ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 63143 Clematis sp. RANUNCULACEAE Li-Jianwu 869 Yunnan/China
202 104175 Clematis sp. RANUNCULACEAE S. Kamonnate 763 Chiang Mai/Thailand
203 71798 Clematis sp. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091022 Chin State/Myanmar
204 137151 Clematis sp. RANUNCULACEAE Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103463 MYANMAR
205 137150 Clematis sp. RANUNCULACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103167 MYANMAR
206 131499 Clematis sp. RANUNCULACEAE Chusie Trisonthi BD 82 Nan/THAILAND
207 75395 Clematis sp. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095503 Chin State/Myanmar
208 90455 Clematis sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-377 Luang Prabang/Laos
209 137152 Clematis sp. RANUNCULACEAE Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103826 MYANMAR
210 90456 Clematis sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-378 Luang Prabang/Laos
211 137944 Clematis sp. RANUNCULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2838 Chiang Rai/THAILAND
212 131496 Clematis sp. RANUNCULACEAE Chusie Trisonthi BD 79 Nan/THAILAND
213 79917 Clematis sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097044 Chin State/Myanmar
214 79914 Clematis sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097916 Chin State/Myanmar
215 81294 Clematis sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi 7476 Phetchabun/Thailand
216 79911 Clematis sp. RANUNCULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097265 Chin State/Myanmar
217 130475 Clematis sp. RANUNCULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2616 Chiang Rai/Thailand
218 93596 Clematis sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5779 Chiang Mai/Thailand
219 122839 Clematis sp. RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-309 Phongsaly/LAOS
220 93607 Clematis sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5790 Chiang Mai/Thailand
221 101699 Clematis sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6240 Nan/Thailand
222 87962 Clematis stans Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35853 Japan
223 102262 Clematis stans Siebold & Zucc. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta 35853 Japan
224 106015 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6491 Chiang Mai/Thailand
225 68478 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi 4581 Phitsanulok/Thailand
226 114231 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-047 Phongsaly/LAOS
227 34824 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE J.F. Maxwell 08-48 Chiang Mai/Thailand
228 114404 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4747 Lampang/Thailand
229 101800 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 107 Chiang Mai/Thailand
230 31301 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2976 Chiang Mai/Thailand
231 129345 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Akharasit Bunsongthae 206 Chiang Mai/THAILAND
232 56913 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9223 Chiang Rai/Thailand
233 108365 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 6573 Chiang Mai/Thailand
234 98395 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-275 Luang Prabang/Laos
235 56148 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8918 Chiang Rai/Thailand
236 22770 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 131 Chiang Mai/Thailand
237 56344 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8981 Chiang Rai/Thailand
238 48624 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7375 Chiang Rai/Thailand
239 107434 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-202 Phongsaly/Laos
240 59279 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Li-Jianwu 230 Yunnan/China
241 52880 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1525 Yunnan/China
242 51472 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7542 Chiang Rai/Thailand
243 107260 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-017 Phongsaly/Laos
244 50950 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE S. Watthana 3683 Tak/Thailand
245 112263 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Panyadee 191 Chiang Rai/Thailand
246 49123 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE S. Watthana 3386 Tak/Thailand
247 23852 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 548 Chiang Mai/Thailand
248 13637 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 1403 Chiang Mai/Thailand
249 8795 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 8795 Chiang Mai/Thailand
250 73031 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 10812 Mae Hong Son/Thailand
251 5673 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 5673 Mae Hong Son/Thailand
252 78849 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-127 Luang Prabang/Laos
253 2941 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 2941 Chiang Mai/Thailand
254 90534 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-455 Luang Prabang/Laos
255 80575 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-390 Shan State/Myanmar
256 70097 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 3717 Mae Hong Son/Thailand
257 93821 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021828 Mandalay/Myanmar
258 90443 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-365 Luang Prabang/Laos
259 13009 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE Thon s.n. Chiang Mai/Thailand
260 81889 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 11923 Lampang/Thailand
261 90176 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-99 Luang Prabang/Laos
262 18414 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2741 Luang Prabang/Laos
263 366 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 366 Chiang Mai/Thailand
264 89598 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 5617 Chiang Mai/Thailand
265 98521 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-401 Luang Prabang/Laos
266 84074 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4860 Chiang Mai/Thailand
267 83241 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4776 Chiang Mai/Thailand
268 65411 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2624 Chiang Rai/Thailand
269 46436 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 2511 Chiang Mai/Thailand
270 98225 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-105 Luang Prabang/Laos
271 98160 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-040 Luang Prabang/Laos
272 16453 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2126 Chiang Mai/Thailand
273 82833 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2699 Tak/Thailand
274 26066 Clematis tashiroi Maxim. RANUNCULACEAE S. Kobayashi 3308 Okinawa/Japan
275 33531 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-078306 Kochi/Japan
276 26241 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. 059024 Kochi/Japan
277 54182 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-078306 Kochi/Japan
278 70712 Clematis terniflora DC. RANUNCULACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011032 Ishikawa/Japan
279 109536 Clematis terniflora DC. var. garanbiensis (Hayata) M.C.Chang RANUNCULACEAE T.Y.A.Yang, C.H.Chu, K.P.Chiu, C.C.Yen & J.F.Chao 07553 Taiwan
280 131168 Clematis thaiana Tamura RANUNCULACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4518 Loei/THAILAND
281 26831 Coptis japonica (Thunb.) Makino RANUNCULACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-065855 Kochi/Japan
282 137153 Delphinium burmaense Munz RANUNCULACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103457 MYANMAR
283 75818 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094543 Chin State/Myanmar
284 76061 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094803 Chin State/Myanmar
285 76002 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095358 Chin State/Myanmar
286 60933 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087715 Chin State/Myanmar
287 69819 Delphinium caeruleum Jacquem. RANUNCULACEAE Law Shein 091588 Chin State/Myanmar
288 63336 Delphinium grandiflorum L. RANUNCULACEAE Li-Jianwu 917 Yunnan/China
289 4586 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 4586 Chiang Mai/Thailand
290 15464 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 650 Mae Hong Son/Thailand
291 1240 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1240 Chiang Mai/Thailand
292 12644 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 12644 Chiang Mai/Thailand
293 12069 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
294 4584 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 4584 Chiang Mai/Thailand
295 7673 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 7673 Chiang Mai/Thailand
296 82354 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5750 Tak/Thailand
297 16080 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE P. Suksathan 1945 Chiang Mai/Thailand
298 133780 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 7676 Chiang Mai/Thailand
299 9681 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 9681 Chiang Mai/Thailand
300 18527 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE P. Suksathan 2854 Chiang Mai/Thailand