ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
5301 84225 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4092 Tak/Thailand
5302 77874 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-88 Vientiane/Laos
5303 35834 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE C. Maknoi 1766 Loei/Thailand
5304 133790 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE S. Kantasa K 63 Loei/THAILAND
5305 8361 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 8361 Chiang Mai/Thailand
5306 33959 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE J.F. Maxwell 08-5 Chiang Mai/Thailand
5307 50949 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE S. Watthana 3682 Tak/Thailand
5308 35035 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don RUBIACEAE W. Pongamornkul 1839 Mae Hong Son/Thailand
5309 52878 Uncaria lancifolia Hutch. RUBIACEAE Yin-Jiantao 1569 Yunnan/China
5310 63367 Uncaria lancifolia Hutch. RUBIACEAE Zhou-Shishun 7565 Yunnan/China
5311 57203 Uncaria lanosa Wall. RUBIACEAE Puangpen et al. N606 Songkhla/Thailand
5312 12592 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE P. Srisanga 353 Nan/Thailand
5313 107384 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-150 Phongsaly/Laos
5314 12892 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE P. Srisanga 353 Nan/Thailand
5315 35769 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE C. Maknoi 1701 Loei/Thailand
5316 1807 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 1807 Chiang Mai/Thailand
5317 35659 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8503 Mae Hong Son/Thailand
5318 35037 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE W. Pongamornkul 1841 Mae Hong Son/Thailand
5319 35292 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8091 Chiang Mai/Thailand
5320 132205 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Martin van de Bult 1824 Chiang Rai/THAILAND
5321 35500 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8323 Mae Hong Son/Thailand
5322 36393 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3036 Chiang Mai/Thailand
5323 107554 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-340 Phongsaly/Laos
5324 11809 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE S. Sasrirat 14 Phetchaburi/Thailand
5325 59114 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Yin-Jiantao 1859 Yunnan/China
5326 56016 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8631 Bueang Kan/Thailand
5327 126286 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Hong Mang 083001 MYANMAR
5328 50942 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE S. Watthana 3675 Tak/Thailand
5329 74586 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE Zhou-Shishun 7202 Yunnan/China
5330 5432 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 5432 Chiang Mai/Thailand
5331 5801 Uncaria macrophylla Wall. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 5801 Chiang Mai/Thailand
5332 33693 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. RUBIACEAE M. Nomura FOK-614216 Kochi/Japan
5333 87943 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. RUBIACEAE Fumihiro Konta 35819 Japan
5334 26287 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. RUBIACEAE N. Kitaoka et al. FOK-056667 Kochi/Japan
5335 26302 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. RUBIACEAE Y. Koukami 93-060 Japan
5336 26427 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. RUBIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057238 Kochi/Japan
5337 27148 Uncaria scandens (Sm.) Hutch. RUBIACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1881 Mae Hong Son/Thailand
5338 8938 Uncaria scandens (Sm.) Hutch. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 8938 Chiang Mai/Thailand
5339 30144 Uncaria scandens (Sm.) Hutch. RUBIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-8 Phongsaly/Laos
5340 74719 Uncaria scandens (Sm.) Hutch. RUBIACEAE Zhou-Shishun 8238 Yunnan/China
5341 89006 Uncaria scleophylla (Hunt.) Roxb. RUBIACEAE Ubonwan Upho UBON 362 Narathiwat/Thailand
5342 79995 Uncaria sessilifructus Roxb. RUBIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097745 Chin State/Myanmar
5343 44439 Uncaria sinensis (Oliv. ) Havil. RUBIACEAE Zhou Shi-shun 3567 Yunnan/China
5344 95961 Uncaria sp. RUBIACEAE P. Phaosrichai 359 Tak/Thailand
5345 131497 Uncaria sp. RUBIACEAE Chusie Trisonthi BD 81 Nan/THAILAND
5346 98623 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-100 Luang Prabang/Laos
5347 92647 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-038 Luang Prabang/Laos
