ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 11439 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 163 Chiang Mai/Thailand
402 1952 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1952 Chiang Mai/Thailand
403 67905 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 10585 Mae Hong Son/Thailand
404 62041 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087445 Chin State/Myanmar
405 11487 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 1097 Chiang Mai/Thailand
406 11564 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 1174 Chiang Mai/Thailand
407 9662 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 9662 Chiang Mai/Thailand
408 76316 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094105 Chin State/Myanmar
409 93803 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE N. Tanaka, M. Miyake, J. Murata, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021062 Chin State/Myanmar
410 78352 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE V. Nguanchoo 297 Chiang Mai/Thailand
411 16491 Thalictrum foliolosum DC. RANUNCULACEAE P. Suksathan 2164 Chiang Mai/Thailand
412 70720 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011042 Ishikawa/Japan
413 106131 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
414 127554 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Shunichi Sato 184 JAPAN
415 102364 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
416 91344 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
417 97616 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE M. Takahashi FOK-605292 Japan
418 91684 Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
419 19622 Thalictrum occidentale A. Gray RANUNCULACEAE Richard R. Halse 5540 Oregon/USA
420 76460 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094266 Chin State/Myanmar
421 60651 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087788 Chin State/Myanmar
422 75951 Thalictrum reniforme Wall. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094725 Chin State/Myanmar
423 91480 Thalictrum sachalinense Lecoyer RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
424 18529 Thalictrum siamense T. Shimizu RANUNCULACEAE P. Suksathan 2856 Chiang Mai/Thailand
425 102400 Thalictrum siamense T. Shimizu RANUNCULACEAE V. Nguanchoo 637 Nan/Thailand
426 11492 Thalictrum siamense T. Shimizu var. longicarpum (T.Shimizu) Tamura RANUNCULACEAE P. Suksathan 1102 Chiang Mai/Thailand
427 4938 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 109 Kyoto/Japan
428 75279 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094952 Chin State/Myanmar
429 1237 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE W. Nanakorn et al. 1237 Chiang Mai/Thailand
430 25936 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE P. Suksathan 3593 Chiang Mai/Thailand
431 76449 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094364 Chin State/Myanmar
432 85874 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE M. Norsaengsri 12527 Chiang Rai/Thailand
433 135811 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 7779 Chiang Mai/THAILAND
434 133736 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7632 Tak/Thailand
435 61752 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE Ling Shein Man 087547 Chin State/Myanmar
436 11787 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE W. Pongamornkul 282 Chiang Mai/Thailand
437 111148 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-096 Luang Prabang/Laos
438 75837 Thalictrum sp. RANUNCULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094570 Chin State/Myanmar
439 102359 Trollius japonicus Miq. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Shiribeshi/Japan
440 91468 Trollius riederianus Fisch. & C.A. Mey. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
441 91466 Trollius riederianus Fisch. & C.A. Mey. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
442 91471 Trollius riederianus Fisch. & C.A. Mey. RANUNCULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan