ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 24698 Delphinium siamense (Craib) Munz RANUNCULACEAE C. Glamwaewwong 847 Chiang Mai/Thailand
302 79383 Delphinium sp. RANUNCULACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 61 Kachin State/Myanmar
303 18982 Delphinium sp. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 18982 Chiang Mai/Thailand
304 19915 Delphinium tricorne Michx. RANUNCULACEAE B.D. Hartley 5 Indiana/USA
305 19925 Delphinium tricorne Michx. RANUNCULACEAE Richard G, Ross 125 Indiana/USA
306 135511 Dichocarpum adiantifolium (Hook.f. & Thomson) W.T.Wang & P.K.Hsiao RANUNCULACEAE Fumihiro Konta CH- 3532 CHINA
307 129960 Dichocarpum dicarpon (Miq.) W.T.Wang & P.K.Hsiao RANUNCULACEAE S. Sato 17-207 JAPAN
308 19914 Hepatica americana (DC.) Ker RANUNCULACEAE Jaye Gibbs 15 Indiana/USA
309 46292 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE S. Sawangsawat 18 Trat/Thailand
310 47761 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson RANUNCULACEAE S. Sawangsawat 156 Phatthalung/Thailand
311 85765 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE W. Pongamornkul et al. 5104 Chiang Mai/Thailand
312 108492 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE T. Choopan et al. 2017-195 Tak/Thailand
313 93801 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020960 Myanmar
314 55839 Naravelia siamensis Craib RANUNCULACEAE P. Chantaranothai et al. 1412 Sakon Nakhon/Thailand
315 48540 Naravelia sp. RANUNCULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7291 Chiang Rai/Thailand
316 51378 Naravelia zeylanica (L.) DC. RANUNCULACEAE S. Watthana 3597 Tak/Thailand
317 131985 Nigella sativa L. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 174 Chiang Mai/THAILAND
318 27424 Nigella sativa L. RANUNCULACEAE P. Kumphet sn. 108 Chiang Mai/Thailand
319 22815 Nigella sativa L. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 904 Chiang Mai/Thailand
320 43328 Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel RANUNCULACEAE Hou Yuan-tong 42074 Yunnan/China
321 17816 Ranunculus acris L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 821 Scotland/United Kingdom
322 19614 Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth. RANUNCULACEAE Richard R. Halse 1730 Oregon/USA
323 26382 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-029435 Kochi/Japan
324 97613 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055113 Japan
325 114199 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-015 Phongsaly/LAOS
326 109024 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE C.M.Wang, C.H.Chen & S.Y.Hsu 06796 Taiwan
327 47731 Ranunculus cantoniensis DC. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-071605 Kochi/Japan
328 122840 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-310 Phongsaly/LAOS
329 100792 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-395 Luang Prabang/Laos
330 98461 Ranunculus chinensis Bunge RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-341 Luang Prabang/Laos
331 76342 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094141 Chin State/Myanmar
332 61355 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086828 Chin State/Myanmar
333 71750 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091201 Chin State/Myanmar
334 56263 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051316 Chin State/Myanmar
335 56264 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051309 Chin State/Myanmar
336 61037 Ranunculus diffusus DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086736 Chin State/Myanmar
337 17770 Ranunculus ficaria L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 774 Scotland/United Kingdom
338 17808 Ranunculus flammula L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 813 Scotland/United Kingdom
339 19905 Ranunculus hispidus Michx. RANUNCULACEAE Jaye Gibbs 47 Indiana/USA
340 33746 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE K. Miyamato FOK-613451 Kochi/Japan
341 26363 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE M. Takahashi FOK-605260 Kochi/Japan
342 26276 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE M. Takahashi 605393 Kochi/Japan
343 26948 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE A. Okamura FOK-611470 Kochi/Japan
344 135690 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2570 CHINA
345 54163 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609126 Kochi/Japan
346 32439 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-004881 Kochi/Japan
347 57463 Ranunculus japonicus Thunb. RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609124 Kochi/Japan
348 13436 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Vega, E. & Caudales, R. s.n. Botswana
349 13437 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Caudales, R. & Vega, E. s.n. Botswana
350 13407 Ranunculus multifidus Forssk. RANUNCULACEAE Vega, E. & Caudales, R. s.n. Botswana
