ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 14337 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 423 Chiang Mai/Thailand
2 21675 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana 1467 Kamphaeng Phet/Thailand
3 82921 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 12305 Phayao/Thailand
4 36434 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3078 Chiang Mai/Thailand
5 103990 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE Nittaya Sangwan 81 Chiang Mai/Thailand
6 103849 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel. POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.31 Chiang Mai/Thailand
7 80087 Aglaomorpha sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097948 Chin State/Myanmar
8 17885 Arthromeris amplexifolia (H. Christ) Ching POLYPODIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
9 72618 Arthromeris amplexifolia (H. Christ) Ching POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5012 Chiang Mai/Thailand
10 17900 Arthromeris amplexifolia (H. Christ) Ching POLYPODIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
11 76241 Arthromeris amplexifolia (H. Christ) Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi 7091 Phetchabun/Thailand
12 14990 Arthromeris lehmannii (Mett.) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 527 Chiang Mai/Thailand
13 72534 Arthromeris lehmannii (Mett.) Ching POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4885 Chiang Mai/Thailand
14 103834 Arthromeris lehmannii (Mett.) Ching POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.14 Chiang Mai/Thailand
15 37098 Arthromeris phuluangensis Tagawa & K. Iwats. POLYPODIACEAE P. Suksathan 4661 Phitsanulok/Thailand
16 21848 Arthromeris phuluangensis Tagawa & K. Iwats. POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1640 Phitsanulok/Thailand
17 43431 Arthromeris phuluangensis Tagawa & K. Iwats. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 1252 Uttaradit/Thailand
18 80040 Arthromeris sp. POLYPODIACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097565 Chin State/Myanmar
19 76522 Arthromeris sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094036 Chin State/Myanmar
20 17884 Arthromeris tatsienensis (Franch. et Bureau ex Christ) Ching POLYPODIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
21 21851 Arthromeris tatsienensis (Franch. et Bureau ex Christ) Ching POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1643 Phitsanulok/Thailand
22 72533 Arthromeris tatsienensis (Franch. et Bureau ex Christ) Ching POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5012 Chiang Mai/Thailand
23 34584 Arthromeris tatsienensis (Franch. et Bureau ex Christ) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 4391 Chiang Mai/Thailand
24 37086 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Suksathan 4654 Phitsanulok/Thailand
25 17616 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Srisanga 1395 Nan/Thailand
26 16949 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Suksathan 2358 Chiang Mai/Thailand
27 14427 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Suksathan 1739.1 Phitsanulok/Thailand
28 21813 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1605 Phitsanulok/Thailand
29 15238 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Srisanga 953 Nan/Thailand
30 18269 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 1041 Loei/Thailand
31 17096 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Suksathan 2425 Yala/Thailand
32 14563 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 775 Nan/Thailand
33 31675 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE C. Maknoi 1049 Loei/Thailand
34 13966 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE P. Srisanga & S. Watthana 632 Nan/Thailand
35 28555 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE S. Pumicong 436 Nan/Thailand
36 27736 Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond POLYPODIACEAE C. Maknoi 922 Loei/Thailand
37 14931 Belvisia mucronata (Fee) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 471 Nakhon Si Thammarat/Thailand
38 41956 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE Li Qing-jun 42714 Yunnan/China
39 77187 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE N. Kuroiwa s.n. Kochi/Japan
40 43263 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE Zhou Shi-shun 3547 Yunnan/China
41 51947 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063041 Kochi/Japan
42 41957 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE Li Yan-hui 5881 Yunnan/China
43 26544 Colysis elliptica (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-042133 Kochi/Japan
44 36689 Colysis hemionitidea (C.Presl) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 4433 Chanthaburi/Thailand
45 30432 Colysis pentaphylla (Baker) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 4131 Chiang Rai/Thailand
46 5938 Colysis pentaphylla (Baker) Ching POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 5938 Chiang Mai/Thailand
47 3877 Colysis pentaphylla (Baker) Ching POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3877 Loei/Thailand
48 12445 Colysis pentaphylla (Baker) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 1340 Phitsanulok/Thailand
