ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 4945 Agrimonia eupatoria L. ROSACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 116 Kyoto/Japan
2 65932 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE K. Srithi 8 Nan/Thailand
3 78204 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE V. Nguanchoo 323 Chiang Mai/Thailand
4 18481 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE P. Suksathan 2808 Chiang Mai/Thailand
5 33272 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE Jatupol K. 07-053 Chiang Mai/Thailand
6 78333 Agrimonia nepalensis D.Don ROSACEAE V. Nguanchoo 263 Chiang Mai/Thailand
7 87894 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Fumihiro Konta 35764 Japan
8 77222 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE M. Furusawa et al. FOK-058136 Kochi/Japan
9 33522 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE N. Inagaki et al. FOK-078105 Kochi/Japan
10 52026 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Y. Koukami, K. Yamaoka et al. FOK-058983 Kochi/Japan
11 109407 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-059920 Japan
12 102234 Agrimonia nipponica Koidz. ROSACEAE Fumihiro Konta 35764 Japan
13 102543 Agrimonia pilosa Ledeb. ROSACEAE V. Nguanchoo 798 Nan/Thailand
14 111729 Agrimonia pilosa Ledeb. ROSACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-249 Xiangkhouang/Laos
15 77224 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE H. Sada et al. FOK-058631 Kochi/Japan
16 32555 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE T. Nakamura et al. FOK-068237 Kochi/Japan
17 91308 Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai ROSACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
18 92664 Agrimonia sp. ROSACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-055 Luang Prabang/Laos
19 123417 Agrimonia sp. ROSACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-411 Phongsaly/LAOS
20 109408 Agrimonia ื nippono-pilosa Murata ROSACEAE Y. Yamashita et al. FOK-059387 Japan
21 17797 Alchemilla filicaulis Buser ssp. vestica (Buser) M.E. Bradshaw ROSACEAE S. Watthana and P. Suksathan 802 Scotland/United Kingdom
22 19724 Amelanchier alnifolia (Nutt. ) Nutt. ex M.Roem. ROSACEAE Allyson Davis & Jennifer L. Hart 290 Idaho/USA
23 47486 Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp. ROSACEAE N. Inagaki FOK-070800 Kochi/Japan
24 76488 Aria corymbifera (Miq.) H. Ohashi & H. Iketani ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094176 Chin State/Myanmar
25 93761 Aria paucinervia (Merrill) H. Ohashi & Iketani ROSACEAE N. Watanabe, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe & Khin Myo Htwe 023633 Chin State/Myanmar
26 91446 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
27 91533 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
28 91552 Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
29 19619 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. ROSACEAE Richard R. Halse 5363 Oregon/USA
30 52852 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1431 Yunnan/China
31 74470 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Zhou-Shishun 8408 Yunnan/China
32 69360 Cerasus cerasoides (D.Don) S.Ya.Sokolov ROSACEAE Zhou-Shishun 6751 Yunnan/China
33 93762 Cerasus pisililflora (Cardot) T.T.Yu and C.L.Li ROSACEAE Ling Shein Mang 096098 Chin State/Myanmar
34 126309 Cerasus rufa (J.D.Hooker) T.T.Yu & C.L.Li ROSACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023548 Chin State/MYANMAR
35 91297 Cerasus sargentii (Rehder) H.Ohba var. akimotoi H. Ohba et Mas.Saito ROSACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
36 91494 Cerasus sargentii (Rehder) H.Ohba var. akimotoi H. Ohba et Mas.Saito ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
37 103539 Chaenomeles sp. ROSACEAE Chakartjet K.1 Chiang Mai/Thailand
38 16524 Cotoneaster franchetii Bois ROSACEAE P. Suksathan 2197 Chiang Mai/Thailand
39 50749 Cotoneaster franchetii Bois ROSACEAE M. Wongnak 12001 Chiang Mai/Thailand
40 71742 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091192 Chin State/Myanmar
41 60915 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Ling Shein Man 087733 Chin State/Myanmar
42 79961 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097070 Chin State/Myanmar
43 69792 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090797 Chin State/Myanmar
44 75403 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095514 Chin State/Myanmar
45 75803 Cotoneaster microphyllus Wall. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094524 Chin State/Myanmar
46 11496 Cotoneaster sp. ROSACEAE P. Suksathan 1106 Chiang Mai/Thailand
47 91524 Crataegus jozana C.K.Schneid. ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
48 91339 Crataegus jozana C.K.Schneid. ROSACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
49 69398 Dichotomanthes tristaniicarpa Kurz ROSACEAE Zhou-Shishun 6835 Yunnan/China
