ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
5701 16100 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE P. Suksathan 1965 Mae Hong Son/Thailand
5702 103770 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 14 Chiang Mai/Thailand
5703 24335 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21650 Chiang Mai/Thailand
5704 10349 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 26 Chiang Mai/Thailand
5705 82464 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Man, Htun Tin & Aung Htay 092761 Chin State/Myanmar
5706 56309 Tripogon trifidus Munro ex Stapf POACEAE M. Norsaengsri 8789 Chiang Mai/Thailand
5707 41856 Tripsacum dactyloides (L.) L. POACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 179 Rayong/Thailand
5708 13537 Triraphis schinzii Hack. ex Schinz POACEAE B. Luwiika, D.K. Harder, M.G. Bingham & N.B. Zimba 418 Western/Zambia
5709 17467 Trisetaria dufourei (Boiss.) Paunero POACEAE R. Auriault s.n. Cadiz/Spain
5710 17468 Trisetum aureum (Ten.) Ten. POACEAE G. Van Buggenhout s.n. Peloponnese/Greece
5711 96963 Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi POACEAE K. Yamaoka et al. FOK-054502 Japan
5712 91323 Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi POACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
5713 26747 Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi POACEAE M. Tashiro et al. FOK-048476 Kochi/Japan
5714 13531 Tristachya nodiglumis K. Schum. POACEAE D.K. Harder, M. Bibgham, N. Zimba & B. Luwiika 3710 Western Province/Zambia
5715 13529 Tristachya superba (De Not.) Schweinf. & Asch. POACEAE D.K. Harder, M. Bibgham, N. Zimba & B. Luwiika 3711 Western Province/Zambia
5716 82465 Triticum aestivum L. POACEAE Ling Shein Man 096069 Chin State/Myanmar
5717 61772 Triticum aestivum L. POACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086930 Magway/Myanmar
5718 117384 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 970 Mae Hong Son/Thailand
5719 24389 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE S. Laegaard 21706 Chiang Mai/Thailand
5720 115377 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 912 Chiang Rai/Thailand
5721 63794 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE M. Norsaengsri s.n. Khon Kaen/Thailand
5722 24292 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21608 Chiang Mai/Thailand
5723 39266 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster POACEAE M. Norsaengsri 4353 Chaiyaphum/Thailand
5724 112187 Urochloa glumaris (Trin.) J.F. Veldkamp POACEAE M. Norsaengsri 1854.1 Loei/Thailand
5725 14190 Urochloa glumaris (Trin.) J.F. Veldkamp POACEAE H. Hemadhulin 72 Chiang Mai/Thailand
5726 63797 Urochloa glumaris (Trin.) J.F. Veldkamp POACEAE M. Norsaengsri 2408 Lampang/Thailand
5727 24446 Urochloa glumaris (Trin.) J.F. Veldkamp POACEAE S. Laegaard 21775 Chiang Mai/Thailand
5728 63788 Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy POACEAE M. Norsaengsri s.n. Khon Kaen/Thailand
5729 24394 Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21711 Chiang Mai/Thailand
5730 24392 Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21709 Chiang Mai/Thailand
5731 24463 Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy POACEAE S. Laegaard & M. Norsaengsri 21792 Khon Kaen/Thailand
5732 63789 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2156 Ayutthaya/Thailand
5733 65835 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2103 Chaiyaphum/Thailand
5734 22038 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 1793 Chiang Mai/Thailand
5735 65554 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2330 Phatthalung/Thailand
5736 67381 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2191 Ayutthaya/Thailand
5737 63790 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2159 Ayutthaya/Thailand
5738 63791 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2168 Ratchaburi/Thailand
5739 63812 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2181 Suphan Buri/Thailand
5740 24541 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21883 Phetchabun/Thailand
5741 41837 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 127 Rayong/Thailand
5742 63637 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen POACEAE M. Norsaengsri 2493 Nakhon Ratchasima/Thailand
5743 67496 Urochloa panicoides P. Beauv. POACEAE M. Norsaengsri 2062 Kanchanaburi/Thailand
5744 22031 Urochloa panicoides P. Beauv. POACEAE M. Norsaengsri 1786 Chiang Mai/Thailand
5745 52434 Urochloa panicoides P. Beauv. POACEAE M. Norsaengsri 1838 Khon Kaen/Thailand
5746 70633 Urochloa panicoides P. Beauv. POACEAE Khin Myo Htwe 024030 Mandalay/Myanmar
5747 37564 Urochloa panicoides P. Beauv. var. pubescens (Kunth) Bor POACEAE J.F. Maxwell 06-385 Phrae/Thailand
5748 50234 Urochloa panicoides P. Beauv. var. pubescens (Kunth) Bor POACEAE J.F. Maxwell 10-19 Kanchanaburi/Thailand
5749 41093 Urochloa paspaloides J.Presl POACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5542 Loei/Thailand
