ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
5501 105637 Wendlandia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 7065 Phetchabun/Thailand
5502 37200 Wendlandia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 2082 Loei/Thailand
5503 86353 Wendlandia sp. RUBIACEAE M. Wongnak 477 Chiang Mai/Thailand
5504 81097 Wendlandia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 7278 Sukhothai/Thailand
5505 13026 Wendlandia sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 13026 Chiang Mai/Thailand
5506 101307 Wendlandia sp. RUBIACEAE S. Wanchan 23 Chiang Mai/Thailand
5507 81119 Wendlandia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 7300 Sukhothai/Thailand
5508 32219 Wendlandia ternifolia Cowan RUBIACEAE J.F. Maxwell 06-126 Chiang Rai/Thailand
5509 52268 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1510 Nan/Thailand
5510 58037 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9139 Lamphun/Thailand
5511 6214 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6214 Chiang Mai/Thailand
5512 29292 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE S. Watthana 2291 Mae Hong Son/Thailand
5513 127961 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE K. Inthamma 797 Loei/Thailand
5514 93898 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Khin Myo Htwe 031303 Mandalay/Myanmar
5515 125594 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE N. Muangyen 3674 Lamphun/Thailand
5516 105807 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Pimsiri PN091 Chiang Mai/Thailand
5517 106029 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 6505 Chiang Mai/Thailand
5518 65426 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2639 Chiang Rai/Thailand
5519 106386 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 841 Nan/Thailand
5520 104432 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE T. Khambai 455 Chiang Mai/Thailand
5521 131095 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2286 Nan/THAILAND
5522 211 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 211 Chiang Mai/Thailand
5523 98316 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-196 Luang Prabang/Laos
5524 23884 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 23884 Chiang Mai/Thailand
5525 69407 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Zhou-Shishun 6787 Yunnan/China
5526 128008 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE K. Inthamma 844 Loei/Thailand
5527 24889 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 885 Chiang Mai/Thailand
5528 61658 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086903 Magway/Myanmar
5529 5979 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 5979 Chiang Mai/Thailand
5530 65714 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10206 Mae Hong Son/Thailand
5531 113345 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-46 Phongsaly/LAOS
5532 80893 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE K. Phoutthavong et al. 595 Luang Prabang/Laos
5533 13116 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Srisanga 512 Nan/Thailand
5534 132628 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 7565 Mae Hong Son/THAILAND
5535 84051 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 4837 Chiang Mai/Thailand
5536 116877 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-069 Phongsaly/LAOS
5537 13874 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Srisanga 577 Nan/Thailand
5538 86317 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Wongnak 403 Chiang Mai/Thailand
5539 10798 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 10798 Chiang Mai/Thailand
5540 74763 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 04237 Mae Hong Son/Thailand
5541 114277 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4479 Lampang/Thailand
5542 129212 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Akharasit Bunsongthae 26 Chiang Mai/THAILAND
5543 45075 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Tanaros 477 Chiang Mai/Thailand
5544 31296 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2971 Chiang Mai/Thailand
5545 45811 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi 3627 Phetchabun/Thailand
5546 72055 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 03935 Mae Hong Son/Thailand
5547 108361 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 6569 Chiang Mai/Thailand
5548 130173 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2349 Mae Hong Son/THAILAND
5549 48466 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Ricky Ward 21 Mae Hong Son/Thailand
5550 82126 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE M. Norsaengsri 12158 Phayao/Thailand
5551 90350 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-273 Luang Prabang/Laos
5552 47274 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE Chusie KY32 Mae Hong Son/Thailand
5553 72045 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 03925 Mae Hong Son/Thailand
5554 110770 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE N. Muangyen 1983 Nan/Thailand
5555 71411 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 3851 Chiang Mai/Thailand
5556 95614 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 5975 Chiang Mai/Thailand
5557 90224 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-147 Luang Prabang/Laos
5558 89720 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 5706 Chiang Mai/Thailand
5559 132324 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE W. Pongamornkul 7450 Chiang Mai/Thailand
5560 74722 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. affinis F. C. How ex W. C. Chen RUBIACEAE Zhou-Shishun 8178 Yunnan/China
5561 34007 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. floribunda Cowan RUBIACEAE J.F. Maxwell 08-43 Chiang Mai/Thailand
5562 74522 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. orientalis Cowan RUBIACEAE Zhou-Shishun 8500 Yunnan/China
5563 125475 Xantonnea parvifolia (Kuntze) Craib RUBIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 601 Maha Sarakham/THAILAND
5564 93674 Xantonnea parvifolia (Kuntze) Craib RUBIACEAE Rukarcha 84 Maha Sarakham/Thailand
5565 103555 Xantonnea parvifolia (Kuntze) Craib RUBIACEAE Kasan and Sarayut 016 Maha Sarakham/Thailand