ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 91368 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
2 91683 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
3 106048 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
4 91619 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
5 54180 Aconitum grossedentatum (Nakai) Nakai var. sikokianum (Nakai) Nakai RANUNCULACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-075161 Kochi/Japan
6 91656 Aconitum sachalinense F.Schmidt RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
7 102266 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
8 106095 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
9 106096 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
10 106097 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
11 91654 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
12 91606 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
13 91465 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
14 91388 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
15 65923 Aconitum sp. RANUNCULACEAE K. Srithi 405 Nan/Thailand
16 60906 Aconitum sp. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087742 Chin State/Myanmar
17 102299 Actaea asiatica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
18 56460 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051199 Chin State/Myanmar
19 69214 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089303 Chin State/Myanmar
20 91294 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
21 106052 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
22 32422 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa 20006 Hokkaido/Japan
23 75292 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094967 Chin State/Myanmar
24 97610 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. var. japonica Bowlws et Stearn RANUNCULACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069379 Japan
25 69921 Anemone narcissiflora L. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053009 Chin State/Myanmar
26 69897 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053476 Chin State/Myanmar
27 71739 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091189 Chin State/Myanmar
28 60808 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 088202 Chin State/Myanmar
29 56528 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051368 Chin State/Myanmar
30 75404 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095516 Chin State/Myanmar
31 60890 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087758 Chin State/Myanmar
32 91383 Anemone pseudoaltaica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
33 76071 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094814 Chin State/Myanmar
34 61763 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087535 Chin State/Myanmar
35 68941 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089495 Chin State/Myanmar
36 56457 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051189 Chin State/Myanmar
37 76514 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094026 Chin State/Myanmar
38 61927 Anemone sp. RANUNCULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087348 Chin State/Myanmar
39 79910 Anemone sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097415 Chin State/Myanmar
40 19922 Anemone virginiana L. RANUNCULACEAE R.D. Nolan 74 Indiana/USA
41 63317 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Li Jianwu 1039 Yunnan/China
42 102255 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
43 87969 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
44 19917 Aquilegia canadensis L. RANUNCULACEAE Logan Hall 49 Indiana/USA
45 17813 Aquilegia valgalis L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 818 Scotland/United Kingdom
46 43329 Aquilegia viridiflora Pall. forma atropurpurea (Willd.) Kitag. RANUNCULACEAE Hou Yuan-tong 42045 Yunnan/China
47 19916 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE Richard G. Ross 89 Indiana/USA
48 17757 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Suksathan 762 Scotland/United Kingdom
49 60757 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Law Shein 088274 Chin State/Myanmar
50 60468 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087905 Chin State/Myanmar
51 79558 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-103-027 Myanmar
52 75586 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094600 Chin State/Myanmar
53 26573 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057558 Kochi/Japan
54 32512 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki et al. FOK-067957 Kochi/Japan
55 26699 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
56 57480 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
57 59148 Clematis armandii Franch. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao 1995 Yunnan/China
58 98225 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-105 Luang Prabang/Laos
59 40507 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 09-31 Chiang Rai/Thailand
60 60985 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086611 Chin State/Myanmar
61 108323 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6531 Chiang Mai/Thailand
62 5664 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5664 Chiang Mai/Thailand
63 52850 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1433 Yunnan/China
64 80719 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4576 Chiang Mai/Thailand
65 61633 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086880 Chin State/Myanmar
66 80428 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-243 Shan State/Myanmar
67 5721 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5721 Chiang Mai/Thailand
68 84074 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4860 Chiang Mai/Thailand
69 31292 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2967 Chiang Mai/Thailand
70 2925 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 2925 Chiang Mai/Thailand
71 25638 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE C. Maknoi 678 Chiang Mai/Thailand
72 22687 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2419 Nan/Thailand
73 94471 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE N. Muangyen 1598 Nan/Thailand
74 16839 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE P. Suksathan 2248 Chiang Rai/Thailand
75 19205 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE S. Watthana & T. Riyapan 916 Prachin Buri/Thailand
76 18344 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE S. Watthana 855 Chiang Rai/Thailand
77 48631 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7382 Chiang Rai/Thailand
78 96208 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4393 Lampang/Thailand
79 34159 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 2084 Tak/Thailand
80 34086 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 2011 Tak/Thailand
81 85756 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. Pongamornkul et al. 5096 Chiang Mai/Thailand
82 14491 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 280 Chiang Mai/Thailand
83 82382 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5712 Tak/Thailand
84 29722 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE C. Maknoi 1001 Loei/Thailand
85 59013 Clematis chiupehensis M.Y.Fang RANUNCULACEAE Li-Jianwu 294 Yunnan/China
86 19551 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 597 Mae Hong Son/Thailand
87 18864 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 574 Mae Hong Son/Thailand
88 48540 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7291 Chiang Rai/Thailand
89 22483 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE P. Srisanga 2322 Nan/Thailand
90 19360 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 1239 Chiang Mai/Thailand
91 5390 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5390 Chiang Mai/Thailand
92 16404 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE P. Suksathan 2079 Chiang Rai/Thailand
93 293 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 293 Chiang Mai/Thailand
94 16600 Clematis eichleri (Tamura) Tamura RANUNCULACEAE P. Srisanga 1194 Chiang Mai/Thailand
95 59319 Clematis fasciculiflora Franch. RANUNCULACEAE Li-Jianwu 256 Yunnan/China
96 109158 Clematis formosana Ktze. RANUNCULACEAE S.T.Chiu 07234 Taiwan
97 37724 Clematis fulvicoma Rehder & Wilson RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 06-686 Chiang Rai/Thailand
98 74910 Clematis fulvicoma Rehder & Wilson RANUNCULACEAE C. Maknoi 6556 Phetchabun/Thailand
99 13633 Clematis fulvicoma Rehder & Wilson RANUNCULACEAE P. Suksathan 1399 Chiang Mai/Thailand
100 18573 Clematis fulvicoma Rehder & Wilson RANUNCULACEAE P. Srisanga 1733 Nan/Thailand