ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1501 113201 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895 Chiang Rai/Thailand
1502 70407 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3274 Phitsanulok/Thailand
1503 16847 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Suksathan 2256 Chiang Rai/Thailand
1504 111172 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120 Luang Prabang/Laos
1505 111159 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-107 Luang Prabang/Laos
1506 111009 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Kertsawang 4578 Surin/Thailand
1507 91288 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Sawangsawat 489 Chanthaburi/Thailand
1508 123819 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-356 Sainyabuli/LAOS
1509 123830 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-367 Sainyabuli/LAOS
1510 70373 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3240 Phitsanulok/Thailand
1511 70375 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3242 Phitsanulok/Thailand
1512 111744 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264 Xiangkhouang/Laos
1513 70399 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3266 Phitsanulok/Thailand
1514 123801 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-338 Sainyabuli/LAOS
1515 70406 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3273 Phitsanulok/Thailand
1516 31705 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 1663 Ubon Ratchathani/Thailand
1517 3738 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3738 Loei/Thailand
1518 31507 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 1629 Ranong/Thailand
1519 92485 Hedyotis sp. RUBIACEAE L. Kamkom s.n. Phitsanulok/Thailand
1520 77640 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 11564 Sukhothai/Thailand
1521 47036 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257 Uttaradit/Thailand
1522 31272 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947 Chiang Mai/Thailand
1523 92607 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai 325 Chiang Mai/Thailand
1524 47003 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224 Uttaradit/Thailand
1525 3794 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3794 Loei/Thailand
1526 31187 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862 Nan/Thailand
1527 71189 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 2851 Khon Kaen/Thailand
1528 125071 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 693 Phrae/Thailand
1529 123836 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-373 Sainyabuli/LAOS
1530 16899 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Suksathan 2308 Phitsanulok/Thailand
1531 111778 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298 Xiangkhouang/Laos
1532 111762 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282 Xiangkhouang/Laos
1533 111724 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244 Xiangkhouang/Laos
1534 111674 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197 Xiangkhouang/Laos
1535 111612 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135 Xiangkhouang/Laos
1536 123725 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-262 Sainyabuli/LAOS
1537 111563 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086 Xiangkhouang/Laos
1538 111553 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076 Xiangkhouang/Laos
1539 111548 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071 Xiangkhouang/Laos
1540 111501 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024 Xiangkhouang/Laos
1541 111457 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405 Luang Prabang/Laos
1542 41215 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604 Loei/Thailand
1543 111456 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404 Luang Prabang/Laos
1544 123724 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-261 Sainyabuli/LAOS
1545 3424 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3424 Nakhon Si Thammarat/Thailand
1546 111415 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363 Luang Prabang/Laos
1547 16925 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Suksathan 2334 Chiang Mai/Thailand
1548 31826 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 1543 Satun/Thailand
1549 7583 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 7583 Trang/Thailand
1550 111340 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288 Luang Prabang/Laos
1551 31771 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178 Loei/Thailand
1552 91031 Hedyotis sp. RUBIACEAE N. Muangyen 1041 Phayao/Thailand
1553 111316 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264 Luang Prabang/Laos
1554 31761 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168 Loei/Thailand
1555 111305 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253 Luang Prabang/Laos
1556 131485 Hedyotis sp. RUBIACEAE Chusie Trisonthi BD 68 Nan/THAILAND
1557 98712 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189 Luang Prabang/Laos
1558 11610 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 209 Chiang Mai/Thailand
1559 86159 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163 Luang Prabang/Laos
1560 117448 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1540 Mae Hong Son/Thailand
1561 121427 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047 Uttaradit/Thailand
1562 50460 Hedyotis sp. RUBIACEAE Li-Jianwu Cx00013 Yunnan/China
1563 64489 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 3038 Mae Hong Son/Thailand
1564 81476 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721 Rayong/Thailand
1565 66756 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 4250 Loei/Thailand
1566 133449 Hedyotis sp. RUBIACEAE Natdanai Pan-in V 233 Uttaradit/Thailand
1567 121785 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1845 Mae Hong Son/Thailand
1568 133413 Hedyotis sp. RUBIACEAE Natdanai Pan-in V 197 Uttaradit/Thailand
1569 57279 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105 Khon Kaen/Thailand
1570 50474 Hedyotis sp. RUBIACEAE Li-Jianwu Cx00030 Yunnan/China
1571 116937 Hedyotis sp. RUBIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-129 Phongsaly/LAOS
1572 81688 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728 Rayong/Thailand
1573 133386 Hedyotis sp. RUBIACEAE Natdanai Pan-in V 169 Uttaradit/Thailand
1574 11667 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga 255 Nan/Thailand
1575 85489 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 8188 Sukhothai/Thailand
1576 50772 Hedyotis sp. RUBIACEAE S. Watthana 3501 Lampang/Thailand
1577 122106 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1439 Khon Kaen/Thailand
1578 85571 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 8270 Sukhothai/Thailand
1579 85578 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 8277 Sukhothai/Thailand
1580 64040 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6948 Khon Kaen/Thailand
1581 38800 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 2470 Loei/Thailand
1582 37096 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Suksathan 4659 Phitsanulok/Thailand
1583 9230 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Nanakorn 9230 Nan/Thailand
1584 113958 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-208 Phongsaly/LAOS
1585 64067 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6999 Khon Kaen/Thailand
1586 117954 Hedyotis sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-324 Sainyabuli/LAOS
1587 51220 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 2635 Khon Kaen/Thailand
1588 82950 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 12334 Phayao/Thailand
1589 134091 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3556 Saraburi/Thailand
1590 118583 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Kertsawang 3889 Phangnga/Thailand
1591 118547 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Kertsawang 3853 Phangnga/Thailand
1592 10499 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158 Loei/Thailand
1593 10534 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195 Loei/Thailand
1594 38193 Hedyotis sp. RUBIACEAE P. Wessumritt 119 Chumphon/Thailand
1595 58236 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8768 Loei/Thailand
1596 118284 Hedyotis sp. RUBIACEAE K. Inthamma 172 Uttaradit/Thailand
1597 120943 Hedyotis sp. RUBIACEAE N. Muangyen 2925 Ubon Ratchathani/Thailand
1598 58595 Hedyotis sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9630 Uttaradit/Thailand
1599 133734 Hedyotis sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7630 Tak/Thailand
1600 49997 Hedyotis sp. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407 Phitsanulok/Thailand