ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 66598 Chassalia sp. RUBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2858 Phayao/Thailand
502 66599 Chassalia sp. RUBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2859 Phayao/Thailand
503 91129 Chassalia sp. RUBIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3496 Phayao/Thailand
504 3086 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3086 Loei/Thailand
505 86215 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-219 Luang Prabang/Laos
506 6620 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6620 Chiang Mai/Thailand
507 51073 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 2679 Phayao/Thailand
508 38889 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 2559 Loei/Thailand
509 105507 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 6850 Phetchabun/Thailand
510 37865 Chassalia sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri 3831 Chaiyaphum/Thailand
511 104828 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 5704 Phetchabun/Thailand
512 15720 Chassalia sp. RUBIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1822 Chiang Mai/Thailand
513 6203 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 6203 Chiang Mai/Thailand
514 3903 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3903 Loei/Thailand
515 10524 Chassalia sp. RUBIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 185 Loei/Thailand
516 23945 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 577 Chiang Mai/Thailand
517 38481 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2253 Loei/Thailand
518 105112 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi 6302 Phetchabun/Thailand
519 105959 Chassalia sp. RUBIACEAE W. Pongamornkul 6435 Chiang Mai/Thailand
520 74859 Chassalia sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10841 Chiang Mai/Thailand
521 84754 Chassalia sp. RUBIACEAE K. Kertsawang 2240 Chanthaburi/Thailand
522 47392 Chassalia sp. RUBIACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 63 Rayong/Thailand
523 38441 Chassalia sp. RUBIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2213 Loei/Thailand
524 25228 Cinchona sp. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 1111 Chiang Mai/Thailand
525 15657 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE P. Suksathan 1740.1 Mae Hong Son/Thailand
526 14666 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 878 Nan/Thailand
527 20903 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE P. Srisanga 1915 Nan/Thailand
528 32333 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE J.F. Maxwell 06-684 Chiang Rai/Thailand
529 54959 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1872 Nan/Thailand
530 31586 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE A. Keratikornkol 375 Tak/Thailand
531 32283 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE J.F. Maxwell 06-443 Chiang Rai/Thailand
532 70009 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE J.F. Maxwell 12-267 Mae Hong Son/Thailand
533 16768 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE C. Puff 990918.1.2 Nan/Thailand
534 21278 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE P. Srisanga 2129 Nan/Thailand
535 91704 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3681 Phayao/Thailand
536 88108 Clarkella nana (Edgew.) Hook.f. RUBIACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3583 Chiang Rai/Thailand
537 14456 Clarkella sp. RUBIACEAE S. Watthana 350 Chiang Rai/Thailand
538 93758 Coffea arabica L. RUBIACEAE Khin Myo Htwe 024153 Chin State/Myanmar
539 56175 Coffea arabica L. RUBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8945 Chiang Rai/Thailand
540 87077 Coffea arabica L. RUBIACEAE C. Glamwaewwong 370/58 Chiang Mai/Thailand
541 44982 Coffea arabica L. RUBIACEAE Piyawan Winichainan HN1219 Chiang Mai/Thailand
542 110759 Coffea arabica L. RUBIACEAE N. Muangyen 1970 Nan/THAILAND
543 64605 Coffea arabica L. RUBIACEAE W. Pongamornkul & Lisa (I121) 3240 Lamphun/Thailand
544 54243 Coffea arabica L. RUBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8263 Chiang Rai/Thailand
545 91994 Coffea arabica L. RUBIACEAE K. Kertsawang 3559 Chiang Rai/Thailand
546 68785 Coffea canephora Pierre ex A.Froehner RUBIACEAE F.J. Breteler & B.J.M Breteler-Klein Breteler 15611 Netherlands
547 466 Coffea sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 466 Chiang Mai/Thailand
548 29220 Coffea sp. RUBIACEAE S. Watthana 2219 Chanthaburi/Thailand
549 52853 Coffea sp. RUBIACEAE Yin-Jiantao 1430 Yunnan/China
550 55828 Coptosapelta flavescens Korth. RUBIACEAE P. Chantaranothai et al. 113/2007 Loei/Thailand
551 64832 Damnacanthus indicus Gaertn. RUBIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-070778 Kochi/Japan
