ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 97613 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055113 Japan
302 114199 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-015 Phongsaly/LAOS
303 47731 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-071605 Kochi/Japan
304 122840 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-310 Phongsaly/LAOS
305 98461 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-341 Luang Prabang/Laos
306 100792 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-395 Luang Prabang/Laos
307 61037 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086736 Chin State/Myanmar
308 56264 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051309 Chin State/Myanmar
309 61355 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086828 Chin State/Myanmar
310 71750 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091201 Chin State/Myanmar
311 76342 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094141 Chin State/Myanmar
312 56263 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051316 Chin State/Myanmar
313 17770 Ranunculus ficaria L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 774 Scotland/United Kingdom
314 17808 Ranunculus flammula L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 813 Scotland/United Kingdom
315 19905 Ranunculus hispidus Michx. RANUNCULACEAE Jaye Gibbs 47 Indiana/USA
316 26948 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE A. Okamura FOK-611470 Kochi/Japan
317 26276 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE M. Takahashi 605393 Kochi/Japan
318 33746 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE K. Miyamato FOK-613451 Kochi/Japan
319 54163 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609126 Kochi/Japan
320 57463 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609124 Kochi/Japan
321 32439 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-004881 Kochi/Japan
322 26363 Ranunculus japonicus Craib RANUNCULACEAE M. Takahashi FOK-605260 Kochi/Japan
323 13407 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Vega, E. & Caudales, R. s.n. Botswana
324 13436 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Vega, E. & Caudales, R. s.n. Botswana
325 13437 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Caudales, R. & Vega, E. s.n. Botswana
326 91497 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
327 91634 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Ishikari/Japan
328 19695 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4747 Oregon/USA
329 17760 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 764 Scotland/United Kingdom
330 102338 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
331 97614 Ranunculus sardous Crantz RANUNCULACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-071062 Japan
332 26687 Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-030982 Kochi/Japan
333 93802 Ranunculus siamensis Tamura RANUNCULACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028917 Chin State/Myanmar
334 126318 Ranunculus siamensis Tamura RANUNCULACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092496 Chin State/MYANMAR
335 98266 Ranunculus siamensis Tamura RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-146 Luang Prabang/Laos
336 18452 Ranunculus siamensis Tamura RANUNCULACEAE P. Suksathan 2779 Chiang Mai/Thailand
337 33479 Ranunculus silerifolius H.Lev. var. glaber (H. Boiss.) M. Tamura RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-076297 Kochi/Japan
338 47634 Ranunculus silerifolius H.Lev. var. silerifolius H. Lev. RANUNCULACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067380 Kochi/Japan
339 26107 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE M. Miyake FOK-060448 Kochi/Japan
340 97615 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE K. Yamaoka et al. FOK-054513 Japan
341 54162 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609171 Kochi/Japan
342 74659 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE Zhou-Shishun 7680 Yunnan/China
343 57501 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE N. Kitaoka et al. FOK-065293 Kochi/Japan
344 57504 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE M. Miyake et al. FOK-058952 Kochi/Japan
345 69400 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE Zhou-Shishun 6839 Yunnan/China
346 107558 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-344 Phongsaly/Laos
347 113529 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-230 Phongsaly/LAOS
348 90229 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-152 Luang Prabang/Laos
349 123435 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-429 Phongsaly/LAOS
350 114183 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-433 Phongsaly/LAOS
351 118421 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE K. Inthamma 320 Phitsanulok/Thailand
352 114167 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-417 Phongsaly/LAOS
353 118410 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE K. Inthamma 309 Uttaradit/Thailand
354 113920 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-170 Phongsaly/LAOS
355 113610 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-311 Phongsaly/LAOS
356 113332 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-33 Phongsaly/LAOS
357 84191 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4977 Chiang Mai/Thailand
358 61920 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087357 Chin State/Myanmar
359 113531 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-232 Phongsaly/LAOS
360 107253 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-010 Phongsaly/Laos
361 108807 Ranunculus taisanensis Hayata RANUNCULACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03152 Taiwan
362 108791 Ranunculus taisanensis Hayata RANUNCULACEAE C.H.Chen, C.C.Wu 04255 Taiwan
363 26500 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609134 Kochi/Japan
364 54181 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-064951 Kochi/Japan
365 26431 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609134 Kochi/Japan
366 91651 Thalictrum aquilegiifolium L. var. intermedium Nakai RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
367 18535 Thalictrum calcicolum T. Shimizu RANUNCULACEAE P. Suksathan 2862 Chiang Mai/Thailand
368 19665 Thalictrum dasycarpum Fisch. & Ave-Lall. RANUNCULACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4898 Michigan/USA
369 6976 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 6976 Chiang Mai/Thailand
370 78352 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE V. Nguanchoo 297 Chiang Mai/Thailand
371 11439 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 163 Chiang Mai/Thailand
372 11487 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 1097 Chiang Mai/Thailand
373 93803 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE N. Tanaka, M. Miyake, J. Murata, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021062 Chin State/Myanmar
374 11564 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 1174 Chiang Mai/Thailand
375 76316 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094105 Chin State/Myanmar
376 21299 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Srisanga 2150 Nan/Thailand
377 9662 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 9662 Chiang Mai/Thailand
378 16491 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 2164 Chiang Mai/Thailand
379 65924 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE K. Srithi 563 Nan/Thailand
380 62041 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087445 Chin State/Myanmar
381 126317 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Khin Myo Htwe 032671 MYANMAR
382 67905 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 10585 Mae Hong Son/Thailand
383 1952 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1952 Chiang Mai/Thailand
384 127554 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Shunichi Sato 184 JAPAN
385 102364 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
386 70720 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011042 Ishikawa/Japan
387 91344 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
388 91684 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
389 97616 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE M. Takahashi FOK-605292 Japan
390 106131 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
391 19622 Thalictrum occidentale A. Gray RANUNCULACEAE Richard R. Halse 5540 Oregon/USA
392 75951 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094725 Chin State/Myanmar
393 76460 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094266 Chin State/Myanmar
394 60651 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087788 Chin State/Myanmar
395 91480 Thalictrum sachalinense Lecoyer RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
396 102400 Thalictrum siamense T. Shimizu RANUNCULACEAE V. Nguanchoo 637 Nan/Thailand
397 18529 Thalictrum siamense T. Shimizu RANUNCULACEAE P. Suksathan 2856 Chiang Mai/Thailand
398 11492 Thalictrum siamense T. Shimizu var. longicarpum (T.Shimizu) Tamura RANUNCULACEAE P. Suksathan 1102 Chiang Mai/Thailand
399 1237 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1237 Chiang Mai/Thailand
400 76449 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094364 Chin State/Myanmar