ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 47222 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE Chusie KY31 Mae Hong Son/Thailand
702 1406 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 1406 Chiang Mai/Thailand
703 67082 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3664 Chiang Mai/Thailand
704 125421 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 7164 Chiang Mai/THAILAND
705 83092 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4627 Chiang Mai/Thailand
706 65233 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE K. Srithi 252 Nan/Thailand
707 90556 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-477 Luang Prabang/Laos
708 38456 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2228 Loei/Thailand
709 125490 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE N. Muangyen 3571 Nan/THAILAND
710 35277 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5074 Chiang Mai/Thailand
711 8776 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 8776 Chiang Mai/Thailand
712 98245 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-125 Luang Prabang/Laos
713 98289 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-169 Luang Prabang/Laos
714 33413 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE Jatupol K. 08-194 Chiang Mai/Thailand
715 98319 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-199 Luang Prabang/Laos
716 106802 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 522 Nan/Thailand
717 67085 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3667 Chiang Mai/Thailand
718 69685 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE V. Nguanchoo 223 Chiang Mai/Thailand
719 83075 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4610 Chiang Mai/Thailand
720 6360 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 6360 Chiang Mai/Thailand
721 15683 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 993 Chiang Mai/Thailand
722 69692 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE V. Nguanchoo 116 Chiang Mai/Thailand
723 104580 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 6357 Chiang Mai/Thailand
724 69570 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE Zhou-Shishun 7056 Yunnan/China
725 15328 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE P. Suksathan 1592 Chiang Mai/Thailand
726 34987 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 1791 Mae Hong Son/Thailand
727 34983 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 1787 Mae Hong Son/Thailand
728 34984 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE W. Pongamornkul 1788 Mae Hong Son/Thailand
729 125753 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE K. Punchay 703 Chiang Mai/Thailand
730 56548 Embelia sp. PRIMULACEAE Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051445 Chin State/Myanmar
731 109794 Embelia sp. PRIMULACEAE TLBG 117 Chiang Mai/Thailand
732 104486 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 6263 Chiang Mai/Thailand
733 105787 Embelia sp. PRIMULACEAE Pimsiri PN058 Chiang Mai/Thailand
734 56274 Embelia sp. PRIMULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051271 Chin State/Myanmar
735 57915 Embelia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 1946 Loei/Thailand
736 102723 Embelia sp. PRIMULACEAE V. Nguanchoo 1021 Nan/Thailand
737 106435 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 890 Nan/Thailand
738 98864 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-341 Vientiane/Laos
739 98491 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-371 Luang Prabang/Laos
740 19122 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 19122 Chiang Mai/Thailand
741 108544 Embelia sp. PRIMULACEAE T. Choopan et al. 2016-40 Nakhon Ratchasima/Thailand
742 93200 Embelia sp. PRIMULACEAE N. Turreira-Garcia 331 Preah Vihear/Cambodia
743 98887 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-364 Luang Prabang/Laos
744 118457 Embelia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 356 Phitsanulok/Thailand
745 101091 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 6112 Phayao/Thailand
746 55031 Embelia sp. PRIMULACEAE S. Mattapha Sawai 532 Sukhothai/Thailand
747 19772 Embelia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri 134 Chiang Mai/Thailand
748 42746 Embelia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6211 Uttaradit/Thailand
749 49203 Embelia sp. PRIMULACEAE K. Iwatsuki, G. Murata, J. Dransfield & D. Saerudin S-1144 Atjeh/Indonesia
750 101144 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 6165 Phayao/Thailand
751 48830 Embelia sp. PRIMULACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33085 Nakhon Ratchasima/Thailand
752 48811 Embelia sp. PRIMULACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31724 Phetchabun/Thailand
753 48511 Embelia sp. PRIMULACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1183 Loei/Thailand
754 48170 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Boonprakop 0190 Nong Khai/Thailand
755 118944 Embelia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 531 Phitsanulok/Thailand
756 102650 Embelia sp. PRIMULACEAE V. Nguanchoo 940 Nan/Thailand
757 101130 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 6151 Nan/Thailand
758 111521 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-044 Xiangkhouang/Laos
759 73610 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 04020 Mae Hong Son/Thailand
760 113369 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-70 Phongsaly/LAOS
761 72036 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 03916 Mae Hong Son/Thailand
762 68908 Embelia sp. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089556 Chin State/Myanmar
763 60884 Embelia sp. PRIMULACEAE Ling Shein Man 087250 Chin State/Myanmar
764 125391 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 7134 Chiang Mai/THAILAND
765 71542 Embelia sp. PRIMULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1079 Chiang Mai/Thailand
766 89340 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 5440 Nan/Thailand
767 89414 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 5514 Nan/Thailand
768 20999 Embelia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 1572 Chiang Mai/Thailand
769 118253 Embelia sp. PRIMULACEAE K. Inthamma 141 Uttaradit/Thailand
770 11512 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Suksathan 1122 Chiang Mai/Thailand
771 90217 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-140 Luang Prabang/Laos
772 111229 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-177 Luang Prabang/Laos
773 61936 Embelia sp. PRIMULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087412 Chin State/Myanmar
774 90292 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-215 Luang Prabang/Laos
775 20426 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Thongson 171 Nan/Thailand
776 67056 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3638 Mae Hong Son/Thailand
777 66964 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3546 Mae Hong Son/Thailand
778 112982 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-14 Ha Giang/VIETNAM
779 66300 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 3338 Mae Hong Son/Thailand
780 9063 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Thongson 37 Nan/Thailand
781 90395 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-317 Luang Prabang/Laos
782 62607 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 2860 Lamphun/Thailand
783 65648 Embelia sp. PRIMULACEAE M. Norsaengsri 10138 Phrae/Thailand
784 35414 Embelia sp. PRIMULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8232 Mae Hong Son/Thailand
785 113254 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3947 Phayao/Thailand
786 92674 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-065 Luang Prabang/Laos
787 83175 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4711 Chiang Mai/Thailand
788 111088 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-036 Luang Prabang/Laos
789 123000 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-471 Phongsaly/LAOS
790 84120 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 4906 Chiang Mai/Thailand
791 116931 Embelia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-123 Phongsaly/LAOS
792 116301 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6953 Chiang Mai/Thailand
793 80344 Embelia sp. PRIMULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-159 Shan State/Myanmar
794 80058 Embelia sp. PRIMULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097733 Chin State/Myanmar
795 117025 Embelia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-218 Phongsaly/LAOS
796 36305 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Pongamornkul 2252 Chiang Mai/Thailand
797 117062 Embelia sp. PRIMULACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-255 Phongsaly/LAOS
798 23887 Embelia sp. PRIMULACEAE W. Nanakorn et al. 23887 Chiang Mai/Thailand
799 75977 Embelia sp. PRIMULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094323 Chin State/Myanmar
800 113723 Embelia sp. PRIMULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-424 Phongsaly/LAOS