ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1401 87197 Hedyotis ovatifolia Cav. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-040 Champasak/Laos
1402 87487 Hedyotis ovatifolia Cav. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-329 Sainyabuli/Laos
1403 110235 Hedyotis ovatifolia Cav. RUBIACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5332 Kanchanaburi/Thailand
1404 630 Hedyotis ovatifolia Cav. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 630 Chiang Mai/Thailand
1405 37621 Hedyotis pachycarpa Ridl. RUBIACEAE J.F. Maxwell 06-555 Krabi/Thailand
1406 88958 Hedyotis pachycarpa Ridl. RUBIACEAE Ubonwan Upho UBON 378 Satun/Thailand
1407 87399 Hedyotis pachycarpa Ridl. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-241 Sainyabuli/Laos
1408 38472 Hedyotis pachycarpa Ridl. RUBIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2244 Loei/Thailand
1409 37613 Hedyotis philippensis (Willd.) Merr. ex C.B. Robinson RUBIACEAE J.F. Maxwell 06-547 Krabi/Thailand
1410 55135 Hedyotis pinifolia Wall. ex G.Don RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. 187/2003 Phetchabun/Thailand
1411 55096 Hedyotis pinifolia Wall. ex G.Don RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
1412 25520 Hedyotis pinifolia Wall. ex G.Don RUBIACEAE K. Wangwasit 051102.4 Khon Kaen/Thailand
1413 74330 Hedyotis pinifolia Wall. ex G.Don RUBIACEAE Zhou-Shishun 7810 Yunnan/China
1414 6411 Hedyotis pinifolia Wall. ex G.Don RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6411 Maha Sarakham/Thailand
1415 48482 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38194 Ubon Ratchathani/Thailand
1416 28998 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE S. Suddee et al. 2557 Ubon Ratchathani/Thailand
1417 55111 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE P. Krachai 25 Sakon Nakhon/Thailand
1418 55092 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
1419 55110 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. 1091 Sakon Nakhon/Thailand
1420 48480 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52032 Ubon Ratchathani/Thailand
1421 27230 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE K. Wangwasit 051222-4 Ubon Ratchathani/Thailand
1422 1630 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 1630 Khon Kaen/Thailand
1423 50389 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52135 Ubon Ratchathani/Thailand
1424 55837 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Amnat Charoen/Thailand
1425 1712 Hedyotis pruianosa Wight & Arn. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 1712 Khon Kaen/Thailand
1426 120510 Hedyotis pterita Blume RUBIACEAE W. Tanming SP16 Suphan Buri/Thailand
1427 67356 Hedyotis pterita Blume RUBIACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8179 Phitsanulok/Thailand
1428 84441 Hedyotis punicea Craib RUBIACEAE K. Kertsawang 3295 Chaiyaphum/Thailand
1429 29674 Hedyotis rosmarinifolia (Pit.) Craib RUBIACEAE C. Maknoi 953 Phitsanulok/Thailand
1430 18219 Hedyotis rosmarinifolia (Pit.) Craib RUBIACEAE M. Norsaengsri 990 Loei/Thailand
1431 55836 Hedyotis rosmarinifolia (Pit.) Craib RUBIACEAE S. Mattapha 135 Loei/Thailand
1432 4033 Hedyotis scabra Wall. ex Kurz RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 4033 Loei/Thailand
1433 40339 Hedyotis scabra Wall. ex Kurz RUBIACEAE C. Maknoi 2710 Loei/Thailand
1434 3064 Hedyotis scabra Wall. ex Kurz RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3064 Loei/Thailand
1435 59086 Hedyotis scandens Roxb. RUBIACEAE Yin-Jiantao 1827 Yunnan/China
1436 107305 Hedyotis scandens Roxb. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-064 Phongsaly/Laos
1437 57213 Hedyotis scoparia (Pierre ex Pit.) P.H.Ho RUBIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0060 Khon Kaen/Thailand
1438 1576 Hedyotis scoparia (Pierre ex Pit.) P.H.Ho RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 1576 Khon Kaen/Thailand
1439 47864 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 7032 Tak/Thailand
1440 50460 Hedyotis sp. RUBIACEAE Li-Jianwu Cx00013 Yunnan/China
1441 123642 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-179 Sainyabuli/LAOS
1442 123725 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-262 Sainyabuli/LAOS
1443 17104 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Suksathan 2433 Yala/Thailand
1444 47964 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 7132 Tak/Thailand
1445 50474 Hedyotis sp. RUBIACEAE Li-Jianwu Cx00030 Yunnan/China
1446 123648 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-185 Sainyabuli/LAOS
1447 47950 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 7118 Tak/Thailand
1448 48146 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Boonprakop 0119 Loei/Thailand
1449 50772 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Watthana 3501 Lampang/Thailand
1450 123724 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-261 Sainyabuli/LAOS
1451 79983 Hedyotis sp. RUBIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754 Chin State/Myanmar
1452 113174 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777 Uttaradit/Thailand
1453 28187 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2079 Phangnga/Thailand
1454 6936 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6936 Chiang Mai/Thailand
1455 123556 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-094 Sainyabuli/LAOS
1456 104250 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Kamonnate 814 Chiang Mai/Thailand
1457 81688 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728 Rayong/Thailand
1458 81476 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721 Rayong/Thailand
1459 48500 Hedyotis sp. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724 Phitsanulok/Thailand
1460 123507 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-045 Sainyabuli/LAOS
1461 123819 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-356 Sainyabuli/LAOS
1462 123631 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-167 Sainyabuli/LAOS
1463 94843 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Bunma 109 Nan/Thailand
1464 123496 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-034 Sainyabuli/LAOS
1465 123558 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-096 Sainyabuli/LAOS
1466 49997 Hedyotis sp. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407 Phitsanulok/Thailand
1467 80862 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Phoutthavong et al. 438 Vientiane/Laos
1468 80775 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Phoutthavong et al. 534 Luang Prabang/Laos
1469 51220 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 2635 Khon Kaen/Thailand
1470 104235 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Kamonnate 702 Chiang Mai/Thailand
1471 48440 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477 Chiang Mai/Thailand
1472 123801 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-338 Sainyabuli/LAOS
1473 121427 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047 Uttaradit/Thailand
1474 113698 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399 Phongsaly/LAOS
1475 100800 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403 Luang Prabang/Laos
1476 100833 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai 560 Tak/Thailand
1477 41816 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92 Rayong/Thailand
1478 113688 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389 Phongsaly/LAOS
1479 42637 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120 Uttaradit/Thailand
1480 113666 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367 Phongsaly/LAOS
1481 113770 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020 Phongsaly/LAOS
1482 86311 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315 Luang Prabang/Laos
1483 42675 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159 Uttaradit/Thailand
1484 113627 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328 Phongsaly/LAOS
1485 8725 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn 8725 Nan/Thailand
1486 121785 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1845 Mae Hong Son/Thailand
1487 46327 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 3322 Udon Thani/Thailand
1488 86514 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Tanming 966 Chiang Rai/Thailand
1489 113876 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-126 Phongsaly/LAOS
1490 31187 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862 Nan/Thailand
1491 16198 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Intamusik 66 Chiang Mai/Thailand
1492 41825 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106 Rayong/Thailand
1493 87561 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401 Sainyabuli/Laos
1494 41215 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604 Loei/Thailand
1495 98712 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189 Luang Prabang/Laos
1496 86865 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 158/58 Chiang Mai/Thailand
1497 9230 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn 9230 Nan/Thailand
1498 100793 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396 Luang Prabang/Laos
1499 113866 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-116 Phongsaly/LAOS
1500 120943 Hedyotis sp. RUBIACEAE N. Muangyen 2925 Ubon Ratchathani/Thailand