ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 96959 Alopecurus aequalis Sobol. POACEAE K. Kuroiwa, S. Okunomiya, H. Takahashi, H. Takahashi, K. Horiuchi FOK-050944 Japan
102 109355 Alopecurus aequalis Sobol. POACEAE S. Kobayashi FOK-071155 Japan
103 12748 Alopecurus aequalis Sobol. POACEAE Ed. Berger 4417 France
104 47678 Alopecurus japonicus Steud. POACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-075469 Kochi/Japan
105 109354 Alopecurus japonicus Steud. POACEAE T. Matsumoto et al. FOK-050895 Japan
106 70711 Ammophila breviligulata Fernald POACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011031 Ishikawa/Japan
107 39548 Andropogon ascinodis C.B. Clarke POACEAE M. Norsaengsri 4637 Chiang Mai/Thailand
108 39559 Andropogon ascinodis C.B. Clarke POACEAE M. Norsaengsri 4648 Chiang Mai/Thailand
109 39352 Andropogon ascinodis C.B. Clarke POACEAE M. Norsaengsri 4438 Chiang Mai/Thailand
110 109356 Andropogon brevifolius Sw. POACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-069892 Japan
111 13245 Andropogon distachyos L. POACEAE Acocks, J.P.H. 13487 Collings Pass/South Africa
112 13527 Andropogon eucnemis Trin. POACEAE D.K. Harder & M. Bingham 3522 Central/Zambia
113 24483 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrugrueng & S. Khoomrathok 21818 Ubon Ratchathani/Thailand
114 24504 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21846 Ubon Ratchathani/Thailand
115 24525 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21867 Khon Kaen/Thailand
116 23816 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE C. Glamwaewwong 519 Chiang Mai/Thailand
117 62067 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE M. Norsaengsri s.n. Sakon Nakhon/Thailand
118 71592 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE P. Traiperm, M. Norsaengsri, C. Kantachot & Layton 585 Ubon Ratchathani/Thailand
119 84518 Andropogon fastigiatus Sw. POACEAE K. Kertsawang 3371 Chaiyaphum/Thailand
120 72417 Andropogon polyptychos Steud. POACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094247 Chin State/Myanmar
121 82592 Andropogon polyptychos Steud. POACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090552 Chin State/Myanmar
122 82591 Andropogon polyptychos Steud. POACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035424 Chin State/Myanmar
123 13388 Andropogon schirensis Hochst. POACEAE N.B. Zimba, D.K. Harder, M. Bingham & B. Luwiika 808 Western/Zambia
124 46721 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 2897 Kanchanaburi/Thailand
125 73291 Andropogon sp. POACEAE C. Lakoet 0449 Mae Hong Son/Thailand
126 63668 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 2486 Nakhon Si Thammarat/Thailand
127 71220 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3005 Tak/Thailand
128 63814 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 2184 Kanchanaburi/Thailand
129 56242 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 668 Sakon Nakhon/Thailand
130 22059 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 1815 Ubon Ratchathani/Thailand
131 22060 Andropogon sp. POACEAE M. Norsaengsri 1814 Ubon Ratchathani/Thailand
132 71605 Andropogon tenuifolius Steud. POACEAE P. Traiperm, M. Norsaengsri, C. Kantachot & Layton 572 Ubon Ratchathani/Thailand
133 56253 Andropogon tenuifolius Steud. POACEAE M. Norsaengsri 586 Sakon Nakhon/Thailand
134 109358 Andropogon virginicus L. POACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-069889 Japan
135 13281 Anthephora elongata De Wild POACEAE N.B. Zimba, D.K. Harder, B. Luwiika & M.M. Nawa 519 North West/Zambia
136 13524 Anthephora elongata De Wild POACEAE B. Luwiika, D.K. Harder & N.B. Zimba 219 Western/Zambia
137 13175 Anthoxanthum alpinum ็.Lšve & D.Lšve POACEAE Osloensis University Staff. s.n. Telemark/Norway
138 17408 Anthoxanthum aristatum Boiss. POACEAE J. Lambinon & G. Van Den Sande 96/36 Tras-os-Montes/Portugal
139 12755 Anthoxanthum aristatum Boreau subsp. macranthum ValdŽs POACEAE J. Novo s.n. Huelva/Spain
140 21485 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE M. Norsaengsri 1730 Chiang Mai/Thailand
141 82593 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE Law Shein 091528 Myanmar
142 68942 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089496 Chin State/Myanmar
143 37777 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE M. Norsaengsri 3732 Chiang Mai/Thailand
144 82590 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Man, Htun Tin & Aung Htay 092774 Chin State/Myanmar
145 72415 Anthoxanthum clarkei (Hook.f.) Ohwi POACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094250 Chin State/Myanmar
146 24352 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21667 Chiang Mai/Thailand
147 10362 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 39 Chiang Mai/Thailand