351 102338 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
352 19695 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4747 Oregon/USA
353 17760 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 764 Scotland/United Kingdom
354 91497 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
355 91634 Ranunculus repens L. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Ishikari/Japan
356 97614 Ranunculus sardous Crantz RANUNCULACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-071062 Japan
357 26687 Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-030982 Kochi/Japan
358 98266 Ranunculus siamensis M.Tamura RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-146 Luang Prabang/Laos
359 18452 Ranunculus siamensis M.Tamura RANUNCULACEAE P. Suksathan 2779 Chiang Mai/Thailand
360 93802 Ranunculus siamensis M.Tamura RANUNCULACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028917 Chin State/Myanmar
361 126318 Ranunculus siamensis M.Tamura RANUNCULACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092496 Chin State/MYANMAR
362 137154 Ranunculus siamensis M.Tamura RANUNCULACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103514 MYANMAR
363 135698 Ranunculus sieboldii Miq. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2594 CHINA
364 33479 Ranunculus silerifolius H.Lev. var. glaber (H. Boiss.) M. Tamura RANUNCULACEAE S. Kamakura et al. FOK-076297 Kochi/Japan
365 47634 Ranunculus silerifolius H.Lev. var. silerifolius H. Lev. RANUNCULACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067380 Kochi/Japan
366 54162 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609171 Kochi/Japan
367 57501 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE N. Kitaoka et al. FOK-065293 Kochi/Japan
368 74659 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE Zhou-Shishun 7680 Yunnan/China
369 97615 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE K. Yamaoka et al. FOK-054513 Japan
370 26107 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE M. Miyake FOK-060448 Kochi/Japan
371 69400 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE Zhou-Shishun 6839 Yunnan/China
372 57504 Ranunculus silerifolius Lev. RANUNCULACEAE M. Miyake et al. FOK-058952 Kochi/Japan
373 135512 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE Fumihiro Konta CH- 3530 CHINA
374 136140 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 54 Ha Giang/VIETNAM
375 61920 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087357 Chin State/Myanmar
376 118421 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE K. Inthamma 320 Phitsanulok/Thailand
377 90229 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-152 Luang Prabang/Laos
378 84191 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 4977 Chiang Mai/Thailand
379 113920 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-170 Phongsaly/LAOS
380 118410 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE K. Inthamma 309 Uttaradit/Thailand
381 123435 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-429 Phongsaly/LAOS
382 113531 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-232 Phongsaly/LAOS
383 114183 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-433 Phongsaly/LAOS
384 113529 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-230 Phongsaly/LAOS
385 113332 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-33 Phongsaly/LAOS
386 113610 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-311 Phongsaly/LAOS
387 107253 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-010 Phongsaly/Laos
388 107558 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-344 Phongsaly/Laos
389 114167 Ranunculus sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-417 Phongsaly/LAOS
390 108791 Ranunculus taisanensis Hayata RANUNCULACEAE C.H.Chen, C.C.Wu 04255 Taiwan
391 108807 Ranunculus taisanensis Hayata RANUNCULACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03152 Taiwan
392 26500 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609134 Kochi/Japan
393 26431 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE T. Hosokawa FOK-609134 Kochi/Japan
394 54181 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino RANUNCULACEAE S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-064951 Kochi/Japan
395 91651 Thalictrum aquilegiifolium L. var. intermedium Nakai RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
396 18535 Thalictrum calcicolum T. Shimizu RANUNCULACEAE P. Suksathan 2862 Chiang Mai/Thailand
397 19665 Thalictrum dasycarpum Fisch. & Ave-Lall. RANUNCULACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4898 Michigan/USA
398 11564 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 1174 Chiang Mai/Thailand
399 76316 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094105 Chin State/Myanmar
400 11439 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 163 Chiang Mai/Thailand