ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 101543 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 760 Chiang Mai/Thailand
2 106527 Bacidia sp. RAMALINACEAE Orrapin OP36 Tak/Thailand
3 101546 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 813 Chiang Mai/Thailand
4 101544 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 794 Chiang Mai/Thailand
5 101542 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 745 Chiang Mai/Thailand
6 101541 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 191 Nakhon Ratchasima/Thailand
7 101540 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 81 Phetchaburi/Thailand
8 101539 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6722 Chiang Mai/Thailand
9 119468 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 234 Chiang Mai/Thailand
10 120061 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 7089 Chiang Mai/Thailand
11 101545 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 795 Chiang Mai/Thailand
12 119959 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6991 Chiang Mai/Thailand
13 120358 Bacidia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 46 Chiang Mai/Thailand
14 101548 Biatora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 649 Chiang Mai/Thailand
15 101549 Biatora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 647 Chiang Mai/Thailand
16 101547 Biatora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 643 Chiang Mai/Thailand
17 119651 Crocynia gossypina (Sw.) A. Massal. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6624 Chaiyaphum/Thailand
18 119663 Crocynia pyxinoides Nyl. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6636 Chaiyaphum/Thailand
19 101875 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 79 Chiang Mai/Thailand
20 101902 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 600 Chaiyaphum/Thailand
21 101901 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 581 Chaiyaphum/Thailand
22 101871 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1510 Nakhon Ratchasima/Thailand
23 101899 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 299 Chaiyaphum/Thailand
24 120341 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 28 Chiang Mai/Thailand
25 101900 Crocynia sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 582 Chaiyaphum/Thailand
26 103645 Lecania sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6720 Chiang Mai/Thailand
27 97357 Phyllopsora haemophaea (Nyl.) Mull. Arg. RAMALINACEAE Kansri Boonpragob et al. 3569 Chiang Mai/Thailand
28 97358 Phyllopsora haemophaea (Nyl.) Mull. Arg. RAMALINACEAE Kansri Boonpragob et al. 3570 Chiang Mai/Thailand
29 97359 Phyllopsora haemophaea (Nyl.) Mull. Arg. RAMALINACEAE Kansri Boonpragob et al. 3571 Chiang Mai/Thailand
30 108048 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 615 Chiang Mai/Thailand
31 108050 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 978 Chiang Mai/Thailand
32 108051 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 3756 Tak/Thailand
33 108036 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 3339 Lampang/Thailand
34 108052 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 940 Chiang Mai/Thailand
35 108053 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 931 Chiang Mai/Thailand
36 106563 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Orrapin OP3 Tak/Thailand
37 106564 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Orrapin OP43 Tak/Thailand
38 106593 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 7193 Chiang Mai/Thailand
39 120397 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 90 Chiang Mai/Thailand
40 106562 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Orrapin OP2 Tak/Thailand
41 119693 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6666 Chaiyaphum/Thailand
42 119665 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6638 Chaiyaphum/Thailand
43 108046 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 499 Chiang Mai/Thailand
44 108056 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 534 Chiang Mai/Thailand
45 108055 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 689 Chiang Mai/Thailand
46 108031 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sasiwan Khamplew 23 Chiang Mai/Thailand
47 108054 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 372 Chiang Mai/Thailand
48 119654 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6627 Chaiyaphum/Thailand
49 120350 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 37 Chiang Mai/Thailand
50 108038 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 975 Chiang Mai/Thailand
51 120335 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 22 Chiang Mai/Thailand
52 108047 Phyllopsora sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 500 Chiang Mai/Thailand
53 107619 Ramalina holstii Krog & Swinscow. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 737 Chiang Mai/Thailand
54 107618 Ramalina holstii Krog & Swinscow. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 738 Chiang Mai/Thailand
55 107646 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1193 Chiang Mai/Thailand
56 107631 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1306 Chiang Mai/Thailand
57 107621 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1277 Chiang Mai/Thailand
58 107622 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1278 Chiang Mai/Thailand
59 107623 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1282 Chiang Mai/Thailand
60 107624 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1286 Chiang Mai/Thailand
61 107625 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1289 Chiang Mai/Thailand
62 107626 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1301 Chiang Mai/Thailand
63 107627 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1304 Chiang Mai/Thailand
64 107628 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6086 Chiang Mai/Thailand
65 107629 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6111 Chiang Mai/Thailand
66 107630 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1275 Chiang Mai/Thailand
67 107620 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1276 Chiang Mai/Thailand
68 107689 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1300.2 Chiang Mai/Thailand
69 107656 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1292.2 Chiang Mai/Thailand
70 107681 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1293 Chiang Mai/Thailand
71 107682 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1294 Chiang Mai/Thailand
72 107683 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1295 Chiang Mai/Thailand
73 107684 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1296 Chiang Mai/Thailand
74 107685 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1297 Chiang Mai/Thailand
75 107686 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1298 Chiang Mai/Thailand
76 107644 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 465 Chiang Mai/Thailand
77 107688 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1300 Chiang Mai/Thailand
78 107653 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1290 Chiang Mai/Thailand
79 107690 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1302 Chiang Mai/Thailand
80 107691 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1305 Chiang Mai/Thailand
81 107692 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1307 Chiang Mai/Thailand
82 107693 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 5527 Nan/Thailand
83 107694 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 5865 Chiang Mai/Thailand
84 107695 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6249 Tak/Thailand
85 107696 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 6220 Tak/Thailand
86 107697 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 181.8 Phetchaburi/Thailand
87 107687 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1299 Chiang Mai/Thailand
88 107643 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 213.4 Phetchaburi/Thailand
89 107633 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1274 Chiang Mai/Thailand
90 107634 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1279 Chiang Mai/Thailand
91 107635 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1280 Chiang Mai/Thailand
92 107636 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1288 Chiang Mai/Thailand
93 107637 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1303 Chiang Mai/Thailand
94 107638 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 2314 Phitsanulok/Thailand
95 107639 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1308 Chiang Mai/Thailand
96 107640 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1309 Chiang Mai/Thailand
97 107655 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1292 Chiang Mai/Thailand
98 107642 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1311 Chiang Mai/Thailand
99 107654 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 1291 Chiang Mai/Thailand
100 107645 Ramalina sp. RAMALINACEAE Sureeporn Jariangprasert 739 Chiang Mai/Thailand