ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 56269 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051296 Chin State/Myanmar
402 17073 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2402 Yala/Thailand
403 80061 Loxogramme sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097011 Chin State/Myanmar
404 12991 Loxogramme subecostata (Hook.) C. Chr. POLYPODIACEAE K. Larsen 45639 Narathiwat/Thailand
405 51689 Microsorum cuspidatum (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1364 Nan/Thailand
406 38319 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3252 Chiang Mai/Thailand
407 41959 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE Expedition team 32790 Yunnan/China
408 36680 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 4424 Chanthaburi/Thailand
409 21808 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1600 Phitsanulok/Thailand
410 21866 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1658 Phitsanulok/Thailand
411 12413 Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge POLYPODIACEAE P. Suksathan 1308 Phitsanulok/Thailand
412 72532 Microsorum insigne (Blume) Copel. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5045 Chiang Mai/Thailand
413 59942 Microsorum insigne (Blume) Copel. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2101 Nan/Thailand
414 15455 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 641 Mae Hong Son/Thailand
415 41958 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE Tao Guo-da 16056 Yunnan/China
416 48903 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10900 Chiang Mai/Thailand
417 14588 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 800 Nan/Thailand
418 85899 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 12552 Chiang Rai/Thailand
419 12441 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 1336 Phitsanulok/Thailand
420 111094 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-042 Luang Prabang/Laos
421 130574 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 851 Chiang Mai/Thailand
422 83337 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 21 Chiang Mai/Thailand
423 72542 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4914 Chiang Mai/Thailand
424 32312 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE J.F. Maxwell 06-498 Chiang Rai/Thailand
425 14998 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 517 Chiang Mai/Thailand
426 4597 Microsorum membranaceum (D.Don) Ching POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4597 Chiang Mai/Thailand
427 20838 Microsorum musifolium (Bl.) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 2957 Yala/Thailand
428 17203 Microsorum nigrescens (Blume) Copel. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2512 Phangnga/Thailand
429 72541 Microsorum pteropus (Blume) Copel. POLYPODIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai & S. Sudee 4637 Trat/Thailand
430 23194 Microsorum pteropus (Blume) Copel. POLYPODIACEAE P. Srisanga 2574 Nan/Thailand
431 118492 Microsorum pteropus (Blume) Copel. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 3807 Krabi/Thailand
432 97463 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 132 Chiang Mai/Thailand
433 41054 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 992 Phangnga/Thailand
434 40692 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3093 Phangnga/Thailand
435 12995 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE K. Larsen 45626 Narathiwat/Thailand
436 31350 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 814 Chumphon/Thailand
437 3884 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3884 Loei/Thailand
438 36626 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE C. Maknoi 1946 Loei/Thailand
439 37629 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE J.F. Maxwell 06-568 Krabi/Thailand
440 84836 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3914 Phetchabun/Thailand
441 91942 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 3507 Chiang Rai/Thailand
442 83343 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 27 Chiang Mai/Thailand
443 83324 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 8 Chiang Mai/Thailand
444 59473 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE Romklao Botanical Garden 0079/2553 Phitsanulok/Thailand
445 83344 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 28 Chiang Mai/Thailand
446 66824 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 10422 Mae Hong Son/Thailand
447 83716 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2742 Tak/Thailand
448 64108 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2510 Phayao/Thailand
449 84259 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3093 Phangnga/Thailand
450 51499 Microsorum punctatum (L.) Copel. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7569 Chiang Rai/Thailand
451 17116 Microsorum sarawakense (Baker) Holtt. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2445 Yala/Thailand
452 104123 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Saitan Sariya 97 Chiang Mai/Thailand
453 122869 Microsorum sp. POLYPODIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-339 Phongsaly/LAOS
454 122868 Microsorum sp. POLYPODIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-338 Phongsaly/LAOS
455 71633 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091073 Chin State/Myanmar
456 116822 Microsorum sp. POLYPODIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-014 Phongsaly/LAOS
457 91229 Microsorum sp. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3667 Phayao/Thailand
458 50905 Microsorum sp. POLYPODIACEAE S. Watthana 3638 Tak/Thailand
459 103956 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Nittaya Sangwan 47 Chiang Mai/Thailand
460 117652 Microsorum sp. POLYPODIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-022 Sainyabuli/LAOS
461 103992 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Nittaya Sangwan 83 Chiang Mai/Thailand
462 56808 Microsorum sp. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1998 Nan/Thailand
463 80086 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097880 Chin State/Myanmar
464 59202 Microsorum sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9739 Chiang Rai/Thailand
465 94484 Microsorum sp. POLYPODIACEAE N. Muangyen 1611 Nan/Thailand
466 84223 Microsorum sp. POLYPODIACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4090 Tak/Thailand
467 60565 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Ling Shein Man 088098 Chin State/Myanmar
468 92076 Microsorum sp. POLYPODIACEAE S. Saengvirotjanapat 655 Chiang Mai/Thailand
469 80062 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097817 Chin State/Myanmar
470 116792 Microsorum sp. POLYPODIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-415 Xaignabouri/LAOS
471 42362 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Li Yan-hui 20373 Yunnan/China
472 86419 Microsorum sp. POLYPODIACEAE M. Wongnak 310 Tak/Thailand
473 60535 Microsorum sp. POLYPODIACEAE Ling Shein Man 088140 Chin State/Myanmar
474 16947 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 2356 Chiang Mai/Thailand
475 12456 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 1351 Phitsanulok/Thailand
476 38312 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3245 Chiang Mai/Thailand
477 13847 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 550 Nan/Thailand
478 27176 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 3829 Nan/Thailand
479 14042 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga & S. Watthana 708 Nan/Thailand
480 15024 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Suksathan 20 Chiang Mai/Thailand
481 56735 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1925 Nan/Thailand
482 13843 Microsorum superficiale (Blume) Ching POLYPODIACEAE P. Srisanga 546 Nan/Thailand
483 115945 Microsorum thailandicum Boonkerd & Noot. POLYPODIACEAE K. Wangwasit 180718-32 Loei/Thailand
484 56810 Microsorum zippelii (Blume) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2000 Nan/Thailand
485 76240 Microsorum zippelii (Blume) Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi 7090 Phetchabun/Thailand
486 21871 Microsorum zippelii (Blume) Ching POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1663 Phitsanulok/Thailand
487 88021 Myrmecophila sinuosa (Wall. ex Hook.) Nakai ex H.Ito POLYPODIACEAE Ubonwan Upho UBON 901 Narathiwat/Thailand
488 40715 Myrmecophila sinuosa (Wall. ex Hook.) Nakai ex H.Ito POLYPODIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3116 Phangnga/Thailand
489 77213 Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching POLYPODIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060353 Kochi/Japan
490 21837 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1629 Phitsanulok/Thailand
491 126612 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9972 Chiang Mai/THAILAND
492 12475 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE P. Suksathan 1370 Phitsanulok/Thailand
493 72645 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4802 Chiang Mai/Thailand
494 36730 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE P. Suksathan 4474 Chanthaburi/Thailand
495 5936 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 5936 Chiang Mai/Thailand
496 7934 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 7934 Chiang Mai/Thailand
497 103822 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.1 Chiang Mai/Thailand
498 6211 Neocheiropteris normalis (D.Don) Tagawa POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 6211 Chiang Mai/Thailand
499 41962 Neocheiropteris palmatopedata (Baker) Christ POLYPODIACEAE Sun Ji-liang 174 Yunnan/China
500 64729 Neocheiropteris sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan s.n. Chanthaburi/Thailand