49 37087 Colysis pentaphylla (Baker) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 4655 Phitsanulok/Thailand
50 38340 Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3273 Chiang Mai/Thailand
51 3887 Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3887 Loei/Thailand
52 8051 Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 8051 Loei/Thailand
53 4028 Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4028 Loei/Thailand
54 30646 Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 4266 Mae Hong Son/Thailand
55 47578 Colysis simplicifrons (H. Christ) Tagawa POLYPODIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070035 Kochi/Japan
56 77182 Colysis simplicifrons (H. Christ) Tagawa POLYPODIACEAE N. Kuroiwa et al. s.n. Kochi/Japan
57 80091 Colysis sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097389 Chin State/Myanmar
58 75024 Colysis sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 11069 Chiang Mai/Thailand
59 61129 Colysis sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086525 Chin State/Myanmar
60 106072 Colysis x_kiusiana Sa Kurata POLYPODIACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan
61 17914 Cripsinus rhynchophyllos (Hook.) Copel POLYPODIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
62 30651 Crypsinus cruciformis (Ching) Tagawa POLYPODIACEAE P. Suksathan 4271 Mae Hong Son/Thailand
63 43406 Crypsinus cruciformis (Ching) Tagawa POLYPODIACEAE K. Kertsawang 1227 Uttaradit/Thailand
64 30479 Crypsinus cruciformis (Ching) Tagawa POLYPODIACEAE P. Suksathan 4199 Chiang Mai/Thailand
65 30680 Crypsinus ebenipes (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 4300 Chiang Mai/Thailand
66 4447 Crypsinus ebenipes (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4447 Chiang Mai/Thailand
67 47558 Crypsinus engleri (Luerss.) Copel. POLYPODIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070110 Kochi/Japan
68 15026 Crypsinus griffithianus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 33.1 Chiang Mai/Thailand
69 15036 Crypsinus griffithianus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 508 Chiang Mai/Thailand
70 77214 Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel. POLYPODIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-060671 Kochi/Japan
71 15104 Crypsinus laciniatus (C.Presl) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 1086 Nakhon Si Thammarat/Thailand
72 15133 Crypsinus laciniatus (C.Presl) Holttum POLYPODIACEAE S. Watthana 533 Nakhon Si Thammarat/Thailand
73 30482 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 4202 Chiang Mai/Thailand
74 15027 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 572 Chiang Mai/Thailand
75 30474 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 4194 Chiang Mai/Thailand
76 30653 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 4273 Mae Hong Son/Thailand
77 48906 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11092 Chiang Rai/Thailand
78 48905 Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge POLYPODIACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon & A. Chintayungkun T-9232 Lampang/Thailand
79 14417 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1723.1 Phitsanulok/Thailand
80 42669 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6153 Uttaradit/Thailand
81 15077 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1083 Chanthaburi/Thailand
82 4609 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4609 Chiang Mai/Thailand
83 36731 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 4475 Chanthaburi/Thailand
84 21858 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1650 Phitsanulok/Thailand
85 21697 Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana 1489 Kamphaeng Phet/Thailand
86 14384 Crypsinus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1689 Phitsanulok/Thailand
87 15113 Crypsinus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 539 Chiang Mai/Thailand
88 15311 Crypsinus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1585 Chiang Mai/Thailand
89 51529 Crypsinus sp. POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1202 Nan/Thailand
90 69106 Crypsinus sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089377 Chin State/Myanmar
91 20360 Crypsinus stenophyllus (Blume) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 2917 Yala/Thailand
92 57602 Crypsinus stenophyllus (Blume) Holttum POLYPODIACEAE P. Ritthisunthorn 64 Songkhla/Thailand
93 15085 Crypsinus taeniatus (Sw.) Copel var. palmatus (Bl.) C. Chr. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1084 Chanthaburi/Thailand
94 14939 Crypsinus trilobus (Houtt.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 479 Nakhon Si Thammarat/Thailand
95 3439 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3439 Nakhon Si Thammarat/Thailand
96 24729 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE K. Kertsawang 211 Rayong/Thailand
97 95189 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-228 Luang Prabang/Laos
98 57572 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 10 Songkhla/Thailand
99 76190 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE C. Maknoi 6736 Trat/Thailand
100 3540 Drymoglossum piloselloides (L.) C.Presl POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3540 Nakhon Si Thammarat/Thailand