50 69434 Docynia delavayi (Franch.) C.K. Schneid. ROSACEAE Zhou-Shishun 7026 Yunnan/China
51 130528 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 805 Chiang Mai/Thailand
52 114298 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4500 Lampang/Thailand
53 129357 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Akharasit Bunsongthae 223 Chiang Mai/THAILAND
54 132401 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE W. Pongamornkul 7243 Chiang Mai/Thailand
55 6813 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE S. Watthana & P. Srisanga 46 Chiang Mai/Thailand
56 126308 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 022992 Chin State/MYANMAR
57 1843 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE W. Nanakorn et al. 1843 Chiang Mai/Thailand
58 67692 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Jatupol K. 959 Chiang Mai/Thailand
59 61623 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Ling Shein Man 087185 Chin State/Myanmar
60 61027 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086634 Chin State/Myanmar
61 79960 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097079 Chin State/Myanmar
62 50767 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE S. Watthana 3492 Mae Hong Son/Thailand
63 80346 Docynia indica (Andr.) Decne. ROSACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-161 Shan State/Myanmar
64 107427 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-195 Phongsaly/Laos
65 57478 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE K. Miyamato FOK-614853 Kochi/Japan
66 113990 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-240 Phongsaly/LAOS
67 107580 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-367 Phongsaly/Laos
68 109406 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE M. Takahashi FOK-605207 Japan
69 113806 Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ROSACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-056 Phongsaly/LAOS
70 124608 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE N. Muangyen 3185 Nan/Thailand
71 86941 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Glamwaewwong 234/58 Chiang Mai/Thailand
72 110762 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE N. Muangyen 1973 Nan/Thailand
73 113478 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-179 Phongsaly/LAOS
74 98188 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-068 Luang Prabang/Laos
75 124784 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE N. Muangyen 3361 Nan/Thailand
76 111875 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE Shunichi Sato 108 JAPAN
77 114243 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-059 Phongsaly/LAOS
78 109413 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE K. Miyamato FOK-613649 Japan
79 77217 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE M. Watanabe et al. FOK-054803 Kochi/Japan
80 116891 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-083 Phongsaly/LAOS
81 113381 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-82 Phongsaly/LAOS
82 90195 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-118 Luang Prabang/Laos
83 113323 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-24 Phongsaly/LAOS
84 60243 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE Zhou Shishun 3101 Yunnan/China
85 102758 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE V. Nguanchoo 1061 Nan/Thailand
86 102436 Duchesnea indica (Andr.) Focke ROSACEAE V. Nguanchoo 677 Nan/Thailand
87 106789 Duchesnea sp. ROSACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 509 Nan/Thailand
88 90257 Duchesnea sp. ROSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-180 Luang Prabang/Laos
89 133293 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1081 Chiang Rai/Thailand
90 22484 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE P. Srisanga 2323 Nan/Thailand
91 49484 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE T. Shimizu, H. Koyama & M. Hutoh T-10442 Chiang Mai/Thailand
92 20465 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Watthana 1213 Chiang Mai/Thailand
93 16965 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE W. La-ongsri 80 Chiang Mai/Thailand
94 90629 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE N. Muangyen 892 Phayao/Thailand
95 17972 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE P. Srisanga 1525 Nan/Thailand
96 69138 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089246 Chin State/Myanmar
97 49126 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE S. Watthana 3389 Tak/Thailand
98 50671 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE L. Kamkom 2006 Chiang Mai/Thailand
99 126304 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Khin Myo Htwe 023952 Mandalay/MYANMAR
100 126305 Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. ROSACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021360 Mandalay/MYANMAR