ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63319 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE Li Jianwu 1036 Yunnan/China
2 35026 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1830 Mae Hong Son/Thailand
3 31083 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2758 Nan/Thailand
4 23795 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga 2716 Nan/Thailand
5 72900 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 11017 Mae Hong Son/Thailand
6 83110 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4645 Chiang Mai/Thailand
7 24924 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE C. Glamwaewwong 900 Chiang Mai/Thailand
8 46534 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2609 Chiang Mai/Thailand
9 30385 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1893 Chiang Mai/Thailand
10 89413 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5513 Nan/Thailand
11 89485 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5585 Chiang Mai/Thailand
12 95739 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 6023 Chiang Mai/Thailand
13 88181 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5187 Chiang Mai/Thailand
14 34842 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 08-66 Chiang Rai/Thailand
15 37782 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 3737 Chiang Mai/Thailand
16 47260 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE Chusie KY188 Mae Hong Son/Thailand
17 42796 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6261 Uttaradit/Thailand
18 17035 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga 1352 Nan/Thailand
19 35025 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1829 Mae Hong Son/Thailand
20 84195 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4981 Chiang Mai/Thailand
21 30810 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 07-11 Chiang Rai/Thailand
22 14025 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 691 Nan/Thailand
23 89710 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5696 Chiang Mai/Thailand
24 84033 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4819 Chiang Mai/Thailand
25 69505 Berchemia hirtella H.T.Tsai & K.M.Feng var. glabrescens C.Y.Wu RHAMNACEAE Zhou-Shishun 6972 Yunnan/China
26 47611 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE M. Watanabe et al. FOK-066164 Kochi/Japan
27 26804 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-065736 Kochi/Japan
28 32769 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072305 Kochi/Japan
29 54167 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072305 Kochi/Japan
30 54276 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072422 Kochi/Japan
31 33647 Berchemia racemosa Siebold & Zucc. RHAMNACEAE M. Nomura FOK-612905 Kochi/Japan
32 74873 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10855 Chiang Mai/Thailand
33 67431 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2349 Loei/Thailand
34 83196 Berchemia sp. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4731 Chiang Mai/Thailand
35 78114 Berchemia sp. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4459 Chiang Mai/Thailand
36 101304 Berchemia sp. RHAMNACEAE S. Wanchan 20 Chiang Mai/Thailand
37 20979 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 1552 Chiang Mai/Thailand
38 109579 Berchemia sp. RHAMNACEAE S. Wanchan 20 Chiang Mai/thailand
39 13448 Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov RHAMNACEAE Vega, E. & Caudales, R. 196 Botswana
40 32885 Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073548 Kochi/Japan
41 19727 Ceanothus sanguineus Pursh. RHAMNACEAE E.A. Bourdo 36093 Michigan/USA
42 63239 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Zhou-Shishun 5107 Yunnan/China
43 63240 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Zhou-Shishun 5106 Yunnan/China
44 63046 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Li-Jianwu 715 Yunnan/China
45 19275 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana and M. Wongnak 986 Rayong/Thailand
46 44667 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2573 Satun/Thailand
47 83967 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Pinyosak 258 Trat/Thailand
48 51228 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2650 Trang/Thailand
49 94416 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE N. Muangyen 1543 Udon Thani/Thailand
50 28044 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2025 Phangnga/Thailand
51 34736 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3498 Trat/Thailand
52 36300 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2247 Chiang Mai/Thailand
53 109740 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE Kanokpan Nhoodang 17 Chiang Mai/THAILAND
54 3610 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 3610 Nakhon Si Thammarat/Thailand
55 65922 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE K. Srithi 461 Nan/Thailand
56 19271 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana and M. Wongnak 982 Rayong/Thailand
57 3608 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 3608 Nakhon Si Thammarat/Thailand
58 82292 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE Boo, C.M. SING2011-120 Singapore
59 15165 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE M. Norsaengsri 836 Sukhothai/Thailand
60 19165 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Saemyarm 108 Mae Hong Son/Thailand
61 70164 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE N. Muangyen 0051 Chiang Mai/Thailand
62 10232 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 10232 Kanchanaburi/Thailand
63 9179 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 9179 Chiang Mai/Thailand
64 19043 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 19043 Chiang Mai/Thailand
65 39229 Colubrina pubescens Kurz RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4316 Khon Kaen/Thailand
66 74113 Colubrina pubescens Kurz RHAMNACEAE Zhou-Shishun 7302 Yunnan/China
67 65647 Colubrina sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10137 Phrae/Thailand
68 62152 Colubrina sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2529 Chiang Rai/Thailand
69 14464 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana 358 Chiang Rai/Thailand
70 51237 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2659 Khon Kaen/Thailand
71 56992 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9271 Chiang Rai/Thailand
72 14296 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 867 Lampang/Thailand
73 49200 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10123 Chiang Mai/Thailand
74 5020 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 5020 Mae Hong Son/Thailand
75 55352 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8309 Chiang Rai/Thailand
76 16843 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE P. Suksathan 2252 Chiang Rai/Thailand
77 73009 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10790 Mae Hong Son/Thailand
78 65761 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10253 Mae Hong Son/Thailand
79 42259 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE Zhou Shi-shun 2074 Yunnan/China
80 65920 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE K. Srithi 551 Nan/Thailand
81 67457 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri et al. 0012 Khon Kaen/Thailand
82 94527 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE N. Muangyen 1654 Nan/Thailand
83 1708 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 1708 Khon Kaen/Thailand
84 73343 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE C. Lakoet 0501 Mae Hong Son/Thailand
85 18837 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 547 Mae Hong Son/Thailand
86 37654 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 06-597 Chiang Rai/Thailand
87 18359 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana 870 Chiang Rai/Thailand
88 48630 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7381 Chiang Rai/Thailand
89 93734 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE K. Kertsawang 3653 Ranong/Thailand
90 8482 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana s.n. Khon Kaen/Thailand
91 46535 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2610 Mae Hong Son/Thailand
92 53179 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE Yin-Jiantao 1409 Yunnan/China
93 65388 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2460 Nan/Thailand
94 77868 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-82 Vientiane/Laos
95 65805 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10299 Nan/Thailand
96 64139 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2541 Phayao/Thailand
97 65921 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE K. Srithi 156 Nan/Thailand
98 64086 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2486 Nan/Thailand
99 52834 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE Yin-Jiantao 1708 Yunnan/China
100 72997 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10778 Mae Hong Son/Thailand