ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1401 32218 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE J.F. Maxwell 06-119 Chiang Rai/Thailand
1402 60805 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 088207 Chin State/Myanmar
1403 61332 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086796 Chin State/Myanmar
1404 60653 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087785 Chin State/Myanmar
1405 60719 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087838 Chin State/Myanmar
1406 11129 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. VH3069 Lam Dong/Vietnam
1407 69126 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089400 Chin State/Myanmar
1408 61139 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086569 Chin State/Myanmar
1409 59128 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1915 Yunnan/China
1410 103715 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-49 Chiang Mai/Thailand
1411 15322 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE P. Suksathan 1598 Chiang Mai/Thailand
1412 103678 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-12 Chiang Mai/Thailand
1413 10420 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 97 Chiang Mai/Thailand
1414 61878 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087267 Chin State/Myanmar
1415 60540 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 088134 Chin State/Myanmar
1416 68997 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089454 Chin State/Myanmar
1417 7903 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 7903 Chiang Mai/Thailand
1418 61877 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087268 Chin State/Myanmar
1419 61806 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086935 Chin State/Myanmar
1420 9433 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9433 Chiang Mai/Thailand
1421 61958 Myrsine semiserrata Wall. PRIMULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087358 Chin State/Myanmar
1422 38082 Myrsine serrata Oerst. PRIMULACEAE S. Watthana 2878 Chiang Mai/Thailand
1423 50348 Myrsine serrata Oerst. PRIMULACEAE Shunsuke Tsugaru T-61880 Chiang Mai/Thailand
1424 38083 Myrsine serrata Oerst. PRIMULACEAE S. Watthana 2879 Chiang Mai/Thailand
1425 80050 Myrsine sp. PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097775 Chin State/Myanmar
1426 79135 Myrsine sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-330 Xaignabouri/Laos
1427 67358 Myrsine sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8181 Phitsanulok/Thailand
1428 80051 Myrsine sp. PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097604 Chin State/Myanmar
1429 60814 Primula denticulata Sm. PRIMULACEAE Ling Shein Man 088194 Chin State/Myanmar
1430 71760 Primula denticulata Sm. PRIMULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091212 Chin State/Myanmar
1431 80077 Primula denticulata Sm. PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097034 Chin State/Myanmar
1432 80081 Primula denticulata Sm. PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097465 Chin State/Myanmar
1433 68963 Primula filipes Watt PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089416 Chin State/Myanmar
1434 80082 Primula filipes Watt PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097305 Chin State/Myanmar
1435 61803 Primula filipes Watt PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086938 Chin State/Myanmar
1436 91594 Primula jesoana Miq. var. pubescenes (Takeda) Takeda & H. Hara PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1437 91675 Primula jesoana Miq. var. pubescenes (Takeda) Takeda & H. Hara PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1438 91674 Primula jesoana Miq. var. pubescenes (Takeda) Takeda & H. Hara PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1439 91578 Primula jesoana Miq. var. pubescenes (Takeda) Takeda & H. Hara PRIMULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
1440 75801 Primula mollis Nutt. ex Hook. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094520 Chin State/Myanmar
1441 56429 Primula mollis Nutt. ex Hook. PRIMULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051352 Chin State/Myanmar
1442 69123 Primula mollis Nutt. ex Hook. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089397 Chin State/Myanmar
1443 60908 Primula mollis Nutt. ex Hook. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087740 Chin State/Myanmar
1444 69893 Primula mollis Nutt. ex Hook. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053459 Chin State/Myanmar
1445 126282 Primula sherriffiae W.W. Sm. PRIMULACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092705 Chin State/Myanmar
1446 93799 Primula sherriffiae W.W. Sm. PRIMULACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092348 Chin State/Myanmar
1447 11543 Primula siamensis Craib PRIMULACEAE P. Suksathan 1153 Chiang Mai/Thailand
1448 11452 Primula siamensis Craib PRIMULACEAE W. Pongamornkul 176 Chiang Mai/Thailand
1449 36132 Primula siamensis Craib PRIMULACEAE A. Keratikornkol 474 Chiang Mai/Thailand
1450 17334 Primula sp. PRIMULACEAE S. Kraivimol 1 Annapurna/Nepal
1451 80648 Primula sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3150 Chiang Rai/Thailand
1452 91739 Primula sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3716 Chiang Rai/Thailand
1453 91978 Primula sp. PRIMULACEAE K. Kertsawang 3543 Chiang Rai/Thailand
1454 17810 Primula valgaris L. PRIMULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 815 Scotland/United Kingdom
1455 17764 Primula veris Lehm. PRIMULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 768 Scotland/United Kingdom
1456 13288 Rapanea melanophloeos Mez PRIMULACEAE C. O. Wicht (444) 1236 South Africa
1457 13289 Rapanea melanophloeos Mez PRIMULACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
1458 13290 Rapanea melanophloeos Mez PRIMULACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
1459 13468 Rapanea melanophloeos Mez PRIMULACEAE R. Burton s.n. South Africa
1460 13467 Rapanea melanophloeos Mez PRIMULACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
1461 59338 Rapanea neriifolia (Siebold & Zucc.) Mez PRIMULACEAE Li-Jianwu 288 Yunnan/China
1462 44112 Rapanea porteriana (A.DC.) Mez PRIMULACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2195 Krabi/Thailand
1463 118451 Rapanea porteriana (A.DC.) Mez PRIMULACEAE K. Inthamma 350 Phitsanulok/Thailand
1464 118286 Rapanea sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 174 Uttaradit/Thailand
1465 59557 Rapanea sp. PRIMULACEAE Romklao Botanical Garden 0163/2554 Uttaradit/Thailand
1466 107409 Rapanea sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-176 Phongsaly/Laos
1467 13322 Rapanea sp. PRIMULACEAE McDonald et al. 5670 Kampot/Cambodia
1468 79333 Rapanea sp. PRIMULACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 35 Cambodia
1469 82902 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE M. Norsaengsri 12286 Phayao/Thailand
1470 80707 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4564 Chiang Mai/Thailand
1471 116313 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6965 Chiang Mai/Thailand
1472 67109 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3691 Mae Hong Son/Thailand
1473 22461 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 123 Chiang Mai/Thailand
1474 5909 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5909 Chiang Mai/Thailand
1475 83226 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4761 Chiang Mai/Thailand
1476 25564 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 1216 Chiang Mai/Thailand
1477 37683 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE J.F. Maxwell 06-626 Chiang Rai/Thailand
1478 74957 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE C. Maknoi 6603 Phetchabun/Thailand
1479 5620 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5620 Chiang Mai/Thailand
1480 49945 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE M. Norsaengsri 6465 Uttaradit/Thailand
1481 2514 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 2514 Chiang Mai/Thailand
1482 78078 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4423 Mae Hong Son/Thailand
1483 78139 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4483 Chiang Mai/Thailand
1484 103725 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-59 Chiang Mai/Thailand
1485 49969 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32785 Chiang Mai/Thailand
1486 75018 Rapanea yunnanensis Mez PRIMULACEAE M. Norsaengsri 11063 Chiang Mai/Thailand