ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 77683 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE M. Norsaengsri 11602 Sukhothai/Thailand
2 21702 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE S. Watthana 1494 Kamphaeng Phet/Thailand
3 40271 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE C. Maknoi 2633 Phitsanulok/Thailand
4 40857 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6077 Lampang/Thailand
5 70396 Epirixanthes sp. POLYGALACEAE C. Maknoi 3263 Phitsanulok/Thailand
6 13381 Muraltia alba Levyns POLYGALACEAE F.S. Laughton 1453 South Africa
7 13284 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE D.J. Middleton 1245 Cape/South Africa
8 13283 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1232 Cango Caves/South Africa
9 13280 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1144 Attakwaskloof/South Africa
10 13382 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE T.C. Stehle TS238 Cape/South Africa
11 13417 Muraltia brachyceras Schltr. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1208 S.W. Cape/South Africa
12 13285 Muraltia brachyceras Schltr. POLYGALACEAE W. Bond 1669 Kammanassie/South Africa
13 13286 Muraltia ciliaris DC. POLYGALACEAE M. R. ofsowizt 7 Cape/South Africa
14 13421 Muraltia ciliaris DC. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1461 S.W. Cape/South Africa
15 13420 Muraltia crassifolia Harv. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1289 Rosselert/South Africa
16 13282 Muraltia dispersa Levyns POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1213 Jonkersberg/South Africa
17 13358 Muraltia pauciflora DC. POLYGALACEAE C. Boucher 398 Cape/South Africa
18 13402 Muraltia pauciflora DC. POLYGALACEAE F.J. Kruger 1544 W. Cape/South Africa
19 13383 Muraltia rhamnoides Chodat POLYGALACEAE R.A. Haynes 540 S.W. Cape/South Africa
20 13357 Muraltia rhamnoides Chodat POLYGALACEAE D. Le Maitre 396 S.W. Cape/South Africa
21 13403 Muraltia scoparia (Eckl. & Zeyh.) Levyns POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1105 Willomore/South Africa
22 13422 Muraltia sp. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1454 C. Cape/South Africa
23 13418 Muraltia vulpina Chodat POLYGALACEAE D.M. Richardson 56 S.W. Cape/South Africa
24 13423 Nylandtia spinosa (L.) Dumort. POLYGALACEAE C.J. Geldenhuys 604 Uniondale Kamanasie/South Africa
25 13416 Nylandtia spinosa (L.) Dumort. POLYGALACEAE B.N. Walsh s.n. Cape/South Africa
26 19948 Pilostaxis rugelii (Shuttlew.) Small POLYGALACEAE Chas. C. Deam 66039 Florida/USA
27 19947 Polygala ambigua Nutt. POLYGALACEAE Nick Pahos 57 Indiana/USA
28 47254 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Chusie KY254 Mae Hong Son/Thailand
29 103672 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-06 Chiang Mai/Thailand
30 133713 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 498 Uttaradit/Thailand
31 18231 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 1002 Loei/Thailand
32 12438 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1333 Phitsanulok/Thailand
33 15401 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 593 Chiang Mai/Thailand
34 18229 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 1000 Loei/Thailand
35 104471 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE T. Khambai 494 Uttaradit/Thailand
36 133584 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 369 Uttaradit/Thailand
37 12404 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1299 Phitsanulok/Thailand
38 12449 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1344 Phitsanulok/Thailand
39 114662 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5010 Chiang Mai/Thailand
40 69925 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053052 Chin State/Myanmar
41 98856 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-333 Vientiane/Laos
42 69105 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089376 Chin State/Myanmar
43 68899 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089547 Chin State/Myanmar
44 85704 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5045 Chiang Mai/Thailand
45 68717 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 10628 Nan/Thailand
46 11984 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 11984 Chiang Mai/Thailand
47 103728 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 342 Chiang Mai/Thailand
48 12226 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. La-ongsri 59 Chiang Mai/Thailand
49 88183 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5189 Chiang Mai/Thailand
50 50267 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE H. Takahashi T-62512 Chiang Mai/Thailand
51 105933 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 6409 Chiang Mai/Thailand
52 10407 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 84 Chiang Mai/Thailand
53 54738 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 109 Loei/Thailand
54 76024 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094752 Chin State/Myanmar
55 133856 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE R. Kantasrila MSD 76 Tak/THAILAND
56 54739 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 24 Loei/Thailand
57 74817 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7790 Yunnan/China
58 74377 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7713 Yunnan/China
59 54737 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 86 Loei/Thailand
60 76493 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094189 Chin State/Myanmar
61 118180 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE N. Pan-in 140 Uttaradit/Thailand
62 133419 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 203 Uttaradit/Thailand
63 118067 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE N. Pan-in 027 Uttaradit/Thailand
64 60267 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Wang Hong 8331 Yunnan/China
65 4442 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4442 Chiang Mai/Thailand
66 127957 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE K. Inthamma 785 Phitsanulok/Thailand
67 4263 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4263 Nan/Thailand
68 129157 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2704 Chiang Mai/THAILAND
69 129276 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Akharasit Bunsongthae 115 Chiang Mai/THAILAND
70 60654 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Ling Shein Man 087784 Chin State/Myanmar
71 38844 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi 2514 Loei/Thailand
72 126631 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9991 Chiang Mai/THAILAND
73 56450 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051181 Chin State/Myanmar
74 1973 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 1973 Chiang Mai/Thailand
75 133387 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 170 Uttaradit/Thailand
76 132186 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Martin van de Bult 1764 Chiang Rai/THAILAND
77 42626 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6109 Uttaradit/Thailand
78 49927 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 6447 Uttaradit/Thailand
79 133500 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 284 Uttaradit/Thailand
80 43433 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE K. Kertsawang 1254 Uttaradit/Thailand
81 129370 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Akharasit Bunsongthae 236 Chiang Mai/THAILAND
82 54747 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Mattapha Sawai 399 Chiang Mai/Thailand
83 27286 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Sunthorn H174 Loei/Thailand
84 66395 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3180 Chiang Mai/Thailand
85 29751 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi 1072 Loei/Thailand
86 118093 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE N. Pan-in 053 Uttaradit/Thailand
87 54753 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Mattapha Sawai 409 Chiang Mai/Thailand
88 120708 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE N. Muangyen 2690 Nan/Thailand
89 79608 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 427 Kachin State/Myanmar
90 133530 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in V 315 Uttaradit/Thailand
91 60495 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Ling Shein Man 087927 Chin State/Myanmar
92 30736 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Watthana 2429 Chiang Mai/Thailand
93 69140 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089248 Chin State/Myanmar
94 5811 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 5811 Chiang Mai/Thailand
95 63416 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Li-Jianwu 421 Yunnan/China
96 124452 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Natdanai Pan-in PSD005 Uttaradit/Thailand
97 92583 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5386 Chiang Mai/Thailand
98 61116 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086503 Chin State/Myanmar
99 4753 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4753 Mae Hong Son/Thailand
100 4621 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4621 Chiang Mai/Thailand