ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 75129 Ardisia sp. PRIMULACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2323 Houa Phan/Laos
302 67857 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10537 Mae Hong Son/Thailand
303 64377 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 2926 Mae Hong Son/Thailand
304 3358 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3358 Chiang Mai/Thailand
305 65802 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10296 Nan/Thailand
306 65368 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2439 Nan/Thailand
307 65597 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10085 Nan/Thailand
308 65634 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10124 Nan/Thailand
309 65721 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10213 Mae Hong Son/Thailand
310 66277 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3315 Mae Hong Son/Thailand
311 66373 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3158 Chiang Mai/Thailand
312 67094 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3676 Mae Hong Son/Thailand
313 81778 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 11812 Chiang Rai/Thailand
314 67843 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10523 Mae Hong Son/Thailand
315 3860 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3860 Loei/Thailand
316 68066 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0333 Chaiyaphum/Thailand
317 70193 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 97 Trat/Thailand
318 70389 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 3256 Phitsanulok/Thailand
319 79222 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-417 Luang Prabang /Laos
320 70433 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 3300 Phitsanulok/Thailand
321 79038 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-234 Xaignabouri/Laos
322 79033 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-229 Xaignabouri/Laos
323 71388 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3828 Chiang Mai/Thailand
324 72022 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 0111 Chiang Mai/Thailand
325 72033 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 03913 Mae Hong Son/Thailand
326 67679 Ardisia sp. PRIMULACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 946 Lampang/Thailand
327 36673 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 4417 Chanthaburi/Thailand
328 48841 Ardisia sp. PRIMULACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33126 Sa Kaeo/Thailand
329 29048 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Suddee et al. 2618 Ubon Ratchathani/Thailand
330 9711 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9711 Chiang Mai/Thailand
331 9200 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9200 Chiang Mai/Thailand
332 30999 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Kertsawang 705 Trat/Thailand
333 31425 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 5 Chanthaburi/Thailand
334 31697 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 1655 Ubon Ratchathani/Thailand
335 33132 Ardisia sp. PRIMULACEAE Warintorn K. 07-116 Chiang Mai/Thailand
336 34032 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 2643 Chanthaburi/Thailand
337 34406 Ardisia sp. PRIMULACEAE Warintorn K. 08-236 Rayong/Thailand
338 35368 Ardisia sp. PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8181 Chiang Mai/Thailand
339 35436 Ardisia sp. PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8256 Mae Hong Son/Thailand
340 27886 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Wangwasit 050615-30 Ubon Ratchathani/Thailand
341 9130 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 9130 Chiang Mai/Thailand
342 27662 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 848 Loei/Thailand
343 8632 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 8632 Chiang Mai/Thailand
344 8273 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 8273 Chiang Mai/Thailand
345 36759 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 4503 Chanthaburi/Thailand
346 37388 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 2656 Chanthaburi/Thailand
347 38471 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2243 Loei/Thailand
348 39581 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 4670 Maha Sarakham/Thailand
349 39677 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 4765 Khon Kaen/Thailand
350 40411 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 2782 Loei/Thailand
351 7541 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 7541 Trang/Thailand
352 41240 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 3230 Tak/Thailand
353 42703 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6166 Uttaradit/Thailand
354 42720 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6184 Phitsanulok/Thailand
355 42460 Ardisia sp. PRIMULACEAE Wang Hong 8327 Yunnan/China
356 35768 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 1700 Loei/Thailand
357 20490 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 1242 Rayong/Thailand
358 13704 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 1475 Chiang Mai/Thailand
359 14032 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga 698 Nan/Thailand
360 14033 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga & S. Watthana 699 Nan/Thailand
361 14283 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 854 Loei/Thailand
362 16788 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga 1265 Nan/Thailand
363 16901 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 2310 Phitsanulok/Thailand
364 12092 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
365 17260 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 2569 Phangnga/Thailand
366 17677 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga 1456 Nan/Thailand
367 18560 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 2887 Chiang Rai/Thailand
368 19123 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 19123 Chiang Mai/Thailand
369 19249 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana and T. Riyapan 960 Prachin Buri/Thailand
370 10539 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 200 Loei/Thailand
371 20205 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 1264 Rayong/Thailand
372 83116 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4651 Chiang Mai/Thailand
373 11545 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 1155 Chiang Mai/Thailand
374 22971 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 215 Chiang Mai/Thailand
375 11515 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 1125 Chiang Mai/Thailand
376 11390 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 129 Chiang Mai/Thailand
377 24093 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 672 Chiang Mai/Thailand
378 24191 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 24191 Chanthaburi/Thailand
379 10692 Ardisia sp. PRIMULACEAE Serm 26 Chiang Mai/Thailand
380 24982 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 957 Chiang Mai/Thailand
381 25049 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 999 Chiang Mai/Thailand
382 25452 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 270 Chiang Mai/Thailand
383 10626 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 228 Nan/Thailand
384 25720 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 257 Ranong/Thailand
385 25787 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi & R. Pongsattayapiphat 324 Trang/Thailand
386 11572 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 1182 Chiang Mai/Thailand
387 5880 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5880 Chiang Mai/Thailand
388 6296 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6296 Loei/Thailand
389 50895 Ardisia sp. PRIMULACEAE S. Watthana 3627 Tak/Thailand
390 6167 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6167 Chiang Mai/Thailand
391 51501 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 85 Chiang Mai/Thailand
392 51502 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 400 Chiang Mai/Thailand
393 51503 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 8869 Chiang Mai/Thailand
394 52496 Ardisia sp. PRIMULACEAE Yin-Jiantao 1266 Yunnan/China
395 52698 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 2867 Phitsanulok/Thailand
396 52755 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 2924 Phitsanulok/Thailand
397 52772 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 2941 Phitsanulok/Thailand
398 53250 Ardisia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7718 Khon Kaen/Thailand
399 53510 Ardisia sp. PRIMULACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1501 Yunnan/China
400 43276 Ardisia sp. PRIMULACEAE Zhou Shi-shun 3665 Yunnan/China