ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 79911 Clematis sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097265 Chin State/Myanmar
202 71798 Clematis sp. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091022 Chin State/Myanmar
203 102262 Clematis stans Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35853 Japan
204 87962 Clematis stans Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35853 Japan
205 49123 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE S. Watthana 3386 Tak/Thailand
206 23852 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 548 Chiang Mai/Thailand
207 106015 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6491 Chiang Mai/Thailand
208 56913 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9223 Chiang Rai/Thailand
209 112263 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Panyadee 191 Chiang Rai/Thailand
210 93821 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021828 Mandalay/Myanmar
211 8795 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 8795 Chiang Mai/Thailand
212 81889 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 11923 Lampang/Thailand
213 80575 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-390 Shan State/Myanmar
214 56344 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8981 Chiang Rai/Thailand
215 56148 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8918 Chiang Rai/Thailand
216 366 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 366 Chiang Mai/Thailand
217 78849 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-127 Luang Prabang/Laos
218 98160 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-040 Luang Prabang/Laos
219 98521 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-401 Luang Prabang/Laos
220 98225 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-105 Luang Prabang/Laos
221 52880 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1525 Yunnan/China
222 98395 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-275 Luang Prabang/Laos
223 51472 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7542 Chiang Rai/Thailand
224 50950 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE S. Watthana 3683 Tak/Thailand
225 108365 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6573 Chiang Mai/Thailand
226 22770 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 131 Chiang Mai/Thailand
227 13637 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 1403 Chiang Mai/Thailand
228 68478 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi 4581 Phitsanulok/Thailand
229 90443 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-365 Luang Prabang/Laos
230 16453 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2126 Chiang Mai/Thailand
231 90176 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-99 Luang Prabang/Laos
232 65411 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2624 Chiang Rai/Thailand
233 89598 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 5617 Chiang Mai/Thailand
234 46436 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 2511 Chiang Mai/Thailand
235 90534 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-455 Luang Prabang/Laos
236 31301 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2976 Chiang Mai/Thailand
237 101800 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 107 Chiang Mai/Thailand
238 70097 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 3717 Mae Hong Son/Thailand
239 34824 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 08-48 Chiang Mai/Thailand
240 129345 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Akharasit Bunsongthae 206 Chiang Mai/THAILAND
241 59279 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Li-Jianwu 230 Yunnan/China
242 114231 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-047 Phongsaly/LAOS
243 107260 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-017 Phongsaly/Laos
244 82833 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2699 Tak/Thailand
245 83241 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4776 Chiang Mai/Thailand
246 73031 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 10812 Mae Hong Son/Thailand
247 2941 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 2941 Chiang Mai/Thailand
248 13009 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Thon s.n. Chiang Mai/Thailand
249 114404 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4747 Lampang/Thailand
250 84074 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4860 Chiang Mai/Thailand
251 48624 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7375 Chiang Rai/Thailand
252 5673 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5673 Mae Hong Son/Thailand
253 107434 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-202 Phongsaly/Laos
254 18414 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2741 Luang Prabang/Laos
255 26066 Clematis tashiroi Maxim. RANUNCULACEAE S. Kobayashi 3308 Okinawa/Japan
256 54182 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-078306 Kochi/Japan
257 70712 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011032 Ishikawa/Japan
258 26241 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. 059024 Kochi/Japan
259 33531 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-078306 Kochi/Japan
260 109536 Clematis terniflora DC. var. garanbiensis (Hayata) M.C.Chang RANUNCULACEAE T.Y.A.Yang, C.H.Chu, K.P.Chiu, C.C.Yen & J.F.Chao 07553 Taiwan
261 26831 Coptis japonica (Thunb.) Makino RANUNCULACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-065855 Kochi/Japan
262 69819 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Law Shein 091588 Chin State/Myanmar
263 76061 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094803 Chin State/Myanmar
264 76002 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095358 Chin State/Myanmar
265 60933 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087715 Chin State/Myanmar
266 75818 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094543 Chin State/Myanmar
267 63336 Delphinium grandiflorum L. RANUNCULACEAE Li-Jianwu 917 Yunnan/China
268 7673 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 7673 Chiang Mai/Thailand
269 1240 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1240 Chiang Mai/Thailand
270 12069 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
271 82354 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5750 Tak/Thailand
272 9681 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 9681 Chiang Mai/Thailand
273 4584 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 4584 Chiang Mai/Thailand
274 24698 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 847 Chiang Mai/Thailand
275 15464 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 650 Mae Hong Son/Thailand
276 16080 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE P. Suksathan 1945 Chiang Mai/Thailand
277 4586 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 4586 Chiang Mai/Thailand
278 18527 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2854 Chiang Mai/Thailand
279 12644 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 12644 Chiang Mai/Thailand
280 18982 Delphinium sp. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 18982 Chiang Mai/Thailand
281 79383 Delphinium sp. RANUNCULACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 61 Kachin State/Myanmar
282 19915 Delphinium tricorne Michx. RANUNCULACEAE B.D. Hartley 5 Indiana/USA
283 19925 Delphinium tricorne Michx. RANUNCULACEAE Richard G, Ross 125 Indiana/USA
284 129960 Dichocarpum dicarpon (Miq.) W.T.Wang & P.K.Hsiao RANUNCULACEAE S. Sato 17-207 JAPAN
285 19914 Hepatica americana (DC.) Ker RANUNCULACEAE Jaye Gibbs 15 Indiana/USA
286 46292 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE S. Sawangsawat 18 Trat/Thailand
287 47761 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE S. Sawangsawat 156 Phatthalung/Thailand
288 93801 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020960 Myanmar
289 55839 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE P. Chantaranothai et al. 1412 Sakon Nakhon/Thailand
290 108492 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE T. Choopan et al. 2017-195 Tak/Thailand
291 85765 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE W. Pongamornkul et al. 5104 Chiang Mai/Thailand
292 48540 Naravelia sp. RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7291 Chiang Rai/Thailand
293 51378 Naravelia zeylanica (L.) DC. RANUNCULACEAE S. Watthana 3597 Tak/Thailand
294 22815 Nigella sativa L. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 904 Chiang Mai/Thailand
295 27424 Nigella sativa L. RANUNCULACEAE P. Kumphet sn. 108 Chiang Mai/Thailand
296 43328 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel RANUNCULACEAE Hou Yuan-tong 42074 Yunnan/China
297 17816 Ranunculus acris L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 821 Scotland/United Kingdom
298 19614 Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth. RANUNCULACEAE Richard R. Halse 1730 Oregon/USA
299 26382 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-029435 Kochi/Japan
300 109024 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE C.M.Wang, C.H.Chen & S.Y.Hsu 06796 Taiwan