ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
4501 110770 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE N. Muangyen 1983 Nan/THAILAND
4502 93898 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Khin Myo Htwe 031303 Mandalay/Myanmar
4503 211 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 211 Chiang Mai/Thailand
4504 95614 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 5975 Chiang Mai/Thailand
4505 82126 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri 12158 Phayao/Thailand
4506 6214 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6214 Chiang Mai/Thailand
4507 23884 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 23884 Chiang Mai/Thailand
4508 89720 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 5706 Chiang Mai/Thailand
4509 86317 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Wongnak 403 Chiang Mai/Thailand
4510 104432 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE T. Khambai 455 Chiang Mai/Thailand
4511 90224 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-147 Luang Prabang/Laos
4512 45811 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi 3627 Phetchabun/Thailand
4513 84051 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 4837 Chiang Mai/Thailand
4514 90350 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-273 Luang Prabang/Laos
4515 105807 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Pimsiri PN091 Chiang Mai/Thailand
4516 80893 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE K. Phoutthavong et al. 595 Luang Prabang/Laos
4517 13874 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Srisanga 577 Nan/Thailand
4518 106386 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 841 Nan/Thailand
4519 71411 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 3851 Chiang Mai/Thailand
4520 72055 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 03935 Mae Hong Son/Thailand
4521 72045 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 03925 Mae Hong Son/Thailand
4522 58037 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9139 Lamphun/Thailand
4523 65714 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10206 Mae Hong Son/Thailand
4524 5979 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 5979 Chiang Mai/Thailand
4525 10798 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 10798 Chiang Mai/Thailand
4526 13116 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Srisanga 512 Nan/Thailand
4527 106029 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 6505 Chiang Mai/Thailand
4528 69407 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Zhou-Shishun 6787 Yunnan/China
4529 113345 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-46 Phongsali/LAOS
4530 24889 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 885 Chiang Mai/Thailand
4531 74722 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. affinis F. C. How ex W. C. Chen RUBIACEAE Zhou-Shishun 8178 Yunnan/China
4532 34007 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. floribunda Cowan RUBIACEAE J.F. Maxwell 08-43 Chiang Mai/Thailand
4533 74522 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. orientalis Cowan RUBIACEAE Zhou-Shishun 8500 Yunnan/China
4534 103555 Xantonnea parvifolia Craib RUBIACEAE Kasan and Sarayut 016 Maha Sarakham/Thailand
4535 93674 Xantonnea parvifolia Craib RUBIACEAE Rukarcha 84 Maha Sarakham/Thailand