ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 4945 Agrimonia eupatoria L. ROSACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 116 Kyoto/Japan
2 78204 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE V. Nguanchoo 323 Chiang Mai/Thailand
3 33272 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE Jatupol K. 07-053 Chiang Mai/Thailand
4 18481 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE P. Suksathan 2808 Chiang Mai/Thailand
5 65932 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE K. Srithi 8 Nan/Thailand
6 78333 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE V. Nguanchoo 263 Chiang Mai/Thailand
7 87894 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Fumihiro Konta 35764 Japan
8 102234 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Fumihiro Konta 35764 Japan
9 109407 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-059920 Japan
10 77222 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE M. Furusawa et al. FOK-058136 Kochi/Japan
11 52026 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Y. Koukami, K. Yamaoka et al. FOK-058983 Kochi/Japan
12 33522 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE N. Inagaki et al. FOK-078105 Kochi/Japan
13 102543 Agrimonia pilosa Ledeb. ROSACEAE V. Nguanchoo 798 Nan/Thailand
14 77224 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE H. Sada et al. FOK-058631 Kochi/Japan
15 91308 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
16 32555 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE T. Nakamura et al. FOK-068237 Kochi/Japan
17 92664 Agrimonia sp. ROSACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-055 Luang Prabang/Laos
18 109408 Agrimonia ๚ nippono-pilosa Murata ROSACEAE Y. Yamashita et al. FOK-059387 Japan
19 17797 Alchemilla filicaulis Buser ssp. vestica (Buser) M.E. Bradshaw ROSACEAE S. Watthana and P. Suksathan 802 Scotland/United Kingdom
20 19724 Amelanchier alnifolia (Nutt. ) Nutt. ex M.Roem. ROSACEAE Allyson Davis & Jennifer L. Hart 290 Idaho/USA
21 47486 Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp. ROSACEAE N. Inagaki FOK-070800 Kochi/Japan
22 76488 Aria corymbifera (Miq.) H. Ohashi & H. Iketani ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094176 Chin State/Myanmar
23 93761 Aria paucinervia (Merrill) H. Ohashi & Iketani ROSACEAE N. Watanabe, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe & Khin Myo Htwe 023633 Chin State/Myanmar
24 91533 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
25 91446 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
26 91552 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
27 19619 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. ROSACEAE Richard R. Halse 5363 Oregon/USA
28 52852 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1431 Yunnan/China
29 69360 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Zhou-Shishun 6751 Yunnan/China
30 74470 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Zhou-Shishun 8408 Yunnan/China
31 93762 Cerasus pisililflora (Cardot) T.T.Yu and C.L.Li ROSACEAE Ling Shein Mang 096098 Chin State/Myanmar
32 91297 Cerasus sargentii (Rehder) H.Ohba var. akimotoi H. Ohba et Mas.Saito ROSACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
33 91494 Cerasus sargentii (Rehder) H.Ohba var. akimotoi H. Ohba et Mas.Saito ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
34 103539 Chaenomeles sp. ROSACEAE Chakartjet K.1 Chiang Mai/Thailand
35 16524 Cotoneaster franchetii Bois ROSACEAE P. Suksathan 2197 Chiang Mai/Thailand
36 50749 Cotoneaster franchetii Bois ROSACEAE M. Wongnak 12001 Chiang Mai/Thailand
37 79961 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097070 Chin State/Myanmar
38 75803 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094524 Chin State/Myanmar
39 60915 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Ling Shein Man 087733 Chin State/Myanmar
40 69792 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090797 Chin State/Myanmar
41 71742 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091192 Chin State/Myanmar
42 75403 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095514 Chin State/Myanmar
43 11496 Cotoneaster sp. ROSACEAE P. Suksathan 1106 Chiang Mai/Thailand
44 91524 Crataegus jozana C.K.Schneid. ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
45 91339 Crataegus jozana C.K.Schneid. ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
46 69398 Dichotomanthes tristaniicarpa Kurz ROSACEAE Zhou-Shishun 6835 Yunnan/China
47 69434 Docynia delavayi (Franch.) C.K. Schneid. ROSACEAE Zhou-Shishun 7026 Yunnan/China
48 1843 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE W. Nanakorn et al. 1843 Chiang Mai/Thailand
49 50767 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE S. Watthana 3492 Mae Hong Son/Thailand
50 61623 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Ling Shein Man 087185 Chin State/Myanmar
