ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 117606 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 1698 Nakhon Phanom/Thailand
2 11931 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri s.n. Chiang Mai/Thailand
3 35185 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 2413 Phangnga/Thailand
4 34418 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Warintorn K. 08-248 Rayong/Thailand
5 110068 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 941 Chiang Rai/Thailand
6 31014 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 720 Trat/Thailand
7 28298 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-25(1) Oudomxay/Laos
8 27251 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Wangwasit 051222-35 Ubon Ratchathani/Thailand
9 24705 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Glamwaewwong 854 Chiang Mai/Thailand
10 24032 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Glamwaewwong 634 Chiang Mai/Thailand
11 23671 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 58 Rayong/Thailand
12 105126 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6316 Phetchabun/Thailand
13 20943 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Srisanga 1955 Nan/Thailand
14 104755 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 5631 Phetchabun/Thailand
15 19469 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Suksathan 2717 Phitsanulok/Thailand
16 18845 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Pongamornkul 555 Mae Hong Son/Thailand
17 18235 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri 1006 Loei/Thailand
18 118466 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 365 Phitsanulok/Thailand
19 118469 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 368 Phitsanulok/Thailand
20 118936 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 523 Phitsanulok/Thailand
21 119014 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 601 Uttaradit/Thailand
22 119080 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE N. Boonruang 0188 Chaiyaphum/Thailand
23 125284 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Pongamornkul 7027 Chiang Mai/THAILAND
24 13336 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE McDonald et al. 5713 Kampot/Cambodia
25 23270 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Glamwaewwong 289 Chiang Mai/Thailand
26 53556 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Yin-Jiantao 1248 Yunnan/China
27 76177 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6723 Trat/Thailand
28 76576 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 7145 Phetchabun/Thailand
29 82164 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 7756 Rayong/Thailand
30 70297 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 123 Trat/Thailand
31 70222 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 101 Trat/Thailand
32 83929 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE S. Sawangsawat 643 Trat/Thailand
33 84436 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 3290 Chaiyaphum/Thailand
34 87570 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-410 Sainyabuli/Laos
35 89613 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6366 Phetchabun/Thailand
36 56664 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Puangpen et al. N045 Songkhla/Thailand
37 105783 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Pimsiri PN051 Chiang Mai/Thailand
38 56036 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8651 Bueang Kan/Thailand
39 102201 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 4465 Rayong/Thailand
40 94299 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE N. Muangyen 1427 Surin/Thailand
41 50779 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE S. Watthana 3508 Lampang/Thailand
42 94961 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE D. Argyriou 480 Stung Treng/cambodia
43 49970 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30809 Ubon Ratchathani/Thailand
44 49946 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri 6466 Uttaradit/Thailand
45 49165 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11340 Phetchabun/Thailand
46 47406 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 86 Trat/Thailand
47 102078 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 4342 Trat/Thailand
48 42761 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6226 Uttaradit/Thailand
49 38907 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 2577 Loei/Thailand
50 56037 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8652 Bueang Kan/Thailand
51 5461 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 5461 Chiang Mai/Thailand
52 2575 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 2575 Chiang Mai/Thailand
53 6493 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6493 Khon Kaen/Thailand
54 80868 Acronychia sp. RUTACEAE K. Phoutthavong et al. 414 Vientiane/Laos
55 105580 Acronychia sp. RUTACEAE C. Maknoi 7008 Phetchabun/Thailand
56 76224 Acronychia sp. RUTACEAE C. Maknoi 6770 Rayong/Thailand
57 73900 Acronychia sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 11429 Chiang Mai/Thailand
58 79340 Acronychia sp. RUTACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 47 Cambodia
59 83149 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE W. Pongamornkul 4684 Chiang Mai/Thailand
60 51205 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE W. Pongamornkul 2811 Chiang Rai/Thailand
61 29895 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri 2701 Khon Kaen/Thailand
62 22846 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE C. Glamwaewwong 172 Chiang Mai/Thailand
63 34441 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Warintorn K. 08-271 Rayong/Thailand
64 82721 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE C. Maknoi 7622 Sukhothai/Thailand
65 81580 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Kanokwan Kulprachakarn 01 Lampang/Thailand
66 42884 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3459 Phetchabun/Thailand
67 33029 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Warintorn K. 07-013 Chiang Mai/Thailand
68 59719 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE S. Klongngern 14 Sukhothai/Thailand
69 75978 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095330 Magway/Myanmar
70 122080 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Chanida Thongsopha Chanida.T001 Chiang Mai/Thailand
71 117707 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-077 Sainyabuli/LAOS
72 69046 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 668 Lampang/Thailand
73 93899 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE Khin Myo Htwe 032744 Mandalay/Myanmar
74 27482 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE P. Kumphet sn. 166 Chiang Mai/Thailand
75 106283 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 738 Nan/Thailand
76 38050 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3899 Khon Kaen/Thailand
77 119048 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE K. Phromnoi 13 Phayao/Thailand
78 8581 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8581 Sukhothai/Thailand
79 24755 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE K. Kertsawang 258 Rayong/Thailand
80 115713 Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE K. Wangwasit 180321-9 Loei/Thailand
81 121149 Aegle sp. RUTACEAE N. Muangyen 3131 Nan/Thailand
82 57199 Atalantia armata Guillaumin RUTACEAE Puangpen et al. s.n. Songkhla/Thailand
83 117728 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-098 Sainyabuli/LAOS
84 45135 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Tanaros 538 Mukdahan/Thailand
85 127389 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5897 Chaiyaphum/THAILAND
86 32185 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE J.F. Maxwell 06-183 Krabi/Thailand
87 57197 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE Puangpen et al. s.n. Songkhla/Thailand
88 127466 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5974 Chaiyaphum/THAILAND
89 1147 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 1147 Chiang Mai/Thailand
90 7345 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 7345 Prachuap Khiri Khan/Thailand
91 126332 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020426 Mandalay/MYANMAR
92 126333 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE Khin Myo Htwe 032793 Mandalay/MYANMAR
93 38042 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3873 Khon Kaen/Thailand
94 129400 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4258 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
95 34701 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3462 Rayong/Thailand
96 36833 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE P. Suksathan 4576 Sakon Nakhon/Thailand
97 76842 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Tanming 616 Kanchanaburi/Thailand
98 129495 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4353 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
99 40759 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3182 Phangnga/Thailand
100 38025 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3674 Khon Kaen/Thailand