ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 103778 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-04 Chiang Mai/Thailand
2 122851 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-321 Phongsaly/LAOS
3 61471 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara cv. rude (Meisn.) H. Hara POLYGONACEAE Ling Shein Man 087648 Chin State/Myanmar
4 60759 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara cv. rude (Meisn.) H. Hara POLYGONACEAE Law Shein 088271 Chin State/Myanmar
5 72232 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara cv. rude (Meisn.) H. Hara POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094354 Chin State/Myanmar
6 61749 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara cv. rude (Meisn.) H. Hara POLYGONACEAE Ling Shein Man 087550 Chin State/Myanmar
7 93791 Aconogonon molle (D.Don) H.Hara var. paniculatum (Blume) Yonek. & H. Ohashi POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090108 Chin State/Myanmar
8 91296 Aconogonon weyrichii (F.Schmidt) H.Hara POLYGONACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
9 91620 Aconogonon weyrichii (F.Schmidt) H.Hara POLYGONACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
10 26099 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty & Vautier POLYGONACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059887 Kochi/Japan
11 42303 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty & Vautier POLYGONACEAE Hou Yuan-tong 42026 Yunnan/China
12 97581 Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty & Vautier POLYGONACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-058449 Japan
13 97582 Antenoron neofiliforme (Nakai) H.Hara POLYGONACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-075086 Japan
14 62680 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 172 Chonburi/Thailand
15 109980 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE TLBG 576 Chiang Mai/Thailand
16 130800 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE N. Muangyen 3849 Chiang Mai/THAILAND
17 37759 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE C. Skema 436 Chiang Mai/Thailand
18 4650 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE W. Nanakorn et al. 4650 Chiang Mai/Thailand
19 39454 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE M. Norsaengsri 4540 Nakhon Phanom/Thailand
20 41895 Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE P. Wessumritt 328 Rayong/Thailand
21 72230 Bistorta emodi (Meisn.) H. Gross var. dependens (Diels) Petrov POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094557 Chin State/Myanmar
22 80089 Bistorta emodi (Meisn.) Petrov POLYGONACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097072 Chin State/Myanmar
23 111893 Bistorta officinalis Delarbre subsp. japonica (H. Hara) Yonekura POLYGONACEAE Shunichi Sato 129 JAPAN
24 72236 Bistorta yunnanensis H.Gross POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094049 Chin State/Myanmar
25 60920 Bistorta yunnanensis H.Gross POLYGONACEAE Ling Shein Man 087728 Chin State/Myanmar
26 69215 Bistorta yunnanensis H.Gross POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089304 Chin State/Myanmar
27 68943 Bistorta yunnanensis H.Gross POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089497 Chin State/Myanmar
28 80484 Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K. Hammer POLYGONACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-299 Shan State/Myanmar
29 114223 Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K. Hammer POLYGONACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-039 Phongsaly/LAOS
30 122826 Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K. Hammer POLYGONACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-296 Phongsaly/LAOS
31 95013 Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K. Hammer POLYGONACEAE Kamonrat Panta 038 Chiang Mai/Thailand
32 97583 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE M. Furusawa et al. FOK-074208 Japan
33 78396 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE V. Nguanchoo 197 Chiang Mai/Thailand
34 105872 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE Pimsiri PN110 Chiang Mai/Thailand
35 16558 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE P. Suksathan 2231 Chiang Mai/Thailand
36 129335 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE Akharasit Bunsongthae 193 Chiang Mai/THAILAND
37 78367 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE V. Nguanchoo 138 Chiang Mai/Thailand
38 7776 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE W. Nanakorn et al. 7776 Mae Hong Son/Thailand
39 64177 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2579 Phayao/Thailand
40 51433 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7503 Chiang Rai/Thailand
41 65481 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE K. Srithi 218 Nan/Thailand
42 33277 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE Jatupol K. 07-058 Chiang Mai/Thailand
43 13047 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 217 Chiang Mai/Thailand
44 44811 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE Yaovanit Polpim HN1488 Chiang Mai/Thailand
45 56371 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9008 Chiang Rai/Thailand
46 78188 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE V. Nguanchoo 461 Chiang Mai/Thailand
47 91185 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3624 Phayao/Thailand