51 6813 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE S. Watthana & P. Srisanga 46 Chiang Mai/Thailand
52 67692 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Jatupol K. 959 Chiang Mai/Thailand
53 79960 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097079 Chin State/Myanmar
54 80346 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-161 Shan State/Myanmar
55 61027 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086634 Chin State/Myanmar
56 57478 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE K. Miyamato FOK-614853 Kochi/Japan
57 107580 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-367 Phongsaly/Laos
58 107427 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-195 Phongsaly/Laos
59 109406 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE M. Takahashi FOK-605207 Japan
60 98188 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-068 Luang Prabang/Laos
61 102436 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE V. Nguanchoo 677 Nan/Thailand
62 102758 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE V. Nguanchoo 1061 Nan/Thailand
63 86941 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Glamwaewwong 234/58 Chiang Mai/Thailand
64 111875 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE Shunichi Sato 108 JAPAN
65 77217 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE M. Watanabe et al. FOK-054803 Kochi/Japan
66 113323 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-24 Phongsali/LAOS
67 110762 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE N. Muangyen 1973 Nan/THAILAND
68 60243 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE Zhou Shishun 3101 Yunnan/China
69 90195 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-118 Luang Prabang/Laos
70 109413 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE K. Miyamato FOK-613649 Japan
71 113478 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-179 Phongsali/LAOS
72 113381 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-82 Phongsali/LAOS
73 90257 Duchesnea sp. ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-180 Luang Prabang/Laos
74 106789 Duchesnea sp. ROSACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 509 Nan/Thailand
75 61324 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086805 Chin State/Myanmar
76 70970 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE C. Maknoi 6648 Chiang Mai/Thailand
77 71649 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091090 Chin State/Myanmar
78 69138 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089246 Chin State/Myanmar
79 44214 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Gardner ST2448 Nakhon Si Thammarat/Thailand
80 56994 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9273 Chiang Rai/Thailand
81 64186 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2588 Phayao/Thailand
82 90629 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE N. Muangyen 892 Phayao/Thailand
83 49126 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Watthana 3389 Tak/Thailand
84 93764 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035889 Chin State/Myanmar
85 93763 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020260 Chin State/Myanmar
86 49484 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE T. Shimizu, H. Koyama & M. Hutoh T-10442 Chiang Mai/Thailand
87 50671 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE L. Kamkom 2006 Chiang Mai/Thailand
88 55353 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8310 Chiang Rai/Thailand
89 95959 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE P. Phaosrichai 357 Tak/Thailand
90 20465 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Watthana 1213 Chiang Mai/Thailand
91 5557 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE W. Nanakorn et al. 5557 Chiang Mai/Thailand
92 16965 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE W. La-ongsri 80 Chiang Mai/Thailand
93 22484 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE P. Srisanga 2323 Nan/Thailand
94 17972 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE P. Srisanga 1525 Nan/Thailand
95 93765 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. forma multinervata Vidal ROSACEAE Khin Myo Htwe 032707 Chin State/Myanmar
96 34108 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. forma multinervata Vidal ROSACEAE W. Pongamornkul 2033 Tak/Thailand
97 43146 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. forma multinervata Vidal ROSACEAE J.F. Maxwell 09-250 Chiang Mai/Thailand
98 8666 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. forma multinervata Vidal ROSACEAE W. Nanakorn et al. 8666 Chiang Mai/Thailand
99 109169 Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai ROSACEAE S.T.Chiu 07183 Taiwan
100 79955 Eriobotrya glabrescences J. E. Vidal var. victrianus J. E. Vidal ROSACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097768 Chin State/Myanmar