ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 80094 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097620 Chin State/Myanmar
302 76067 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094810 Chin State/Myanmar
303 15116 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 63 Chiang Mai/Thailand
304 13721 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1492 Chiang Mai/Thailand
305 20585 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1484 Chiang Mai/Thailand
306 80070 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097799 Chin State/Myanmar
307 15115 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 64.1 Chiang Mai/Thailand
308 80063 Lepisorus sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097976 Chin State/Myanmar
309 130576 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 853 Chiang Mai/Thailand
310 22500 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 2339 Nan/Thailand
311 29715 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi 994 Loei/Thailand
312 22188 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 2248 Nan/Thailand
313 21834 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1626 Phitsanulok/Thailand
314 15049 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 68 Chiang Mai/Thailand
315 31092 Lepisorus subconfluens Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2767 Nan/Thailand
316 15011 Lepisorus sublinearis (Baker ex Takeda) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 27 Chiang Mai/Thailand
317 15012 Lepisorus sublinearis (Baker ex Takeda) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 24 Chiang Mai/Thailand
318 77215 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching POLYPODIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-061529 Kochi/Japan
319 126512 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching x L. tosaensis (Makino) H.Ito POLYPODIACEAE Y. Kokami et al. FOK-063895 JAPAN
320 31152 Leptochilus axillaris (Cav.) Kaulf. POLYPODIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2827 Nan/Thailand
321 27175 Leptochilus axillaris (Cav.) Kaulf. POLYPODIACEAE P. Suksathan 3828 Nan/Thailand
322 40453 Leptochilus axillaris (Cav.) Kaulf. POLYPODIACEAE C. Maknoi 2824 Loei/Thailand
323 40504 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE J.F. Maxwell 09-26 Chiang Rai/Thailand
324 36439 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3083 Chiang Mai/Thailand
325 54817 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1810 Nan/Thailand
326 97465 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 107 Chiang Mai/Thailand
327 8009 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 8009 Loei/Thailand
328 85084 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3319 Phayao/Thailand
329 51681 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1356 Nan/Thailand
330 15021 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE P. Suksathan 37 Chiang Mai/Thailand
331 12474 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE P. Suksathan 1369 Phitsanulok/Thailand
332 15042 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE P. Suksathan 518 Chiang Mai/Thailand
333 52297 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1539 Nan/Thailand
334 103980 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE Nittaya Sangwan 71 Chiang Mai/Thailand
335 104090 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE Saitan Sariya 64 Chiang Mai/Thailand
336 107379 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-145 Phongsaly/Laos
337 89159 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE N. Muangyen 750 Phayao/Thailand
338 15244 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE P. Srisanga 959 Nan/Thailand
339 82016 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 12049 Chiang Rai/Thailand
340 81857 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 11891 Phayao/Thailand
341 81058 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE C. Maknoi 7239 Sukhothai/Thailand
342 126275 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028942 Mandalay/Myanmar
343 19764 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE W. La-ongsri 126 Chiang Mai/Thailand
344 17927 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
345 83352 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 36 Chiang Mai/Thailand
346 65729 Leptochilus decurrens Blume POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 10221 Mae Hong Son/Thailand
347 126613 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9973 Chiang Mai/THAILAND
348 13719 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1490 Chiang Mai/Thailand
349 72646 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4893 Chiang Mai/Thailand
350 103826 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.6 Chiang Mai/Thailand
351 7932 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 7932 Chiang Mai/Thailand
352 37679 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE J.F. Maxwell 06-622 Chiang Rai/Thailand
353 72641 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE David J. Middleton, K, Bunpha, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee 5145 Loei/Thailand
354 114196 Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. POLYPODIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-012 Phongsaly/LAOS
355 72648 Leptochilus hemionitideus (Wall. ex C. Presl) Noot. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5044 Chiang Mai/Thailand
356 36723 Leptochilus hemionitideus (Wall. ex C. Presl) Noot. POLYPODIACEAE P. Suksathan 4467 Chanthaburi/Thailand
357 52209 Leptochilus hemionitideus (Wall. ex C. Presl) Noot. POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1451 Nan/Thailand
358 12994 Leptochilus macrophyllus ( Blume ) Noot. POLYPODIACEAE K. Larsen 45627 Narathiwat/Thailand
359 66330 Leptochilus sp. POLYPODIACEAE W. Pongamornkul 3370 Mae Hong Son/Thailand
360 37068 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 4637 Phitsanulok/Thailand
361 12996 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE K. Larsen 45561 Narathiwat/Thailand
362 52647 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1732 Nan/Thailand
363 20353 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 2910 Yala/Thailand
364 14967 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 507 Nakhon Si Thammarat/Thailand
365 30652 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 4272 Mae Hong Son/Thailand
366 54948 Loxogramme avenia (Blume) C. Presl POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1888 Nan/Thailand
367 15031 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 22 Chiang Mai/Thailand
368 37069 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 4638 Phitsanulok/Thailand
369 22486 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 2325 Nan/Thailand
370 22482 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 2321 Nan/Thailand
371 15030 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 23.1 Chiang Mai/Thailand
372 42060 Loxogramme chinensis Ching POLYPODIACEAE Yang Guo-ping 10 Yunnan/China
373 22481 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE P. Srisanga 2320 Nan/Thailand
374 18339 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE S. Watthana 850 Chiang Rai/Thailand
375 15459 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 645 Mae Hong Son/Thailand
376 51737 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7791 Chiang Rai/Thailand
377 48912 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama, M. Hutoh & A. Nalamphoon T-9974 Chiang Mai/Thailand
378 14470 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE S. Watthana 364 Chiang Rai/Thailand
379 15044 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE P. Suksathan 26 Chiang Mai/Thailand
380 129857 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE Shunichi Sato 221 JAPAN
381 77191 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-069454 Kochi/Japan
382 15043 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE P. Suksathan 516 Chiang Mai/Thailand
383 72531 Loxogramme duclouxii H. Christ POLYPODIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 5153 Loei/Thailand
384 21793 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1585 Phitsanulok/Thailand
385 30458 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 4178 Chiang Mai/Thailand
386 12342 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 1237 Phitsanulok/Thailand
387 14375 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 1680 Phitsanulok/Thailand
388 72530 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4951 Chiang Mai/Thailand
389 16207 Loxogramme involuta (D.Don) C.Presl POLYPODIACEAE P. Suksathan 2008 Mae Hong Son/Thailand
390 54815 Loxogramme lankokiensis (Rosenst.) C. Chr. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1808 Nan/Thailand
391 54921 Loxogramme lankokiensis (Rosenst.) C. Chr. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1808 Nan/Thailand
392 77189 Loxogramme salicifolia (Makino) Makino POLYPODIACEAE K. Hosokawa, M. Matsumoto, S. Okunomiya, S. Kobayashi FOK-061766 Kochi/Japan
393 129985 Loxogramme salicifolia (Makino) Makino POLYPODIACEAE S. Sato 17-113 JAPAN
394 43139 Loxogramme saziran Tagawa ex M.G. Price POLYPODIACEAE Expedition team 33507 Yunnan/China
395 31410 Loxogramme scolopendrina (Bory) C. Presl POLYPODIACEAE K. Kertsawang 874 Phangnga/Thailand
396 76338 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094134 Chin State/Myanmar
397 117213 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE N. Muangyen 2480 Kanchanaburi/Thailand
398 13730 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1502.1 Chiang Mai/Thailand
399 122877 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-347 Phongsaly/LAOS
400 76456 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094382 Chin State/Myanmar