552 26471 Damnacanthus indicus Gaertn. RUBIACEAE M. Takahashi FOK-605178 Kochi/Japan
553 26247 Damnacanthus macrophyllus Siebold ex Miq. forma giganteus (Makino) T. Yamaz. RUBIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. 064261 Kochi/Japan
554 47650 Damnacanthus macrophyllus Siebold ex Miq. forma giganteus (Makino) T. Yamaz. RUBIACEAE N. Kuroiwa FOK-067685 Kochi/Japan
555 26389 Damnacanthus macrophyllus Siebold ex Miq. forma giganteus (Makino) T. Yamaz. RUBIACEAE M. Furusawa, M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-064283 Kochi/Japan
556 93883 Dentella repens (L.) J.R. & G. Forst. RUBIACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020904 Mandalay/Myanmar
557 30242 Dentella repens (L.) J.R. & G. Forst. RUBIACEAE K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070323-18 Kalasin/Thailand
558 90258 Dimetia hedyotis RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-181 Luang Prabang/Laos
559 90196 Dimetia sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-119 Luang Prabang/Laos
560 90357 Dimetia sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-279 Luang Prabang/Laos
561 90555 Dimetia sp. RUBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-476 Luang Prabang/Laos
562 26752 Diodia teres Walt. RUBIACEAE Y. Kurahashi FOK-610660 Kochi/Japan
563 33574 Diodia teres Walt. RUBIACEAE Y. Aoki FOK-612309 Kochi/Japan
564 64872 Diodia virginiana L. RUBIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-080275 Kochi/Japan
565 26093 Diodia virginiana L. RUBIACEAE M. Takahashi FOK-609511 Kochi/Japan
566 84780 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE K. Kertsawang 2266 Chaiyaphum/Thailand
567 3277 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3277 Loei/Thailand
568 79088 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-283 Xaignabouri/Laos
569 65712 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10204 Mae Hong Son/Thailand
570 11032 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
571 9106 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 9106 Chiang Mai/Thailand
572 443 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 443 Chiang Mai/Thailand
573 29296 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE S. Watthana 2295 Mae Hong Son/Thailand
574 66790 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE M. Norsaengsri 10388 Mae Hong Son/Thailand
575 62555 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE Romklao Botanical Garden 0495/2555 Uttaradit/Thailand
576 11214 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE S. Watthana 132 Chiang Mai/Thailand
577 77913 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11185 Mae Hong Son/Thailand
578 67603 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 870 Lampang/Thailand
579 14833 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE P. Suksathan 1763 Mae Hong Son/Thailand
580 73111 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE M. Norsaengsri 11279 Mae Hong Son/Thailand
581 5525 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 5525 Chiang Mai/Thailand
582 33174 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE Warintorn K. 08-158 Chiang Mai/Thailand
583 41664 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE Chhang Phourin 5021 Siem Reap/Cambodia
584 45851 Dioecrescis sp. RUBIACEAE C. Maknoi 3667 Phrae/Thailand
585 58736 Diplospora fruticosa Hemsl. RUBIACEAE Zhou-Shishun 3374 Yunnan/China
586 74216 Diplospora fruticosa Hemsl. RUBIACEAE Zhou-Shishun 7524 Yunnan/China
587 43352 Diplospora mollissima Hutch. RUBIACEAE Zhou Shi-shun 3497 Yunnan/China
588 29240 Diplospora schmidtii (Schum.) Craib RUBIACEAE S. Watthana 2239 Chanthaburi/Thailand
589 15228 Diplospora siamica Craib RUBIACEAE P. Srisanga 943 Nan/Thailand
590 12843 Diplospora siamica Craib RUBIACEAE P. Srisanga 373 Nan/Thailand
591 17979 Diplospora siamica Craib RUBIACEAE P. Srisanga 1532 Nan/Thailand
592 13844 Diplospora siamica Craib RUBIACEAE P. Srisanga 547 Nan/Thailand
593 56792 Diplospora sp. RUBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1982 Nan/Thailand
594 56301 Diplospora sp. RUBIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051265 Chin State/Myanmar
595 42743 Diplospora sp. RUBIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6208 Uttaradit/Thailand
596 28305 Diplospora sp. RUBIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-42(1) Oudomxay/Laos
597 79981 Diplospora sp. RUBIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097776 Chin State/Myanmar
598 79980 Diplospora sp. RUBIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097329 Chin State/Myanmar
599 3575 Diplospora sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3575 Nakhon Si Thammarat/Thailand
600 3448 Diplospora sp. RUBIACEAE W. Nanakorn et al. 3448 Nakhon Si Thammarat/Thailand