ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 69415 Borthwickia trifoliata W.W.Sm. RESEDACEAE Zhou-Shishun 6830 Yunnan/China
2 114134 Borthwickia trifoliata W.W.Sm. RESEDACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-384 Phongsali/LAOS
3 114131 Borthwickia trifoliata W.W.Sm. RESEDACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-381 Phongsali/LAOS
4 113707 Borthwickia trifoliata W.W.Sm. RESEDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-408 Phongsali/LAOS
5 17766 Reseda sp. RESEDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 770 Scotland/United Kingdom
6 90552 Stixis sp. RESEDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-473 Luang Prabang/Laos
7 20048 Stixis sp. RESEDACEAE C. Maknoiส 97 Yala/Thailand
8 85400 Stixis sp. RESEDACEAE C. Maknoi 8048 Sukhothai/Thailand
9 54985 Stixis sp. RESEDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1901 Nan/Thailand
10 17101 Stixis sp. RESEDACEAE P. Suksathan 2430 Yala/Thailand
11 62268 Stixis sp. RESEDACEAE Romklao Botanical Garden 0555/2555 Phitsanulok/Thailand
12 20925 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE P. Srisanga 1937 Nan/Thailand
13 42131 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE Wang Hong 6990 Yunnan/China
14 51117 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE W. Pongamornkul 2723 Nan/Thailand
15 59986 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2145 Nan/Thailand
16 65146 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE K. Srithi 265 Nan/Thailand
17 117755 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-125 Sainyabuli/LAOS
18 69605 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE Zhou-Shishun 7075 Yunnan/China
19 82755 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE C. Maknoi 7656 Sukhothai/Thailand
20 90942 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5969 Nakhon Phanom/Thailand
21 117748 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-118 Sainyabuli/LAOS
22 65387 Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre RESEDACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2459 Nan/Thailand