ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 21702 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE S. Watthana 1494 Kamphaeng Phet/Thailand
2 40271 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE C. Maknoi 2633 Phitsanulok/Thailand
3 40857 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6077 Lampang/Thailand
4 77683 Epirixanthes elongata Blume POLYGALACEAE M. Norsaengsri 11602 Sukhothai/Thailand
5 70396 Epirixanthes sp. POLYGALACEAE C. Maknoi 3263 Phitsanulok/Thailand
6 13381 Muraltia alba Levyns POLYGALACEAE F.S. Laughton 1453 South Africa
7 13280 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1144 Attakwaskloof/South Africa
8 13382 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE T.C. Stehle TS238 Cape/South Africa
9 13283 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1232 Cango Caves/South Africa
10 13284 Muraltia alopecuroides (L.) DC. POLYGALACEAE D.J. Middleton 1245 Cape/South Africa
11 13417 Muraltia brachyceras Schltr. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1208 S.W. Cape/South Africa
12 13285 Muraltia brachyceras Schltr. POLYGALACEAE W. Bond 1669 Kammanassie/South Africa
13 13421 Muraltia ciliaris DC. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1461 S.W. Cape/South Africa
14 13286 Muraltia ciliaris DC. POLYGALACEAE M. R. ofsowizt 7 Cape/South Africa
15 13420 Muraltia crassifolia Harv. POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1289 Rosselert/South Africa
16 13282 Muraltia dispersa Levyns POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1213 Jonkersberg/South Africa
17 13358 Muraltia pauciflora DC. POLYGALACEAE C. Boucher 398 Cape/South Africa
18 13402 Muraltia pauciflora DC. POLYGALACEAE F.J. Kruger 1544 W. Cape/South Africa
19 13383 Muraltia rhamnoides Chodat POLYGALACEAE R.A. Haynes 540 S.W. Cape/South Africa
20 13357 Muraltia rhamnoides Chodat POLYGALACEAE D. Le Maitre 396 S.W. Cape/South Africa
21 13403 Muraltia scoparia (Eckl. & Zeyh.) Levyns POLYGALACEAE J.H.J. Vlok 1105 Willomore/South Africa
22 13422 Muraltia sp. POLYGALACEAE R.A. Haynes 1454 C. Cape/South Africa
23 13418 Muraltia vulpina Chodat POLYGALACEAE D.M. Richardson 56 S.W. Cape/South Africa
24 13423 Nylandtia spinosa (L.) Dumort. POLYGALACEAE C.J. Geldenhuys 604 Uniondale Kamanasie/South Africa
25 13416 Nylandtia spinosa (L.) Dumort. POLYGALACEAE B.N. Walsh s.n. Cape/South Africa
26 19948 Pilostaxis rugelii (Shuttlew.) Small POLYGALACEAE Chas. C. Deam 66039 Florida/USA
27 19947 Polygala ambigua Nutt. POLYGALACEAE Nick Pahos 57 Indiana/USA
28 88183 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5189 Chiang Mai/Thailand
29 92583 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5386 Chiang Mai/Thailand
30 18229 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 1000 Loei/Thailand
31 61116 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086503 Chin State/Myanmar
32 18231 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 1002 Loei/Thailand
33 27286 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Sunthorn H174 Loei/Thailand
34 15401 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 593 Chiang Mai/Thailand
35 69140 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089248 Chin State/Myanmar
36 60654 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Ling Shein Man 087784 Chin State/Myanmar
37 60495 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Ling Shein Man 087927 Chin State/Myanmar
38 60267 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Wang Hong 8331 Yunnan/China
39 56450 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051181 Chin State/Myanmar
40 63416 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Li-Jianwu 421 Yunnan/China
41 54753 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Mattapha Sawai 409 Chiang Mai/Thailand
42 54747 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Mattapha Sawai 399 Chiang Mai/Thailand
43 54739 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 24 Loei/Thailand
44 66395 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3180 Chiang Mai/Thailand
45 54738 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 109 Loei/Thailand
46 54737 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 86 Loei/Thailand
47 50267 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE H. Takahashi T-62512 Chiang Mai/Thailand
48 49927 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri 6447 Uttaradit/Thailand
49 79608 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 427 Myanmar
50 42626 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6109 Uttaradit/Thailand
51 30736 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE S. Watthana 2429 Chiang Mai/Thailand
52 85704 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5045 Chiang Mai/Thailand
53 76493 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094189 Chin State/Myanmar
54 76024 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094752 Chin State/Myanmar
55 38844 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi 2514 Loei/Thailand
56 68899 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089547 Chin State/Myanmar
57 74377 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7713 Yunnan/China
58 69105 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089376 Chin State/Myanmar
59 43433 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE K. Kertsawang 1254 Uttaradit/Thailand
60 71782 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091004 Chin State/Myanmar
61 118067 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE N. Pan-in 027 Uttaradit/THAILAND
62 69925 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053052 Chin State/Myanmar
63 47254 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Chusie KY254 Mae Hong Son/Thailand
64 29751 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi 1072 Loei/Thailand
65 74817 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7790 Yunnan/China
66 12404 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1299 Phitsanulok/Thailand
67 10407 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 84 Chiang Mai/Thailand
68 5811 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 5811 Chiang Mai/Thailand
69 12226 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. La-ongsri 59 Chiang Mai/Thailand
70 4753 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4753 Mae Hong Son/Thailand
71 4621 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4621 Chiang Mai/Thailand
72 105933 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Pongamornkul 6409 Chiang Mai/Thailand
73 4442 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4442 Chiang Mai/Thailand
74 4263 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4263 Nan/Thailand
75 12438 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1333 Phitsanulok/Thailand
76 12449 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE P. Suksathan 1344 Phitsanulok/Thailand
77 114662 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5010 Chiang Mai/THAILAND
78 1973 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 1973 Chiang Mai/Thailand
79 103728 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 342 Chiang Mai/Thailand
80 103672 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-06 Chiang Mai/Thailand
81 104471 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE T. Khambai 494 Uttaradit/Thailand
82 98856 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-333 Vientiane/Laos
83 71433 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE W. Pongamornkul 3873 Chiang Mai/Thailand
84 55347 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8304 Chiang Rai/Thailand
85 21258 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE C. Maknoi 141 Phangnga/Thailand
86 29383 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE P. Suksathan 3184 Tak/Thailand
87 76260 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE C. Maknoi 7110 Phetchabun/Thailand
88 16507 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE P. Suksathan 2180 Chiang Mai/Thailand
89 75691 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE W. Tanming 579 Mae Hong Son/Thailand
90 12906 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE P. Srisanga 436 Nan/Thailand
91 21304 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE P. Srisanga 2155 Nan/Thailand
92 117263 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 2530 Kanchanaburi/THAILAND
93 45812 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi 3628 Phetchabun/Thailand
94 2421 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 2421 Chiang Mai/Thailand
95 2420 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 2420 Chiang Mai/Thailand
96 10822 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 10822 Chiang Mai/Thailand
97 111551 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-074 Xiangkhouang/Laos
98 10766 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 10766 Chiang Mai/Thailand
99 10355 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 32 Chiang Mai/Thailand
100 74242 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7593 Yunnan/China