5750 63665 Urochloa paspaloides J.Presl POACEAE M. Norsaengsri 2398 Nakhon Si Thammarat/Thailand
5751 67280 Urochloa paspaloides J.Presl POACEAE M. Norsaengsri 4150 Nakhon Ratchasima/Thailand
5752 63620 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE M. Norsaengsri 2400 Nakhon Ratchasima/Thailand
5753 65584 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE M. Norsaengsri 2115 Khon Kaen/Thailand
5754 58498 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9533 Phrae/Thailand
5755 23340 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE C. Glamwaewwong 318 Chiang Mai/Thailand
5756 68028 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0043 Khon Kaen/Thailand
5757 24336 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE S. Laegaard 21651 Chiang Mai/Thailand
5758 71487 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1024 Lamphun/Thailand
5759 67576 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 843 Lampang/Thailand
5760 67279 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE M. Norsaengsri 4149 Nakhon Ratchasima/Thailand
5761 67591 Urochloa ramosa (L.) R.D. Wdbster POACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 858 Lampang/Thailand
5762 38133 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 4006 Khon Kaen/Thailand
5763 24338 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE S. Laegaard 21653 Chiang Mai/Thailand
5764 22102 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 1857 Loei/Thailand
5765 23317 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE W. Nanakorn & M. Norsaengsri 006 Bangkok/Thailand
5766 23326 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE W. Nanakorn & M. Norsaengsri 015 Bangkok/Thailand
5767 41436 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 4122 Khon Kaen/Thailand
5768 24534 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21876 Loei/Thailand
5769 55502 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8567 Loei/Thailand
5770 48053 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 7221 Lamphun/Thailand
5771 40195 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 5383 Khon Kaen/Thailand
5772 24464 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE S. Laegaard & M. Norsaengsri 21793 Khon Kaen/Thailand
5773 67413 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 2012 Khon Kaen/Thailand
5774 55464 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8452 Loei/Thailand
5775 46668 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5641 Loei/Thailand
5776 58543 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9578 Phrae/Thailand
5777 60195 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 6030 Chiang Mai/Thailand
5778 63798 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 2320 Lampang/Thailand
5779 63796 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 2391 Nakhon Ratchasima/Thailand
5780 39290 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 4377 Khon Kaen/Thailand
5781 21425 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 1670 Chiang Mai/Thailand
5782 51273 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 2721 Lampang/Thailand
5783 68033 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0048 Khon Kaen/Thailand
5784 22301 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 1871 Khon Kaen/Thailand
5785 21458 Urochloa reptans (L.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 1703 Chiang Mai/Thailand
5786 63787 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE M. Norsaengsri s.n. Khon Kaen/Thailand
5787 41860 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 183 Rayong/Thailand
5788 24309 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE S. Laegaard 21625 Chiang Mai/Thailand
5789 46768 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 2977 Kamphaeng Phet/Thailand
5790 51269 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE M. Norsaengsri 2717 Chiang Mai/Thailand
5791 30763 Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zoloaga POACEAE J.F. Maxwell 06-990 Chiang Rai/Thailand
5792 14106 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE H. Hemadhulin 34 Chiang Mai/Thailand
5793 24443 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE S. Laegaard 21772 Chiang Mai/Thailand
5794 14192 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE H. Hemadhulin 74 Chiang Mai/Thailand
5795 46641 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 3612 Khon Kaen/Thailand
5796 24347 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21662 Chiang Mai/Thailand
5797 24390 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE S. Laegaard 21707 Chiang Mai/Thailand
5798 24306 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE S. Laegaard with M. Norsaengsri 21622 Chiang Mai/Thailand
5799 63614 Urochloa setigera (Retz.) Stapf POACEAE M. Norsaengsri 2385 Nakhon Ratchasima/Thailand
5800 7037 Urochloa sp. POACEAE W. Nanakorn et al. 7037 Chiang Mai/Thailand