ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 18001 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
902 11542 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE P. Suksathan 1152 Chiang Mai/Thailand
903 68960 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089409 Chin State/Myanmar
904 6808 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE P. Srisanga & S. Watthana 41 Chiang Mai/Thailand
905 8111 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 8111 Chiang Mai/Thailand
906 61745 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE Ling Shein Man 087554 Chin State/Myanmar
907 56485 Lysimachia laxa Baudo PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051396 Chin State/Myanmar
908 58677 Lysimachia lobelioides Wall. PRIMULACEAE Zhou-Shishun 3889 Yunnan/China
909 74103 Lysimachia lobelioides Wall. PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7292 Yunnan/China
910 74072 Lysimachia lobelioides Wall. PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7246 Yunnan/China
911 32423 Lysimachia mauritiana Lam. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa 21008 Shizuoka/Japan
912 26538 Lysimachia mauritiana Lam. PRIMULACEAE H. Kakegawa FOK-055609 Kochi/Japan
913 64327 Lysimachia microcarpa Hand.-Mazz. ex C.Y. Wu PRIMULACEAE Li-Jianwu 606 Yunnan/China
914 102330 Lysimachia nummularia L. PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
915 11456 Lysimachia oppositifolia Fletcher PRIMULACEAE W. Pongamornkul 180 Chiang Mai/Thailand
916 11474 Lysimachia oppositifolia Fletcher PRIMULACEAE W. Pongamornkul 386 Chiang Mai/Thailand
917 12777 Lysimachia peduncularis Wall. ex Kurz PRIMULACEAE S. Watthana 170 Chiang Mai/Thailand
918 34102 Lysimachia peduncularis Wall. ex Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 2027 Tak/Thailand
919 9826 Lysimachia peduncularis Wall. ex Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9826 Mae Hong Son/Thailand
920 92424 Lysimachia peduncularis Wall. ex Kurz PRIMULACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3897 Lampang/Thailand
921 74107 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz. PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7296 Yunnan/China
922 74170 Lysimachia phyllocephala Hand.-Mazz. PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7469 Yunnan/China
923 20964 Lysimachia pilosa Fletcher PRIMULACEAE P. Srisanga 1976 Nan/Thailand
924 17608 Lysimachia pilosa Fletcher PRIMULACEAE P. Srisanga 1387 Nan/Thailand
925 45226 Lysimachia pilosa Fletcher PRIMULACEAE D. Khrueasan MS776 Chiang Mai/Thailand
926 75274 Lysimachia procumbens Baudo PRIMULACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2359 Houa Phan /Laos
927 16541 Lysimachia remotiflora C.M. Hu PRIMULACEAE P. Suksathan 2214 Chiang Mai/Thailand
928 9254 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn 9254 Nan/Thailand
929 64272 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Li-Jianwu 1191 Yunnan/China
930 9782 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9782 Tak/Thailand
931 105086 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 6276 Phetchabun/Thailand
932 22945 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 194 Chiang Mai/Thailand
933 67681 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Jatupol K. 948 Chiang Mai/Thailand
934 116838 Lysimachia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-030 Phongsaly/LAOS
935 27711 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 897 Loei/Thailand
936 65171 Lysimachia sp. PRIMULACEAE K. Srithi 698 Nan/Thailand
937 116665 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-288 Xaignabouri/LAOS
938 90524 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-445 Luang Prabang/Laos
939 20683 Lysimachia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 1291 Chiang Mai/Thailand
940 98416 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-296 Luang Prabang/Laos
941 77755 Lysimachia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 11674 Lampang/Thailand
942 56430 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051353 Chin State/Myanmar
943 42211 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Zhou Shi-shun 3819 Yunnan/China
944 75981 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095336 Chin State/Myanmar
945 16930 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 2339 Chiang Mai/Thailand
946 76322 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094092 Chin State/Myanmar
947 76507 Lysimachia sp. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094016 Chin State/Myanmar
948 15828 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga & C. Puff 1045 Mae Hong Son/Thailand
949 21178 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2052 Nan/Thailand
950 15838 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga & C. Puff 1035 Chiang Mai/Thailand
951 71539 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1076 Chiang Mai/Thailand
952 60066 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2227 Nan/Thailand
953 36370 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3013 Chiang Mai/Thailand
954 100748 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-351 Luang Prabang/Laos
955 113339 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-40 Phongsaly/LAOS
956 16397 Lysimachia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 2072 Chiang Mai/Thailand
957 87029 Lysimachia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 322/58 Chiang Mai/Thailand
958 18991 Lysimachia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 18991 Chiang Mai/Thailand
959 91496 Lysimachia thyrsiflora L. PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
960 91571 Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R. Knuth PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
961 107417 Maesa acuminatissima Merr. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-184 Phongsaly/Laos
962 112292 Maesa argyrophylla K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE Buasroi Mala 27 Tak/Thailand
963 107522 Maesa argyrophylla K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-302 Phongsaly/Laos
964 36556 Maesa argyrophylla K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE C. Maknoi 1876 Loei/Thailand
965 37176 Maesa argyrophylla K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE C. Maknoi 2058 Loei/Thailand
966 93381 Maesa argyrophylla K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE Aomtip petbanna 12 Chiang Mai/Thailand
967 13831 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE P. Srisanga 534 Nan/Thailand
968 89325 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE W. Pongamornkul 5425 Nan/Thailand
969 87012 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 305/58 Chiang Mai/Thailand
970 90458 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-380 Luang Prabang/Laos
971 54872 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Surat Thani/Thailand
972 65232 Maesa glomerata K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE K. Srithi 395 Nan/Thailand
973 65421 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2634 Chiang Rai/Thailand
974 73627 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Pongamornkul 04037 Mae Hong Son/Thailand
975 98209 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-089 Luang Prabang/Laos
976 72087 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Pongamornkul 03967 Mae Hong Son/Thailand
977 44032 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0800 Surat Thani/Thailand
978 74469 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE Zhou-Shishun 8409 Yunnan/China
979 74693 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE Zhou-Shishun 8163 Yunnan/China
980 7914 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 7914 Chiang Mai/Thailand
981 50011 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1233 Loei/Thailand
982 125541 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE N. Muangyen 3622 Nan/THAILAND
983 85067 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3302 Lampang/Thailand
984 48351 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-7144 Chanthaburi/Thailand
985 115224 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 759 Phayao/Thailand
986 58741 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE Zhou-Shishun 3874 Yunnan/China
987 73678 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Pongamornkul 04088 Mae Hong Son/Thailand
988 106149 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 623 Nan/Thailand
989 74157 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7448 Yunnan/China
990 105362 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE T. Khambai 270 Chiang Mai/Thailand
991 81269 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE C. Maknoi 7451 Sukhothai/Thailand
992 65229 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE K. Srithi 107 Nan/Thailand
993 61635 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086878 Chin State/Myanmar
994 25622 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE C. Maknoi 662 Chiang Mai/Thailand
995 105361 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE T. Khambai 269 Chiang Mai/Thailand
996 82726 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE C. Maknoi 7627 Sukhothai/Thailand
997 83180 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4716 Chiang Mai/Thailand
998 56153 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8923 Chiang Rai/Thailand
999 82686 Maesa indica (Roxb.) A.DC PRIMULACEAE C. Maknoi 7587 Sukhothai/Thailand
1000 10234 Maesa integrifolia Ridl. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 10234 Kanchanaburi/Thailand