chiang Mai/Thailand
86 97264 Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3297 Chiang Mai/Thailand
87 97265 Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3342 Chiang Mai/Thailand
88 97266 Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3406 Chiang Mai/Thailand
89 97269 Heterodermia lepidota Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3230 Chiang Mai/Thailand
90 97267 Heterodermia lepidota Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3715 Chiang Mai/Thailand
91 97268 Heterodermia lepidota Swinscow & Krog PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3718 Chiang Mai/Thailand
92 102819 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6263 Tak/Thailand
93 102818 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6172 Chiang Mai/Thailand
94 102821 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4855 Chiang Mai/Thailand
95 102820 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5740 Chiang Mai/Thailand
96 97271 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4118 Chiang Mai/Thailand
97 97270 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3106 Chiang Mai/Thailand
98 102822 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Sureeporn Jariangprasert 374 Chiang Mai/Thailand
99 97272 Heterodermia leucomelos (L.) Poelt PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3139 Chiang Mai/Thailand
100 97275 Heterodermia microphylla (Kurok.) Skorepa PHYSCIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1917 Chiang Mai/Thailand