ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 91616 Rhamnus japonica Maxim. RHAMNACEAE Kenji Horie s.n. Iburi/Japan
202 26973 Rhamnus japonica Maxim. var. microphylla H. Hara RHAMNACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066468 Kochi/Japan
203 63353 Rhamnus leptophylla C.K. Schneid. RHAMNACEAE Li-Jianwu 947 Yunnan/China
204 109006 Rhamnus nakaharae (Hayata) Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06991 Taiwan
205 109055 Rhamnus nakaharae (Hayata) Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang 08097 Taiwan
206 109056 Rhamnus nakaharae (Hayata) Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang 08096 Taiwan
207 108915 Rhamnus nakaharae (Hayata) Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang 04924 Taiwan
208 108813 Rhamnus nakaharae (Hayata) Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 02978 Taiwan
209 126314 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A. Lawson RHAMNACEAE Mu Mu Aung & Lae Shine 092622 Chin State/MYANMAR
210 80448 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A. Lawson RHAMNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-263 Shan State/Myanmar
211 86704 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A. Lawson RHAMNACEAE W. Tanming 1000 Chiang Rai/Thailand
212 72858 Rhamnus nepalensis M. Laws. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10971 Mae Hong Son/Thailand
213 81885 Rhamnus nepalensis M. Laws. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 11919 Lampang/Thailand
214 64571 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 3120 Mae Hong Son/Thailand
215 11739 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 268 Chiang Mai/Thailand
216 8756 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE P. Thongson 18 Nan/Thailand
217 9541 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 9541 Chiang Mai/Thailand
218 21177 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2051 Nan/Thailand
219 43153 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 09-257 Chiang Mai/Thailand
220 54037 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8215 Chiang Mai/Thailand
221 11731 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 11731 Chiang Mai/Thailand
222 17652 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE P. Srisanga 1431 Nan/Thailand
223 35315 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8120 Chiang Mai/Thailand
224 11529 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. RHAMNACEAE P. Suksathan 1139 Chiang Mai/Thailand
225 108998 Rhamnus pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang RHAMNACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06981 Taiwan
226 109054 Rhamnus pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang RHAMNACEAE C.M.Wang 08101 Taiwan
227 109002 Rhamnus pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang RHAMNACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06982 Taiwan
228 69784 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090699 Chin State/Myanmar
229 60513 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Ling Shein Man 088170 Chin State/Myanmar
230 60771 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Law Shein 088258 Chin State/Myanmar
231 79922 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097370 Chin State/Myanmar
232 79921 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097429 Chin State/Myanmar
233 60961 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Ling Shein Man 087826 Chin State/Myanmar
234 56285 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051291 Chin State/Myanmar
235 75572 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094584 Chin State/Myanmar
236 69143 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089197 Chin State/Myanmar
237 68952 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089401 Chin State/Myanmar
238 79919 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097552 Chin State/Myanmar
239 79920 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097516 Chin State/Myanmar
240 76483 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094170 Chin State/Myanmar
241 76406 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094233 Chin State/Myanmar
242 76057 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094824 Chin State/Myanmar
243 79913 Rhamnus procumbens Edgew. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097366 Chin State/Myanmar
244 19708 Rhamnus purshiana DC. RHAMNACEAE Richard R. Halse 1748 Oregon/USA
245 85741 Rhamnus sp. RHAMNACEAE W. Pongamornkul et al. 5081 Chiang Mai/Thailand
246 82375 Rhamnus sp. RHAMNACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5761 Tak/Thailand
247 62154 Rhamnus sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2292 Chiang Mai/Thailand