48 101157 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE W. Pongamornkul 6178 Chiang Rai/Thailand
49 15807 Fagopyrum cymosum (Trevir.) Meisn. POLYGONACEAE P. Suksathan 1783 Chiang Mai/Thailand
50 61732 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Ha Shing Ang 087575 Chin State/Myanmar
51 42093 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Wang Hong 3620 Yunnan/China
52 18342 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE S. Watthana 853 Chiang Rai/Thailand
53 42365 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Li Qing-hua 298 Yunnan/China
54 70007 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE J.F. Maxwell 12-289 Chiang Rai/Thailand
55 69066 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089311 Chin State/Myanmar
56 72233 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094193 Chin State/Myanmar
57 60911 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Ling Shein Man 087737 Chin State/Myanmar
58 61456 Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara POLYGONACEAE Ling Shein Man 087666 Chin State/Myanmar
59 58838 Fagopyrum esculentum Moench. POLYGONACEAE Yang-Guoping 597 Yunnan/China
60 16106 Fagopyrum esculentum Moench. POLYGONACEAE P. Suksathan 1971 Mae Hong Son/Thailand
61 107413 Fagopyrum esculentum Moench. POLYGONACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-180 Phongsaly/Laos
62 93787 Fagopyrum esculentum Moench. POLYGONACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021452 Chin State/Myanmar
63 110144 Fagopyrum sp. POLYGONACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1017 Chiang Rai/Thailand
64 114045 Fagopyrum sp. POLYGONACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-295 Phongsaly/LAOS
65 65478 Fallopia forbesii (Hance) Yonek. & H.Ohashi POLYGONACEAE K. Srithi 1 Nan/Thailand
66 97602 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. POLYGONACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073989 Japan
67 77117 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. POLYGONACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003620 Kochi/Japan
68 91298 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. POLYGONACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
69 87902 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. var. hachidyoensis (Makino) Yonek. & H.Ohashi POLYGONACEAE Fumihiro Konta 35656 Japan
70 97584 Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson POLYGONACEAE T. Matsumoto et al. FOK-075015 Japan
71 72226 Koenigia delicatula (Meisn.) H. Hara (Meisn.) H. Hara POLYGONACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 095494 Chin State/Myanmar
72 65475 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE K. Srithi 109 Nan/Thailand
73 33339 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Jatupol K. 07-120 Chiang Mai/Thailand
74 33116 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Warintorn K. 07-100 Chiang Mai/Thailand
75 25058 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE C. Glamwaewwong 1008 Chiang Mai/Thailand
76 71995 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE N. Muangyen 0087 Chiang Mai/Thailand
77 109756 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Kanokpan Nhoodang 33 Chiang Mai/Thailand
78 86778 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE C. Glamwaewwong 072/58 Chiang Mai/Thailand
79 126724 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Pattararat Wongman 038 Chiang Mai/Thailand
80 35916 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Jatupol K. 08-257 Chiang Mai/Thailand
81 24942 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE C. Glamwaewwong 918 Chiang Mai/Thailand
82 105845 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE Pimsiri PN010 Chiang Mai/Thailand
83 29354 Muehlenbeckia platyclada (F.J. Mll.) Meisn. POLYGONACEAE M. Norsaengsri 2611 Khon Kaen/Thailand
84 69374 Oxyria sinensis Hemsl. POLYGONACEAE Zhou-Shishun 5379 Yunnan/China
85 69351 Oxyria sinensis Hemsl. POLYGONACEAE Zhou-Shishun 5275 Yunnan/China
86 63229 Oxyria sinensis Hemsl. POLYGONACEAE Zhou-Shishun 5291 Yunnan/China
87 94417 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 1544 Udon Thani/Thailand
88 94402 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 1529 Ubon Ratchathani/Thailand
89 112645 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 2132 Kanchanaburi/Thailand
90 88716 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 567 Loei/Thailand
91 110802 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 2015 Nan/Thailand
92 88681 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 532 Nong Khai/Thailand
93 70250 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE S. Sawangsawat 97 Rayong/Thailand
94 95510 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 1707 Kanchanaburi/Thailand
95 29367 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE K. Wangwasit 070213-4 Khon Kaen/Thailand
96 111272 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-220 Luang Prabang/Laos
97 98159 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-039 Luang Prabang/Laos
98 110766 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 1979 Nan/Thailand
99 95853 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE N. Muangyen 1809 Tak/Thailand
100 98168 Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak POLYGONACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-048 Luang Prabang/Laos