148 13682 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE P. Suksathan 1453 Chiang Mai/Thailand
149 7930 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE W. Nanakorn et al. 7930 Chiang Mai/Thailand
150 7925 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE W. Nanakorn et al. 7925 Chiang Mai/Thailand
151 5865 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE W. Nanakorn et al. 5865 Chiang Mai/Thailand
152 5867 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE W. Nanakorn et al. 5867 Chiang Mai/Thailand
153 10365 Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. siamense (Bor) Y. Schouten POACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 42 Chiang Mai/Thailand
154 77210 Anthoxanthum odoratum L. POACEAE Y. Okabe FOK-612012 Kochi/Japan
155 17409 Anthoxanthum odoratum L. POACEAE J. Nurmi 87-32 Kisko/Finland
156 32704 Anthoxanthum odoratum L. POACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071827 Kochi/Japan
157 17410 Anthoxanthum ovatum Lag. POACEAE J. Lambinon & G. Van Den Sande 97/111 Corse, dep. Corse-du-Sud/France
158 72445 Anthoxanthum sp. POACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094037 Chin State/Myanmar
159 72406 Anthoxanthum sp. POACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094572 Chin State/Myanmar
160 58140 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8673 Bueng Kan /Thailand
161 2653 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 2653 Chiang Mai/Thailand
162 88383 Apluda mutica L. POACEAE N. Muangyen 235 Chiang Rai/Thailand
163 92407 Apluda mutica L. POACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3880 Lampang/Thailand
164 48134 Apluda mutica L. POACEAE W. Boonprakop 0143 Udon Thani/Thailand
165 24440 Apluda mutica L. POACEAE S. Laegaard 21769 Chiang Mai/Thailand
166 2360 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 2360 Chiang Mai/Thailand
167 5748 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 5748 Chiang Mai/Thailand
168 10070 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 10070 Chiang Mai/Thailand
169 7860 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 7860 Chiang Mai/Thailand
170 81818 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 11852 Chiang Rai/Thailand
171 80507 Apluda mutica L. POACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-322 Shan State/Myanmar
172 12900 Apluda mutica L. POACEAE P. Srisanga 430 Nan/Thailand
173 63723 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 2087 Chaiyaphum/Thailand
174 36865 Apluda mutica L. POACEAE P. Wessumritt 10 Rayong/Thailand
175 14110 Apluda mutica L. POACEAE H. Hemadhulin 38 Chiang Mai/Thailand
176 58322 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 622 Sakon Nakhon/Thailand
177 5068 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 5068 Chiang Mai/Thailand
178 6480 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 6480 Maha Sarakham/Thailand
179 56062 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8841 Chiang Rai/Thailand
180 5533 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 5533 Chiang Mai/Thailand
181 5531 Apluda mutica L. POACEAE W. Nanakorn et al. 5531 Chiang Mai/Thailand
182 16429 Apluda mutica L. POACEAE P. Suksathan 2102 Chiang Mai/Thailand
183 16549 Apluda mutica L. POACEAE P. Suksathan 2222 Chiang Mai/Thailand
184 16553 Apluda mutica L. POACEAE P. Suksathan 2226 Chiang Mai/Thailand
185 84672 Apluda mutica L. POACEAE K. Kertsawang 3453 Kalasin/Thailand
186 46726 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 2911 Kanchanaburi/Thailand
187 30772 Apluda mutica L. POACEAE J.F. Maxwell 06-1000 Chiang Rai/Thailand
188 46769 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 2981 Kamphaeng Phet/Thailand
189 41839 Apluda mutica L. POACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 156 Rayong/Thailand
190 55375 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8332 Chiang Rai/Thailand
191 39506 Apluda mutica L. POACEAE M. Norsaengsri 4590 Chiang Mai/Thailand
192 24387 Apluda mutica L. POACEAE S. Laegaard 21704 Chiang Mai/Thailand
193 70622 Apluda mutica L. POACEAE J. Murata, M. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021861 Mandalay/Myanmar
194 82594 Apluda mutica L. var. aristata (L.) Pilger POACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090758 Chin State/Myanmar
195 70810 Apluda sp. POACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 012 Luang Prabang/Laos
196 23813 Apluda sp. POACEAE C. Glamwaewwong 516 Chiang Mai/Thailand
197 23817 Apluda sp. POACEAE C. Glamwaewwong 520 Chiang Mai/Thailand
198 62819 Apluda sp. POACEAE M. Norsaengsri 10031 Mae Hong Son/Thailand
199 68859 Apocopis burmanicus V.Naray. ex Bor POACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089690 Chin State/Myanmar
200 39262 Apocopis courtallumensis (Steud.) Henrard POACEAE M. Norsaengsri 4349 Chaiyaphum/Thailand