ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 91619 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
2 91368 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
3 91683 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
4 106048 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
5 54180 Aconitum grossedentatum var. sikokianum (Nakai) Nakai Ranunculaceae Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK 75161 Japan
6 91656 Aconitum sachalinense F.Schmidt Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
7 91388 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
8 91465 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
9 91606 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
10 91654 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
11 102266 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
12 106095 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
13 106096 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
14 106097 Aconitum sachalinense subsp. yezoense (Nakai) Kadota Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
15 65923 Aconitum sp. Ranunculaceae K. Srithi 405 Nan/Thailand
16 60906 Aconitum sp. Ranunculaceae Ling Shein Mang 87742 Myanmar
17 102299 Actaea asiatica H.Hara Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
18 69214 Anemone demissa Hook.f. & Thomson Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89303 Myanmar
19 56460 Anemone demissa Hook.f. & Thomson Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51199 Myanmar
20 106052 Anemone flaccida Fr. Schm. Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
21 32422 Anemone flaccida Fr. Schm. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa 20006 Japan
22 91294 Anemone flaccida Fr. Schm. Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
23 75292 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94967 Myanmar
24 97610 Anemone hupehensis var. japonica Bowlws et Stearn Ranunculaceae Y. Yamashita et al. FOK 69379 Japan
25 69921 Anemone narcissiflora L. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53009 Myanmar
26 75404 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95516 Myanmar
27 71739 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91189 Myanmar
28 60808 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Ling Shein Mang 88202 Myanmar
29 60890 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Ling Shein Mang 87758 Myanmar
30 56528 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51368 Myanmar
31 69897 Anemone obtusiloba D.Don Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Hong Mang 53476 Myanmar
32 91383 Anemone pseudoaltaica H.Hara Ranunculaceae Kenji Horie s.n. Japan
33 76514 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94026 Myanmar
34 137149 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103831 Myanmar
35 76071 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94814 Myanmar
36 68941 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89495 Myanmar
37 56457 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51189 Myanmar
38 61763 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Ling Shein Mang 87535 Myanmar
39 79910 Anemone sp. Ranunculaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97415 Myanmar
40 61927 Anemone sp. Ranunculaceae Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87348 Myanmar
41 19922 Anemone virginiana L. Ranunculaceae R.D. Nolan 74 USA
42 63317 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. Ranunculaceae Li-Jianwu 1039 China
43 87969 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. Ranunculaceae Fumihiro Konta 35846 Japan
44 102255 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. Ranunculaceae Fumihiro Konta 35846 Japan
45 19917 Aquilegia canadensis L. Ranunculaceae Logan Hall 49 USA
46 17813 Aquilegia valgalis L. Ranunculaceae S. Watthana, P. Suksathan 818 United Kingdom
47 43329 Aquilegia viridiflora f. atropurpurea (Willd.) Kitag. Ranunculaceae Hou Yuan-tong 42045 China
48 17757 Caltha palustris L. Ranunculaceae S. Watthana, P. Suksathan 762 United Kingdom
49 19916 Caltha palustris L. Ranunculaceae Richard G, Ross 89 USA
50 130033 Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. Ranunculaceae S. Sato 17 80 Japan
51 75586 Clematis acuminata DC. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94600 Myanmar
52 60757 Clematis acuminata DC. Ranunculaceae Law Shine 88274 Myanmar
53 79558 Clematis acuminata DC. Ranunculaceae G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-103 27 Myanmar
54 60468 Clematis acuminata DC. Ranunculaceae Ling Shein Mang 87905 Myanmar
55 32512 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae N. Inagaki et al. FOK 67957 Japan
56 26573 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae M. Matsumoto et al. FOK 57558 Japan
57 26699 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 59192 Japan
58 57480 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 59192 Japan
59 126319 Clematis armandii Franch. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin, Law Shein 90201 Myanmar
60 59148 Clematis armandii Franch. Ranunculaceae Yin-Jiangtao 1995 China
61 61606 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Ling Shein Mang 87206 Myanmar
62 122161 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Tran Van On et al. s.n. Vietnam
63 79916 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97260 Myanmar
64 40507 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae J.F. Maxwell 09 31 Chiang Rai/Thailand
65 141895 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae W. La-ongsri 902 Chiang Rai/Thailand
66 79912 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97703 Myanmar
67 120700 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae N. Muangyen 2682 Nan/Thailand
68 60865 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Ling Shein Mang 87095 Myanmar
69 79915 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97875 Myanmar
70 129248 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Akharasit Bunsongthae 74 Chiang Mai/Thailand
71 86395 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae M. Wongnak 825 Chiang Mai/Thailand
72 50733 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae M. Wongnak 12025 Chiang Mai/Thailand
73 71623 Clematis buchananiana DC. Ranunculaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91059 Myanmar
74 61633 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86880 Myanmar
75 2925 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae W. Nanakorn et al. 2925 Chiang Mai/Thailand
76 108323 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae W. Pongamornkul 6531 Chiang Mai/Thailand
77 60985 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86611 Myanmar
78 5721 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae W. Nanakorn et al. 5721 Chiang Mai/Thailand
79 80428 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 243 Myanmar
80 94471 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae N. Muangyen 1598 Nan/Thailand
81 22687 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2419 Nan/Thailand
82 80719 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae W. Pongamornkul 4576 Chiang Mai/Thailand
83 25638 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae C. Maknoi 678 Chiang Mai/Thailand
84 31292 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2967 Chiang Mai/Thailand
85 52850 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1433 China
86 5664 Clematis buchaniana Wall. Ranunculaceae W. Nanakorn et al. 5664 Chiang Mai/Thailand
87 42977 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4571 Chiang Rai/Thailand
88 34159 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. Pongamornkul 2084 Tak/Thailand
89 34214 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. Pongamornkul 2138 Chiang Mai/Thailand
90 64180 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2582 Phayao/Thailand
91 82382 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi, S. Suddee 5712 Tak/Thailand
92 85756 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. Pongamornkul et al. 5096 Chiang Mai/Thailand
93 86323 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
94 34086 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. Pongamornkul 2011 Tak/Thailand
95 96208 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4393 Lampang/Thailand
96 26002 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae P. Suksathan 3658 Lampang/Thailand
97 96237 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4422 Lampang/Thailand
98 68498 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3070 Phayao/Thailand
99 96225 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4410 Lampang/Thailand
100 94610 Clematis burmanica Lace Ranunculaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3979 Lampang/Thailand