ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 91683 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
2 91619 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
3 91368 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
4 106048 Aconitum gigas H.Lev. & Vaniot RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
5 54180 Aconitum grossedentatum (Nakai) Nakai var. sikokianum (Nakai) Nakai RANUNCULACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-075161 Kochi/Japan
6 91656 Aconitum sachalinense F.Schmidt RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
7 106096 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
8 91654 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
9 91606 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
10 91388 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
11 91465 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
12 102266 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
13 106095 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
14 106097 Aconitum sachalinense F.Schmidt subsp. yezoense (Nakai) Kadota RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
15 60906 Aconitum sp. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087742 Chin State/Myanmar
16 65923 Aconitum sp. RANUNCULACEAE K. Srithi 405 Nan/Thailand
17 102299 Actaea asiatica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
18 69214 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089303 Chin State/Myanmar
19 56460 Anemone demissa Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051199 Chin State/Myanmar
20 32422 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa 20006 Hokkaido/Japan
21 106052 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. japan
22 91294 Anemone flaccida Fr. Schm. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
23 75292 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094967 Chin State/Myanmar
24 97610 Anemone hupehensis Lem. & Lem.f. var. japonica Bowlws et Stearn RANUNCULACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069379 Japan
25 69921 Anemone narcissiflora L. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053009 Chin State/Myanmar
26 56528 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051368 Chin State/Myanmar
27 71739 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091189 Chin State/Myanmar
28 69897 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053476 Chin State/Myanmar
29 60808 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 088202 Chin State/Myanmar
30 60890 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087758 Chin State/Myanmar
31 75404 Anemone obtusiloba D.Don RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095516 Chin State/Myanmar
32 91383 Anemone pseudoaltaica H.Hara RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
33 56457 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051189 Chin State/Myanmar
34 68941 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089495 Chin State/Myanmar
35 61763 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087535 Chin State/Myanmar
36 76071 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094814 Chin State/Myanmar
37 76514 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094026 Chin State/Myanmar
38 79910 Anemone sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097415 Chin State/Myanmar
39 61927 Anemone sp. RANUNCULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087348 Chin State/Myanmar
40 19922 Anemone virginiana L. RANUNCULACEAE R.D. Nolan 74 Indiana/USA
41 63317 Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. RANUNCULACEAE Li Jianwu 1039 Yunnan/China
42 102255 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
43 87969 Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35846 Japan
44 19917 Aquilegia canadensis L. RANUNCULACEAE Logan Hall 49 Indiana/USA
45 17813 Aquilegia valgalis L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 818 Scotland/United Kingdom
46 43329 Aquilegia viridiflora Pall. forma atropurpurea (Willd.) Kitag. RANUNCULACEAE Hou Yuan-tong 42045 Yunnan/China
47 19916 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE Richard G. Ross 89 Indiana/USA
48 17757 Caltha palustris L. RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Suksathan 762 Scotland/United Kingdom
49 130033 Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. RANUNCULACEAE S. Sato 17-80 JAPAN
50 19360 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 1239 Chiang Mai/Thailand
51 16404 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Suksathan 2079 Chiang Rai/Thailand
52 19551 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 597 Mae Hong Son/Thailand
53 16600 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 1194 Chiang Mai/Thailand
54 42623 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6106 Uttaradit/Thailand
55 293 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 293 Chiang Mai/Thailand
56 22483 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 2322 Nan/Thailand
57 18702 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE P. Srisanga 1860 Nan/Thailand
58 5390 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5390 Chiang Mai/Thailand
59 18864 Clematis menglaensis M.C.Chang RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 574 Mae Hong Son/Thailand
60 79558 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-103-027 Myanmar
61 60468 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087905 Chin State/Myanmar
62 60757 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Law Shein 088274 Chin State/Myanmar
63 75586 Clematis acuminata DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094600 Chin State/Myanmar
64 32512 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki et al. FOK-067957 Kochi/Japan
65 57480 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
66 26699 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-059192 Kochi/Japan
67 26573 Clematis apiifolia DC. RANUNCULACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057558 Kochi/Japan
68 126319 Clematis armandii Franch. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Ang, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shein 090201 Chin State/MYANMAR
69 59148 Clematis armandii Franch. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao 1995 Yunnan/China
70 50733 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE M. Wongnak 12025 Chiang Mai/Thailand
71 79915 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097875 Chin State/Myanmar
72 79912 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097703 Chin State/Myanmar
73 129248 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Akharasit Bunsongthae 74 Chiang Mai/THAILAND
74 61606 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087206 Chin State/Myanmar
75 122161 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Tran Van On et al. s.n. Lao Cai/VIETNAM
76 71623 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091059 Chin State/Myanmar
77 60865 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087095 Chin State/Myanmar
78 120700 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE N. Muangyen 2682 Nan/Thailand
79 40507 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 09-31 Chiang Rai/Thailand
80 79916 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097260 Chin State/Myanmar
81 86395 Clematis buchananiana DC. RANUNCULACEAE M. Wongnak 825 Chiang Mai/Thailand
82 22687 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2419 Nan/Thailand
83 5664 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5664 Chiang Mai/Thailand
84 2925 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 2925 Chiang Mai/Thailand
85 108323 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6531 Chiang Mai/Thailand
86 25638 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE C. Maknoi 678 Chiang Mai/Thailand
87 94471 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE N. Muangyen 1598 Nan/Thailand
88 80428 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-243 Shan State/Myanmar
89 61633 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086880 Chin State/Myanmar
90 80719 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4576 Chiang Mai/Thailand
91 31292 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2967 Chiang Mai/Thailand
92 5721 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5721 Chiang Mai/Thailand
93 52850 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1433 Yunnan/China
94 60985 Clematis buchaniana Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086611 Chin State/Myanmar
95 86323 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
96 55364 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8321 Chiang Rai/Thailand
97 85756 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. Pongamornkul et al. 5096 Chiang Mai/Thailand
98 68498 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3070 Phayao/Thailand
99 82382 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5712 Tak/Thailand
100 64180 Clematis burmanica Lace RANUNCULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2582 Phayao/Thailand