ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 21038 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 1611 Chiang Mai/Thailand
802 20584 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1483 Chiang Mai/Thailand
803 20421 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE P. Thongson 166 Nan/Thailand
804 15102 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 79 Chiang Mai/Thailand
805 67446 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri et al. 006 Khon Kaen/Thailand
806 71108 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE S. Watthana 3826 Tak/Thailand
807 18970 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 18970 Chiang Mai/Thailand
808 18946 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 18946 Chiang Mai/Thailand
809 27598 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE C. Maknoi 785 Phitsanulok/Thailand
810 16866 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2275 Chiang Rai/Thailand
811 31007 Pyrrosia sp. POLYPODIACEAE K. Kertsawang 713 Trat/Thailand
812 126277 Pyrrosia stenophylla (Bedd.) Ching POLYPODIACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020474 Mandalay/Myanmar
813 48520 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7271 Chiang Rai/Thailand
814 127426 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5934 Chaiyaphum/THAILAND
815 128634 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2074 Kanchanaburi/Thailand
816 128704 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2144 Kanchanaburi/THAILAND
817 51526 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1199 Nan/Thailand
818 52643 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1728 Nan/Thailand
819 128968 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2407 Kanchanaburi/THAILAND
820 54798 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1791 Nan/Thailand
821 118660 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE K. Kertsawang 3966 Ranong/Thailand
822 127063 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1794 Kanchanaburi/Thailand
823 64196 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2598 Phayao/Thailand
824 72520 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5019 Chiang Mai/Thailand
825 73360 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE C. Lakoet 0518 Mae Hong Son/Thailand
826 65431 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2644 Phayao/Thailand
827 82964 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 12348 Phayao/Thailand
828 64654 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE S. Watthana 3739 Phitsanulok/Thailand
829 51550 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1223 Nan/Thailand
830 64205 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2607 Lampang/Thailand
831 100772 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-375 Luang Prabang/Laos
832 64172 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2574 Phayao/Thailand
833 88099 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3574 Chiang Rai/Thailand
834 96141 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4326 Lampang/Thailand
835 94685 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4054 Lampang/Thailand
836 91227 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching POLYPODIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3665 Phayao/Thailand
837 4528 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4528 Chiang Mai/Thailand
838 57617 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 13 Phatthalung/Thailand
839 4520 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 4520 Chiang Mai/Thailand
840 29735 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE C. Maknoi 1014 Loei/Thailand
841 57733 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 13 Songkhla/Thailand
842 90867 Pyrrosia tonkinensis (Giesenh.) Ching POLYPODIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 216 Uttaradit/Thailand
843 14926 Pyrrosia varia (Kaulf.) Farw. POLYPODIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 466 Nakhon Si Thammarat/Thailand
844 3913 Pyrrosia varia (Kaulf.) Farw. POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 3913 Loei/Thailand
845 15110 Radiogrammitis multifolia ( Copel. ) Parris POLYPODIACEAE P. Suksathan 1055 Nakhon Si Thammarat/Thailand
846 15073 Radiogrammitis multifolia ( Copel. ) Parris POLYPODIACEAE P. Suksathan 1073 Chanthaburi/Thailand
847 15122 Radiogrammitis multifolia ( Copel. ) Parris POLYPODIACEAE S. Watthana 522 Nakhon Si Thammarat/Thailand
848 37066 Scleroglossum minus (Fee) C. Chr. POLYPODIACEAE P. Suksathan 4635 Phitsanulok/Thailand
849 18537 Scleroglossum minus (Fee) C. Chr. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2864 Chiang Rai/Thailand
850 14391 Scleroglossum minus (Fee) C. Chr. POLYPODIACEAE P. Suksathan 1696 Phitsanulok/Thailand
851 47042 Scleroglossum pusillum (Blume) Alderw. POLYPODIACEAE S. Sangvirotjanapat 263 Uttaradit/Thailand
852 72503 Selliguea ebenipes S.Linds. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4919 Chiang Mai/Thailand
853 103809 Selliguea ebenipes S.Linds. POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.0 Chiang Mai/Thailand
854 130009 Selliguea hastata (Thunb.) H. Ohashi & K. Ohashi POLYPODIACEAE S. Sato 17-41 JAPAN
855 57362 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Panggul 344 Phatthalung/Thailand
856 13001 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Larsen 45539 Narathiwat/Thailand
857 12983 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45802 Phatthalung/Thailand
858 17193 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Suksathan 2502 Phangnga/Thailand
859 57607 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE P. Ritthisunthorn 73 Phatthalung/Thailand
860 31374 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Kertsawang 838 Phangnga/Thailand
861 7311 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE W. Nanakorn et al. 7311 Phatthalung/Thailand
862 72502 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, S. Chantananaorrapint, P. Karaket, S. Lindsay, T, Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana & PSU Students 5331 Songkhla/Thailand
863 14771 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume POLYPODIACEAE K. Larsen 45802 Phatthalung/Thailand
864 72504 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4995 Chiang Mai/Thailand
865 15025 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE P. Suksathan 571 Chiang Mai/Thailand
866 35756 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE S. Intamusik 159 Loei/Thailand
867 21072 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE M. Norsaengsri 1645 Chiang Mai/Thailand
868 21504 Selliguea hirsuta (Tag. & lwatsuki) S. Linds. POLYPODIACEAE P. Suksathan 2933 Phitsanulok/Thailand
869 72508 Selliguea oxyloba (Wall. ex Kunze) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4905 Chiang Mai/Thailand
870 114638 Selliguea oxyloba (Wall. ex Kunze) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4986 Lampang/Thailand
871 42757 Selliguea pui Hovenkamp POLYPODIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6222 Uttaradit/Thailand
872 14399 Selliguea pui Hovenkamp POLYPODIACEAE P. Suksathan 1704 Uttaradit/Thailand
873 89114 Selliguea rhynchophylla (Hook.) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE N. Muangyen 705 Phayao/Thailand
874 59957 Selliguea rhynchophylla (Hook.) Fraser-Jenk. POLYPODIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2116 Nan/Thailand
875 75219 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2262 Houa Phan/Laos
876 76340 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094136 Chin State/Myanmar
877 76520 Selliguea sp. POLYPODIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094034 Chin State/Myanmar
878 103832 Selliguea taeniata Parris POLYPODIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.12 Chiang Mai/Thailand
879 15108 Xiphopteris hieronymusii (C.Chor.) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 1056 Nakhon Si Thammarat/Thailand
880 23017 Xiphopteris hieronymusii (C.Chor.) Holttum POLYPODIACEAE P. Suksathan 3338 Malaysia