ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 57607 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Ritthisunthorn 73 Phatthalung/Thailand
802 31374 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Kertsawang 838 Phangnga/Thailand
803 57362 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Panggul 344 Phatthalung/Thailand
804 14771 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Larsen 45802 Phatthalung/Thailand
805 72502 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, S. Chantananaorrapint, P. Karaket, S. Lindsay, T, Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana & PSU Students 5331 Songkhla/Thailand
806 12983 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45802 Phatthalung/Thailand
807 7311 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 7311 Phatthalung/Thailand
808 17193 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Suksathan 2502 Phangnga/Thailand
809 35756 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE S. Intamusik 159 Loei/Thailand
810 21072 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 1645 Chiang Mai/Thailand
811 15025 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE P. Suksathan 571 Chiang Mai/Thailand
812 21504 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2933 Phitsanulok/Thailand
813 72504 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4995 Chiang Mai/Thailand
814 72508 Selliguea oxyloba (Wall. ex Kunze) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4905 Chiang Mai/Thailand
815 114638 Selliguea oxyloba (Wall. ex Kunze) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4986 Lampang/Thailand
816 14399 Selliguea pui Hovenkamp POLYPODIACEAE P. Suksathan 1704 Uttaradit/Thailand
817 42757 Selliguea pui Hovenkamp POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6222 Uttaradit/Thailand
818 89114 Selliguea rhynchophylla (Hook.) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE N. Muangyen 705 Phayao/Thailand
819 59957 Selliguea rhynchophylla (Hook.) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2116 Nan/Thailand
820 76340 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094136 Chin State/Myanmar
821 76520 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094034 Chin State/Myanmar
822 75219 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2262 Houa Phan/Laos
823 103832 Selliguea taeniata Parris POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.12 Chiang Mai/Thailand
824 15108 Xiphopteris hieronymusii (C.Chor.) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 1056 Nakhon Si Thammarat/Thailand
825 23017 Xiphopteris hieronymusii (C.Chor.) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 3338 Malaysia