ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 128571 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2011 Kanchanaburi/Thailand
502 88349 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 201 Chiang Rai/Thailand
503 104477 Ardisia sp. PRIMULACEAE T. Khambai 500 Uttaradit/Thailand
504 115563 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1455 Chiang Rai/Thailand
505 112909 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Kertsawang 3747 Satun/Thailand
506 84181 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4967 Chiang Mai/Thailand
507 116948 Ardisia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-140 Phongsaly/LAOS
508 96594 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 110/60 Chiang Mai/Thailand
509 84138 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4924 Chiang Mai/Thailand
510 90603 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 866 Phayao/Thailand
511 117616 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 1708 Nakhon Phanom/Thailand
512 127154 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1885 Kanchanaburi/Thailand
513 84131 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4917 Chiang Mai/Thailand
514 116992 Ardisia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-185 Phongsaly/LAOS
515 91159 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3526 Phayao/Thailand
516 116113 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Wangwasit 180914-25 Loei/Thailand
517 97059 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai 443 Chumphon/Thailand
518 105220 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 6456 Phitsanulok/Thailand
519 97134 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai 518 Krabi/Thailand
520 97518 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 5499 Phetchabun/Thailand
521 118664 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Kertsawang 3970 Ranong/Thailand
522 97167 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai 551 Ranong/Thailand
523 118880 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 458 Phitsanulok/Thailand
524 104768 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 5644 Phetchabun/Thailand
525 104769 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 5645 Phetchabun/Thailand
526 118821 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 399 Phitsanulok/Thailand
527 84123 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4909 Chiang Mai/Thailand
528 104952 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 6109 Phetchabun/Thailand
529 121466 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1086 Uttaradit/Thailand
530 118412 Ardisia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 311 Uttaradit/Thailand
531 105499 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 6842 Phetchabun/Thailand
532 121075 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 3057 Kanchanaburi/Thailand
533 91028 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 1038 Phayao/Thailand
534 110849 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 2063 Nan/Thailand
535 111077 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-026 Luang Prabang/Laos
536 83219 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4754 Chiang Mai/Thailand
537 122567 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1527 Phrae/THAILAND
538 130393 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2535 Chiang Rai/THAILAND
539 111658 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-181 Xiangkhouang/Laos
540 95155 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-194 Luang Prabang/Laos
541 95520 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 1717 Kanchanaburi/Thailand
542 120752 Ardisia sp. PRIMULACEAE N. Muangyen 2734 Nan/Thailand
543 105598 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi 7026 Phetchabun/Thailand
544 130482 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2623 Chiang Rai/Thailand
545 85165 Ardisia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai 274 Phangnga/Thailand
546 125390 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 7133 Chiang Mai/THAILAND
547 130681 Ardisia sp. PRIMULACEAE W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2845 Phitsanulok/THAILAND
548 100827 Ardisia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-430 Luang Prabang/Laos
549 36546 Ardisia symplocifolia (C.Chen) K. Larsen & C. M. Hu PRIMULACEAE C. Maknoi 1866 Loei/Thailand
550 6297 Ardisia symplocifolia (C.Chen) K. Larsen & C. M. Hu PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6297 Loei/Thailand
551 66574 Ardisia symplocifolia (C.Chen) K. Larsen & C. M. Hu PRIMULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2834 Phayao/Thailand
552 6917 Ardisia symplocifolia (C.Chen) K. Larsen & C. M. Hu PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6917 Chiang Mai/Thailand
553 38433 Ardisia symplocifolia (C.Chen) K. Larsen & C. M. Hu PRIMULACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2205 Loei/Thailand
554 74717 Ardisia thyrsiflora D.Don PRIMULACEAE Zhou-Shishun 8240 Yunnan/China
555 52501 Ardisia thyrsiflora D.Don PRIMULACEAE Yin-Jiantao 1318 Yunnan/China
556 58915 Ardisia thyrsiflora D.Don PRIMULACEAE Zhou-Shishun 3359 Yunnan/China
557 50572 Ardisia translucida Fletcher PRIMULACEAE P. Wessumritt 135 Chumphon/Thailand
558 53733 Ardisia translucida Fletcher PRIMULACEAE C. Maknoi 3014 Phitsanulok/Thailand
559 48587 Ardisia tristis K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE M. Norsaengsri 7338 Prachin Buri/Thailand
560 44063 Ardisia uniflora K. Larsen & C.M. Hu PRIMULACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST1979 Surat Thani/Thailand
561 95344 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4156 Lampang/Thailand
562 21677 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE S. Watthana 1469 Kamphaeng Phet/Thailand
563 35634 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8472 Mae Hong Son/Thailand
564 3818 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3818 Loei/Thailand
565 27306 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 27306 Rayong/Thailand
566 52720 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi 2889 Phitsanulok/Thailand
567 104161 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE S. Kamonnate 777 Chiang Mai/Thailand
568 35858 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi 1790 Loei/Thailand
569 104946 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi 6103 Phetchabun/Thailand
570 1355 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 1355 Chiang Mai/Thailand
571 29658 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Glamwaewwong 1392 Chiang Mai/Thailand
572 3205 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3205 Loei/Thailand
573 63081 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE Li-Jianwu 773 Yunnan/China
574 3248 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3248 Loei/Thailand
575 43348 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE Zhou Shi-shun 3494 Yunnan/China
576 29842 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi 1434 Phitsanulok/Thailand
577 38378 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2150 Loei/Thailand
578 48139 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Boonprakop 0112 Loei/Thailand
579 15345 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 452 Chiang Mai/Thailand
580 40296 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE C. Maknoi 2658 Phitsanulok/Thailand
581 11238 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 107 Chiang Mai/Thailand
582 5584 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5584 Chiang Mai/Thailand
583 3708 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3708 Chiang Mai/Thailand
584 5193 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5193 Loei/Thailand
585 14879 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 419 Phangnga/Thailand
586 21767 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1559 Phitsanulok/Thailand
587 59883 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE Romklao Botanical Garden 0274/2554 Uttaradit/Thailand
588 59461 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE Romklao Botanical Garden 0067/2553 Phitsanulok/Thailand
589 3967 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 3967 Loei/Thailand
590 5453 Ardisia villosa Roxb. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5453 Chiang Mai/Thailand
591 34986 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 1790 Mae Hong Son/Thailand
592 6387 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6387 Chiang Mai/Thailand
593 117869 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-239 Sainyabuli/LAOS
594 50506 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE Li-Jianwu Cx00072 Yunnan/China
595 35318 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8123 Chiang Mai/Thailand
596 10419 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
597 61140 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086570 Chin State/Myanmar
598 54355 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE T. Yingkhachorn 32 Phangnga/Thailand
599 5876 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 5876 Chiang Mai/Thailand
600 74652 Ardisia virens Kurz PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7682 Yunnan/China