ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17795 Armeria maritima (Mill.) Willd. PLUMBAGINACEAE S. Watthana and P. Suksathan 800 Scotland/United Kingdom
2 9421 Ceratostigma asperrimum Stapf ex Prain PLUMBAGINACEAE W. Nanakorn et al. 9421 Chiang Mai/Thailand
3 16502 Ceratostigma asperrimum Stapf ex Prain PLUMBAGINACEAE P. Suksathan 2175 Chiang Mai/Thailand
4 50753 Ceratostigma asperrimum Stapf ex Prain PLUMBAGINACEAE M. Wongnak 12018 Chiang Mai/Thailand
5 50754 Ceratostigma asperrimum Stapf ex Prain PLUMBAGINACEAE M. Wongnak 12018 Chiang Mai/Thailand
6 25462 Ceratostigma asperrimum Stapf ex Prain PLUMBAGINACEAE M. Norsaengsri 280 Chiang Mai/Thailand
7 63819 Plumbago auriculata Lam. PLUMBAGINACEAE P. Thongson 04 Khon Kaen/Thailand
8 43293 Plumbago auriculata Lam. PLUMBAGINACEAE Tavika Sudsawang 007 Chiang Mai/Thailand
9 43085 Plumbago auriculata Lam. PLUMBAGINACEAE Wang Hong 6992 Yunnan/China
10 19181 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE W. Saemyarm 129 Mae Hong Son/Thailand
11 39686 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE M. Norsaengsri 4793 Khon Kaen/Thailand
12 38987 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul 2332 Chiang Mai/Thailand
13 93824 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE Khin Myo Htwe 024234 Mandalay/Myanmar
14 63822 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE P. Thongson 07 Khon Kaen/Thailand
15 70177 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE N. Muangyen 0064 Chiang Mai/Thailand
16 78888 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE N. Muangyen 132 Chiang Mai/Thailand
17 19566 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul 612 Chiang Mai/Thailand
18 33072 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE Warintorn K. 07-056 Chiang Mai/Thailand
19 19009 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE W. Nanakorn et al. 19009 Chiang Mai/Thailand
20 124914 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE N. Muangyen 3491 Kanchanaburi/Thailand
21 131974 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 163 Chiang Mai/THAILAND
22 133854 Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE R. Kantasrila MSD 74 Tak/THAILAND
23 55106 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
24 55109 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE P. Chantaranothai et al. 58/2003 Phetchabun/Thailand
25 61697 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Ling Shein Man 087039 Magway/Myanmar
26 52963 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi 3962 Phitsanulok/Thailand
27 33250 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Jatupol K. 07-031 Chiang Mai/Thailand
28 30949 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE K. Kertsawang 655 Rayong/Thailand
29 19564 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul 610 Chiang Mai/Thailand
30 19169 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Saemyarm 116 Mae Hong Son/Thailand
31 19012 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Nanakorn et al. 19012 Chiang Mai/Thailand
32 12932 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Serm & Thon 39 Chiang Mai/Thailand
33 5499 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Nanakorn et al. 5499 Chiang Mai/Thailand
34 33094 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Warintorn K. 07-078 Chiang Mai/Thailand
35 93825 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Khin Myo Htwe 024221 Mandalay/Myanmar
36 139626 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE T. Choopan 2022-57 Nakhon Ratchasima/Thailand
37 133855 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE R. Kantasrila MSD 75 Chiang Mai/THAILAND
38 129275 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Akharasit Bunsongthae 114 Chiang Mai/THAILAND
39 125041 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 663 Phrae/Thailand
40 117084 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-277 Phongsaly/LAOS
41 116451 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-075 Xaignabouri/LAOS
42 116218 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6870 Chiang Mai/Thailand
43 109985 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE TLBG 583 Chiang Mai/Thailand
44 109830 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE TLBG 206 Chiang Mai/Thailand
45 107544 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-329 Phongsaly/Laos
46 105074 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi 6263 Phetchabun/Thailand
47 102604 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE V. Nguanchoo 866 Nan/Thailand
48 68330 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi 4433 Phitsanulok/Thailand
49 98176 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-056 Luang Prabang/Laos
50 65254 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE K. Srithi 59 Nan/Thailand
51 90398 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-320 Luang Prabang/Laos
52 90310 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-233 Luang Prabang/Laos
53 90105 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-28 Luang Prabang/Laos
54 88019 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE Ubonwan Upho UBON 1391 Phatthalung/Thailand
55 80419 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-234 Shan State/Myanmar
56 78315 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE V. Nguanchoo 225 Chiang Mai/Thailand
57 78283 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE V. Nguanchoo 555 Chiang Mai/Thailand
58 73630 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Pongamornkul 04040 Mae Hong Son/Thailand
59 73400 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Lakoet 0558 Mae Hong Son/Thailand
60 139840 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4081 Phitsanulok/THAILAND
61 70165 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE N. Muangyen 0052 Chiang Mai/Thailand
62 2369 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE W. Nanakorn et al. 2369 Chiang Mai/Thailand
63 98368 Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-248 Luang Prabang/Laos