248 123470 Rhamnus sp. RHAMNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-008 Sainyabuli/LAOS
249 38478 Rhamnus sp. RHAMNACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2250 Loei/Thailand
250 31792 Rhamnus sp. RHAMNACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1199 Loei/Thailand
251 41263 Rhamnus sp. RHAMNACEAE S. Watthana 3261 Tak/Thailand
252 80424 Rhamnus sp. RHAMNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-239 Shan State/Myanmar
253 89990 Rhamnus sp. RHAMNACEAE T. Pingyot with W. La-ongsri, P. Panyachan and S. Wattana 004 Tak/Thailand
254 110165 Rhamnus sp. RHAMNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1038 Chiang Rai/Thailand
255 76031 Rhamnus sp. RHAMNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094760 Chin State/Myanmar
256 18256 Rhamnus sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 1028 Loei/Thailand
257 37651 Sageretia cordifolia Tardieu RHAMNACEAE J.F. Maxwell 06-594 Chiang Rai/Thailand
258 85912 Sageretia filiformis (Roth) G.Don RHAMNACEAE M. Norsaengsri 12565 Chiang Rai/Thailand
259 42265 Sageretia pycnophylla C.K. Schneid. RHAMNACEAE Zhou Shi-shun 2084 Yunnan/China
260 108869 Sageretia randaiensis Hayata RHAMNACEAE C.M.Wang 04578 Taiwan
261 64750 Sageretia sp. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2269 Chaiyaphum/Thailand
262 18360 Sageretia sp. RHAMNACEAE S. Watthana et al. 871 Chiang Rai/Thailand
263 63009 Sageretia sp. RHAMNACEAE Li-Jianwu 924 Yunnan/China
264 16099 Sageretia sp. RHAMNACEAE P. Suksathan 1964 Mae Hong Son/Thailand
265 69406 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE Zhou-Shishun 6846 Yunnan/China
266 79964 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097918 Chin State/Myanmar
267 360 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 360 Chiang Mai/Thailand
268 52870 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE Yin-Jiantao 1537 Yunnan/China
269 126313 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE Ling Shein Man 091809 MYANMAR
270 79965 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097217 Magway/Myanmar
271 6880 Ventilago calyculata Tul. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 6880 Chiang Mai/Thailand
272 10599 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 10599 Chiang Mai/Thailand
273 116630 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-253 Xaignabouri/LAOS
274 22546 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE P. Srisanga 2385 Nan/Thailand
275 27294 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 27294 Rayong/Thailand
276 92827 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE D. Argyriou 638 Stung Treng/Cambodia
277 3718 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 3718 Loei/Thailand
278 126312 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE Khin Myo Htwe 031307 Mandalay/MYANMAR
279 35359 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8170 Chiang Mai/Thailand
280 56336 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8973 Chiang Rai/Thailand
281 53065 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7638 Khon Kaen/Thailand
282 72919 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 10700 Mae Hong Son/Thailand
283 39864 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4971 Nakhon Nayok/Thailand
284 39839 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4946 Sa Kaeo/Thailand
285 39860 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4967 Sa Kaeo/Thailand
286 39848 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4955 Sa Kaeo/Thailand
287 51000 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 5351 Khon Kaen/Thailand
288 116657 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-280 Xaignabouri/LAOS
289 39827 Ventilago cristata Pierre RHAMNACEAE M. Norsaengsri 4934 Sa Kaeo/Thailand
290 30386 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 1894 Chiang Mai/Thailand
291 19774 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE W. La-ongsri 136 Chiang Mai/Thailand
292 39011 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE W. Pongamornkul 2356 Chiang Mai/Thailand
293 25879 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE W. Nanakorn et al. 25879 Chiang Mai/Thailand
294 65649 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10139 Phrae/Thailand
295 53246 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7715 Khon Kaen/Thailand
296 52238 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1480 Nan/Thailand
297 51233 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 2655 Khon Kaen/Thailand
298 32397 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE J.F. Maxwell 06-975 Nakhon Nayok/Thailand
299 88030 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE C. Maknoi 7716 Sukhothai/Thailand
300 65777 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE M. Norsaengsri 10270 Bolikhamxai/Laos