ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 30624 Banksia integrifolia Schltdl. PROTEACEAE P. Suksathan 4244 Chiang Mai/Thailand
2 88724 Grevillea robusta Cunn. ex R.Br. PROTEACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 575 Loei/Thailand
3 88726 Grevillea sp. PROTEACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 576 Loei/Thailand
4 133740 Grevillea sp. PROTEACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7636 Tak/Thailand
5 43626 Helicia attenuata (Jack) Blume PROTEACEAE P. Tippayasri ST0943 Songkhla/Thailand
6 47932 Helicia attenuata (Jack) Blume PROTEACEAE M. Norsaengsri 7100 Tak/Thailand
7 26246 Helicia cochinchinensis Lour. PROTEACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. 064260 Kochi/Japan
8 57639 Helicia cochinchinensis Lour. PROTEACEAE Y. Kokami et al. FOK-019801 Kochi/Japan
9 43646 Helicia excelsa (Roxb.) Blume PROTEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthron ST0020 Trang/Thailand
10 41567 Helicia excelsa (Roxb.) Blume PROTEACEAE P. Wessumritt 303 Rayong/Thailand
11 65173 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE K. Srithi 697 Nan/Thailand
12 48663 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7414 Chiang Rai/Thailand
13 48843 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33451 Chiang Mai/Thailand
14 46462 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. Pongamornkul 2537 Mae Hong Son/Thailand
15 31652 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE C. Maknoi 1027 Loei/Thailand
16 47259 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE Chusie KY64 Mae Hong Son/Thailand
17 51011 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. Pongamornkul 2617 Chiang Mai/Thailand
18 38423 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2195 Loei/Thailand
19 62415 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE Romklao Botanical Garden 0355/2554 Phitsanulok/Thailand
20 6358 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6358 Chiang Mai/Thailand
21 5917 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 5917 Chiang Mai/Thailand
22 8668 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 8668 Chiang Mai/Thailand
23 129337 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE Akharasit Bunsongthae 196 Chiang Mai/THAILAND
24 66602 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2862 Phayao/Thailand
25 36635 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE C. Maknoi 1955 Loei/Thailand
26 37127 Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE C. Maknoi 2009 Loei/Thailand
27 23205 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE P. Srisanga 2585 Nan/Thailand
28 38321 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3254 Chiang Mai/Thailand
29 37182 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE C. Maknoi 2064 Loei/Thailand
30 27549 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE C. Maknoi 736 Loei/Thailand
31 38435 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2207 Loei/Thailand
32 38824 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE C. Maknoi 2494 Loei/Thailand
33 35354 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8165 Chiang Mai/Thailand
34 23186 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE P. Srisanga 2566 Nan/Thailand
35 59971 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2130 Nan/Thailand
36 30286 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1241 Loei/Thailand
37 10479 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 138 Loei/Thailand
38 59232 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9769 Chiang Rai/Thailand
39 101960 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE Phiangphak Sukkharak 14 Chiang Mai/Thailand
40 75741 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. Pongamornkul 4326 Mae Hong Son/Thailand
41 3111 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 3111 Loei/Thailand
42 19786 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. La-ongsri 148 Chiang Mai/Thailand
43 3839 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 3839 Loei/Thailand
44 56763 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1953 Nan/Thailand
45 20951 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
46 6312 Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6312 Loei/Thailand
47 36548 Helicia hainanensis Hayata PROTEACEAE C. Maknoi 1868 Loei/Thailand
48 56585 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051226 Chin State/Myanmar
49 56547 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051444 Chin State/Myanmar
50 56506 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051147 Chin State/Myanmar
51 56276 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051276 Chin State/Myanmar
52 56221 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Norsaengsri 790 Chiang Mai/Thailand
53 48785 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Shunsuke Tsugaru T-61825 Chiang Mai/Thailand
54 55107 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE S. Bunwong et al. 187 Loei/Thailand
55 52523 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1599 Phayao/Thailand
56 51019 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Pongamornkul 2625 Chiang Mai/Thailand
57 51038 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Pongamornkul 2644 Chiang Mai/Thailand
58 45027 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Tanaros 429 Chiang Mai/Thailand
59 49864 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Norsaengsri 6384 Chiang Mai/Thailand
60 48820 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32749 Chiang Mai/Thailand
61 38856 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE C. Maknoi 2526 Loei/Thailand
62 47258 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Chusie KY454 Mae Hong Son/Thailand
63 43250 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Wang Hong 7954 Yunnan/China
64 6548 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6548 Chiang Mai/Thailand
65 35024 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Pongamornkul 1828 Mae Hong Son/Thailand
66 13677 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE P. Suksathan 1448 Chiang Mai/Thailand
67 11269 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Pongamornkul 114 Chiang Mai/Thailand
68 10883 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 10883 Chiang Mai/Thailand
69 10400 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 77 Chiang Mai/Thailand
70 9870 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE S. Watthana & S. Siriphum 30 Chiang Mai/Thailand
71 9295 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 9295 Loei/Thailand
72 14327 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 413 Chiang Mai/Thailand
73 6616 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6616 Chiang Mai/Thailand
74 14509 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 298 Chiang Mai/Thailand
75 6198 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6198 Chiang Mai/Thailand
76 6145 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 6145 Chiang Mai/Thailand
77 5488 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 5488 Chiang Mai/Thailand
78 5780 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 5780 Chiang Mai/Thailand
79 4729 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 4729 Mae Hong Son/Thailand
80 3644 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 3644 Chiang Mai/Thailand
81 347 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 347 Chiang Mai/Thailand
82 8191 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 8191 Loei/Thailand
83 29589 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE C. Maknoi 1331 Chiang Mai/Thailand
84 37203 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE C. Maknoi 2085 Loei/Thailand
85 36596 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE C. Maknoi 1916 Loei/Thailand
86 35980 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Jatupol K. 08-321 Chiang Mai/Thailand
87 35623 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8459 Mae Hong Son/Thailand
88 35514 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8338 Mae Hong Son/Thailand
89 31994 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Pranee Palee 915 Chiang Rai/Thailand
90 52918 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Yin-Jiantao 1379 Yunnan/China
91 14223 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE Morakot 011 Chiang Mai/Thailand
92 30595 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE J.F. Maxwell 09-142 Mae Hong Son/Thailand
93 37788 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Norsaengsri 3743 Chiang Mai/Thailand
94 21200 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2074 Nan/Thailand
95 20588 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1487 Chiang Mai/Thailand
96 19195 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE S. Watthana & T. Riyapan 906 Prachin Buri/Thailand
97 18924 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE W. Nanakorn et al. 18924 Chiang Mai/Thailand
98 15586 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE M. Wongnak 138 Mae Hong Son/Thailand
99 15307 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE P. Suksathan 1581 Chiang Mai/Thailand
100 14510 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 299 Chiang Mai/Thailand