ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 84033 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4819 Chiang Mai/Thailand
2 35025 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1829 Mae Hong Son/Thailand
3 34842 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 08-66 Chiang Rai/Thailand
4 83110 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4645 Chiang Mai/Thailand
5 14025 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 691 Nan/Thailand
6 84195 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4981 Chiang Mai/Thailand
7 89710 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5696 Chiang Mai/Thailand
8 37782 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 3737 Chiang Mai/Thailand
9 31083 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2758 Nan/Thailand
10 30810 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 07-11 Chiang Rai/Thailand
11 30385 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1893 Chiang Mai/Thailand
12 35026 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1830 Mae Hong Son/Thailand
13 47260 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE Chusie KY188 Mae Hong Son/Thailand
14 63319 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE Li Jianwu 1036 Yunnan/China
15 24924 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE C. Glamwaewwong 900 Chiang Mai/Thailand
16 23795 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga 2716 Nan/Thailand
17 46534 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2609 Chiang Mai/Thailand
18 95739 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 6023 Chiang Mai/Thailand
19 42796 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6261 Uttaradit/Thailand
20 72900 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 11017 Mae Hong Son/Thailand
21 89413 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5513 Nan/Thailand
22 89485 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5585 Chiang Mai/Thailand
23 17035 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE P. Srisanga 1352 Nan/Thailand
24 88181 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 5187 Chiang Mai/Thailand
25 69505 Berchemia hirtella H.T.Tsai & K.M.Feng var. glabrescens C.Y.Wu RHAMNACEAE Zhou-Shishun 6972 Yunnan/China
26 47611 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE M. Watanabe et al. FOK-066164 Kochi/Japan
27 54167 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072305 Kochi/Japan
28 54276 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072422 Kochi/Japan
29 32769 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072305 Kochi/Japan
30 26804 Berchemia magna (Makino) Koidz. RHAMNACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-065736 Kochi/Japan
31 33647 Berchemia racemosa Siebold & Zucc. RHAMNACEAE M. Nomura FOK-612905 Kochi/Japan
32 83196 Berchemia sp. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4731 Chiang Mai/Thailand
33 109579 Berchemia sp. RHAMNACEAE S. Wanchan 20 Chiang Mai/thailand
34 74873 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10855 Chiang Mai/Thailand
35 20979 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 1552 Chiang Mai/Thailand
36 67431 Berchemia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2349 Loei/Thailand
37 101304 Berchemia sp. RHAMNACEAE S. Wanchan 20 Chiang Mai/Thailand
38 78114 Berchemia sp. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 4459 Chiang Mai/Thailand
39 13448 Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov RHAMNACEAE Vega, E. & Caudales, R. 196 Botswana
40 32885 Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai RHAMNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073548 Kochi/Japan
41 19727 Ceanothus sanguineus Pursh. RHAMNACEAE E.A. Bourdo 36093 Michigan/USA
42 63046 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Li-Jianwu 715 Yunnan/China
43 63239 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Zhou-Shishun 5107 Yunnan/China
44 63240 Chaydaia rubrinervis (H.Lev.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen RHAMNACEAE Zhou-Shishun 5106 Yunnan/China
45 3610 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 3610 Nakhon Si Thammarat/Thailand
46 19271 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana and M. Wongnak 982 Rayong/Thailand
47 19275 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana and M. Wongnak 986 Rayong/Thailand
48 44667 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2573 Satun/Thailand
49 28044 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2025 Phangnga/Thailand
50 94416 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE N. Muangyen 1543 Udon Thani/Thailand
51 65922 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE K. Srithi 461 Nan/Thailand
52 36300 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2247 Chiang Mai/Thailand
53 51228 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2650 Trang/Thailand
54 83967 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Pinyosak 258 Trat/Thailand
55 82292 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE Boo, C.M. SING2011-120 Singapore
56 109740 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE Kanokpan Nhoodang 17 Chiang Mai/THAILAND
57 3608 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 3608 Nakhon Si Thammarat/Thailand
58 34736 Colubrina asiatica L. ex Brongn. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3498 Trat/Thailand
59 112303 Colubrina asiatica L. ex Brongn. var. subpubescens (Pit.) M.C.Johnst. RHAMNACEAE Buasroi Mala 38 Tak/THAILAND
60 15165 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE M. Norsaengsri 836 Sukhothai/Thailand
61 10232 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 10232 Kanchanaburi/Thailand
62 9179 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 9179 Chiang Mai/Thailand
63 19165 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Saemyarm 108 Mae Hong Son/Thailand
64 70164 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE N. Muangyen 0051 Chiang Mai/Thailand
65 19043 Colubrina longipes Backer RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 19043 Chiang Mai/Thailand
66 39229 Colubrina pubescens Kurz RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4316 Khon Kaen/Thailand
67 74113 Colubrina pubescens Kurz RHAMNACEAE Zhou-Shishun 7302 Yunnan/China
68 65647 Colubrina sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10137 Phrae/Thailand
69 62152 Colubrina sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2529 Chiang Rai/Thailand
70 8482 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana s.n. Khon Kaen/Thailand
71 73343 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE C. Lakoet 0501 Mae Hong Son/Thailand
72 51237 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2659 Khon Kaen/Thailand
73 18359 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana 870 Chiang Rai/Thailand
74 18837 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 547 Mae Hong Son/Thailand
75 14464 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE S. Watthana 358 Chiang Rai/Thailand
76 14296 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 867 Lampang/Thailand
77 37654 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 06-597 Chiang Rai/Thailand
78 42259 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE Zhou Shi-shun 2074 Yunnan/China
79 49200 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10123 Chiang Mai/Thailand
80 48630 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7381 Chiang Rai/Thailand
81 73009 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10790 Mae Hong Son/Thailand
82 55352 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8309 Chiang Rai/Thailand
83 56992 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9271 Chiang Rai/Thailand
84 65761 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10253 Mae Hong Son/Thailand
85 16843 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE P. Suksathan 2252 Chiang Rai/Thailand
86 65920 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE K. Srithi 551 Nan/Thailand
87 67457 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE M. Norsaengsri et al. 0012 Khon Kaen/Thailand
88 46535 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2610 Mae Hong Son/Thailand
89 94527 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE N. Muangyen 1654 Nan/Thailand
90 5020 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 5020 Mae Hong Son/Thailand
91 93734 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE K. Kertsawang 3653 Ranong/Thailand
92 1708 Gouania javanica Miq. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 1708 Khon Kaen/Thailand
93 77602 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 11530 Sukhothai/Thailand
94 20446 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE P. Thongson 191 Nan/Thailand
95 117028 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-221 Phongsali/LAOS
96 12504 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri s.n. Phitsanulok/Thailand
97 44654 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE S. Gardner ST2839 Trang/Thailand
98 44665 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2807 Songkhla/Thailand
99 111260 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-208 Luang Prabang/Laos
100 80198 Gouania leptostachya DC. RHAMNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-14 Shan State/Myanmar