5348 102727 Uncaria sp. RUBIACEAE V. Nguanchoo 1026 Nan/Thailand
5349 27542 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 729 Loei/Thailand
5350 131512 Uncaria sp. RUBIACEAE Chusie Trisonthi BD 88.2 Nan/THAILAND
5351 90179 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-102 Luang Prabang/Laos
5352 75742 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 4327 Mae Hong Son/Thailand
5353 65762 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10254 Mae Hong Son/Thailand
5354 65908 Uncaria sp. RUBIACEAE K. Srithi 121 Nan/Thailand
5355 65912 Uncaria sp. RUBIACEAE K. Srithi 137 Nan/Thailand
5356 66669 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 4170 Phitsanulok/Thailand
5357 133322 Uncaria sp. RUBIACEAE S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1111 Chiang Rai/Thailand
5358 48408 Uncaria sp. RUBIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51947 Sakon Nakhon/Thailand
5359 71927 Uncaria sp. RUBIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
5360 72778 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10884 Mae Hong Son/Thailand
5361 73507 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Lakoet 0667 Mae Hong Son/Thailand
5362 73663 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 04073 Mae Hong Son/Thailand
5363 85553 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 8252 Sukhothai/Thailand
5364 75094 Uncaria sp. RUBIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2476 Houa Phan/Laos
5365 89496 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 5596 Chiang Mai/Thailand
5366 76687 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11123 Mae Hong Son/Thailand
5367 76733 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 4655 Phitsanulok/Thailand
5368 40450 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 2821 Loei/Thailand
5369 80201 Uncaria sp. RUBIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-17 Shan State/Myanmar
5370 90262 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-185 Luang Prabang/Laos
5371 84025 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 4811 Chiang Mai/Thailand
5372 22748 Uncaria sp. RUBIACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2480 Nan/Thailand
5373 37137 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi 2019 Loei/Thailand
5374 86437 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Wongnak s.n. Koh Kong/Cambodia
5375 36013 Uncaria sp. RUBIACEAE Jatupol K. 08-354 Chiang Mai/Thailand
5376 35459 Uncaria sp. RUBIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8282 Mae Hong Son/Thailand
5377 75036 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 11081 Mae Hong Son/Thailand
5378 105831 Uncaria sp. RUBIACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK079 Nan/Thailand
5379 15603 Uncaria sp. RUBIACEAE M. Wongnak 155 Mae Hong Son/Thailand
5380 4505 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 4505 Chiang Mai/Thailand
5381 106781 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 501 Nan/Thailand
5382 122999 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-470 Phongsaly/LAOS
5383 113450 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-151 Phongsaly/LAOS
5384 113720 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-421 Phongsaly/LAOS
5385 125364 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 7107 Mae Hong Son/THAILAND
5386 20432 Uncaria sp. RUBIACEAE P. Thongson 177 Nan/Thailand
5387 14605 Uncaria sp. RUBIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 817 Nan/Thailand
5388 114068 Uncaria sp. RUBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-318 Phongsaly/LAOS
5389 8248 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 8248 Loei/Thailand
5390 122699 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-169 Phongsaly/LAOS
5391 116898 Uncaria sp. RUBIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-090 Phongsaly/LAOS
5392 123247 Uncaria sp. RUBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-241 Phongsaly /LAOS
5393 12754 Uncaria sp. RUBIACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL326 Kalimantan/Indonesia
5394 56591 Urophyllum blumeanum (Wight) Hook.f. RUBIACEAE Puangpen et al. N526 Songkhla/Thailand
5395 43347 Urophyllum chinense Merr. & Chun RUBIACEAE Zhou Shi-shun 4002 Yunnan/China
5396 46425 Urophyllum sp. RUBIACEAE P. Wessumritt 95 Rayong/Thailand
5397 17259 Urophyllum sp. RUBIACEAE P. Suksathan 2568 Phangnga/Thailand
5398 29060 Urophyllum sp. RUBIACEAE S. Suddee et al. 2636 Surin/Thailand
5399 14770 Urophyllum sp. RUBIACEAE K. Larsen 45801 Phatthalung/Thailand
5400 38204 Urophyllum sp. RUBIACEAE P. Wessumritt 130 Chumphon/Thailand