ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 91683 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
2 91619 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
3 91368 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
4 106048 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
5 54180 Aconitum grossedentatum (Nakai) Nakai var. sikokianum (Nakai) Nakai RANUNCULACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-075161 Kochi/Japan
6 91656 Aconitum sachalinense F.Schmidt RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
7 106096 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
8 106097 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
9 106095 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
10 91388 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
11 102266 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
12 91654 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 91465 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
14 91606 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
15 60906 Aconitum sp. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087742 Chin State/Myanmar
16 65923 Aconitum sp. RANUNCULACEAE K. Srithi 405 Nan/Thailand
17 102299 Actaea asiatica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
18 56460 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051199 Chin State/Myanmar
19 69214 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089303 Chin State/Myanmar
20 32422 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa 20006 Hokkaido/Japan
21 91294 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
22 106052 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
23 75292 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094967 Chin State/Myanmar
24 97610 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. var. japonica Bowlws et Stearn RANUNCULACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069379 Japan
25 69921 Anemone narcissiflora L. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053009 Chin State/Myanmar
26 60808 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 088202 Chin State/Myanmar
27 75404 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095516 Chin State/Myanmar
28 56528 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051368 Chin State/Myanmar
29 69897 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053476 Chin State/Myanmar
30 71739 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091189 Chin State/Myanmar
31 60890 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087758 Chin State/Myanmar
32 91383 Anemone pseudoaltaica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
33 76071 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094814 Chin State/Myanmar
34 76514 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094026 Chin State/Myanmar
35 68941 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089495 Chin State/Myanmar
36 56457 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051189 Chin State/Myanmar
37 61763 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087535 Chin State/Myanmar
38 61927 Anemone sp. RANUNCULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087348 Chin State/Myanmar
39 79910 Anemone sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097415 Chin State/Myanmar
40 19922 Anemone virginiana L. RANUNCULACEAE R.D. Nolan 74 Indiana/USA
41 63317 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Li Jianwu 1039 Yunnan/China
42 102255 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
43 87969 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
44 19917 Aquilegia canadensis L. RANUNCULACEAE Logan Hall 49 Indiana/USA
45 17813 Aquilegia valgalis L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 818 Scotland/United Kingdom
46 43329 Aquilegia viridiflora Pall. forma atropurpurea (Willd.) Kitag. RANUNCULACEAE Hou Yuan-tong 42045 Yunnan/China
47 19916 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE Richard G. Ross 89 Indiana/USA
48 17757 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Suksathan 762 Scotland/United Kingdom
49 130033 Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. RANUNCULACEAE S. Sato 17-80 JAPAN
50 293 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 293 Chiang Mai/Thailand
51 5390 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5390 Chiang Mai/Thailand
52 16404 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Suksathan 2079 Chiang Rai/Thailand
53 42623 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6106 Uttaradit/Thailand
54 16600 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 1194 Chiang Mai/Thailand
55 18702 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 1860 Nan/Thailand
56 18864 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 574 Mae Hong Son/Thailand
57 19360 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 1239 Chiang Mai/Thailand
58 19551 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 597 Mae Hong Son/Thailand
59 22483 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 2322 Nan/Thailand
60 60468 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087905 Chin State/Myanmar
61 60757 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Law Shein 088274 Chin State/Myanmar
62 75586 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094600 Chin State/Myanmar
63 79558 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-103-027 Myanmar
64 26699 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
65 26573 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057558 Kochi/Japan
66 32512 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki et al. FOK-067957 Kochi/Japan
67 57480 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
68 126319 Clematis armandii Franch. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Ang, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shein 090201 Chin State/MYANMAR
69 59148 Clematis armandii Franch. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao 1995 Yunnan/China
70 79916 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097260 Chin State/Myanmar
71 79915 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097875 Chin State/Myanmar
72 79912 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097703 Chin State/Myanmar
73 71623 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091059 Chin State/Myanmar
74 86395 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE M. Wongnak 825 Chiang Mai/Thailand
75 50733 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE M. Wongnak 12025 Chiang Mai/Thailand
76 120700 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE N. Muangyen 2682 Nan/Thailand
77 61606 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087206 Chin State/Myanmar
78 40507 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 09-31 Chiang Rai/Thailand
79 60865 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087095 Chin State/Myanmar
80 129248 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Akharasit Bunsongthae 74 Chiang Mai/THAILAND
81 122161 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Tran Van On et al. s.n. Lao Cai/VIETNAM
82 108323 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6531 Chiang Mai/Thailand
83 94471 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE N. Muangyen 1598 Nan/Thailand
84 80719 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4576 Chiang Mai/Thailand
85 22687 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2419 Nan/Thailand
86 80428 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-243 Shan State/Myanmar
87 5721 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5721 Chiang Mai/Thailand
88 5664 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5664 Chiang Mai/Thailand
89 2925 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 2925 Chiang Mai/Thailand
90 25638 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE C. Maknoi 678 Chiang Mai/Thailand
91 52850 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1433 Yunnan/China
92 61633 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086880 Chin State/Myanmar
93 60985 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086611 Chin State/Myanmar
94 31292 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2967 Chiang Mai/Thailand
95 64180 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2582 Phayao/Thailand
96 16839 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE P. Suksathan 2248 Chiang Rai/Thailand
97 18344 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE S. Watthana 855 Chiang Rai/Thailand
98 55365 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8322 Chiang Rai/Thailand
99 55364 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8321 Chiang Rai/Thailand
100 48631 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7382 Chiang Rai/Thailand