ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 105783 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Pimsiri PN051 Chiang Mai/Thailand
2 118469 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 368 Phitsanulok/THAILAND
3 49165 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11340 Phetchabun/Thailand
4 56664 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Puangpen et al. N045 Songkhla/Thailand
5 105126 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6316 Phetchabun/Thailand
6 18235 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri 1006 Loei/Thailand
7 18845 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Pongamornkul 555 Mae Hong Son/Thailand
8 19469 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Suksathan 2717 Phitsanulok/Thailand
9 56037 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8652 Bueang Kan/Thailand
10 20943 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Srisanga 1955 Nan/Thailand
11 56036 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8651 Bueang Kan/Thailand
12 102078 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 4342 Trat/Thailand
13 23671 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 58 Rayong/Thailand
14 104755 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 5631 Phetchabun/Thailand
15 49970 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30809 Ubon Ratchathani/Thailand
16 24705 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Glamwaewwong 854 Chiang Mai/Thailand
17 49946 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri 6466 Uttaradit/Thailand
18 27251 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Wangwasit 051222-35 Ubon Ratchathani/Thailand
19 47406 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 86 Trat/Thailand
20 42761 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6226 Uttaradit/Thailand
21 28298 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-25(1) Oudomxay/Laos
22 38907 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 2577 Loei/Thailand
23 35185 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 2413 Phangnga/Thailand
24 31014 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 720 Trat/Thailand
25 34418 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE Warintorn K. 08-248 Rayong/Thailand
26 23270 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Glamwaewwong 289 Chiang Mai/Thailand
27 83929 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE S. Sawangsawat 643 Trat/Thailand
28 89613 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6366 Phetchabun/Thailand
29 5461 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 5461 Chiang Mai/Thailand
30 2575 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 2575 Chiang Mai/Thailand
31 82164 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 7756 Rayong/Thailand
32 76576 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 7145 Phetchabun/Thailand
33 13336 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE McDonald et al. 5713 Kampot/Cambodia
34 6493 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6493 Khon Kaen/Thailand
35 102201 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 4465 Rayong/Thailand
36 87570 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-410 Sainyabuli/Laos
37 94961 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE D. Argyriou 480 Stung Treng/cambodia
38 84436 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Kertsawang 3290 Chaiyaphum/Thailand
39 70297 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 123 Trat/Thailand
40 70222 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 101 Trat/Thailand
41 118466 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE K. Inthamma 365 Phitsanulok/THAILAND
42 76177 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE C. Maknoi 6723 Trat/Thailand
43 80868 Acronychia sp. RUTACEAE K. Phoutthavong et al. 414 Vientiane/Laos
44 79340 Acronychia sp. RUTACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 47 Cambodia
45 105580 Acronychia sp. RUTACEAE C. Maknoi 7008 Phetchabun/Thailand
46 76224 Acronychia sp. RUTACEAE C. Maknoi 6770 Rayong/Thailand
47 73900 Acronychia sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 11429 Chiang Mai/Thailand
48 38050 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3899 Khon Kaen/Thailand
49 34441 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Warintorn K. 08-271 Rayong/Thailand
50 93899 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Khin Myo Htwe 032744 Mandalay/Myanmar
51 42884 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3459 Phetchabun/Thailand
52 106283 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 738 Nan/Thailand
53 59719 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE S. Klongngern 14 Sukhothai/Thailand
54 82721 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE C. Maknoi 7622 Sukhothai/Thailand
55 51205 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE W. Pongamornkul 2811 Chiang Rai/Thailand
56 81580 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Kanokwan Kulprachakarn 01 Lampang/Thailand
57 75978 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095330 Magway/Myanmar
58 33029 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Warintorn K. 07-013 Chiang Mai/Thailand
59 69046 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 668 Lampang/Thailand
60 83149 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE W. Pongamornkul 4684 Chiang Mai/Thailand
61 22846 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE C. Glamwaewwong 172 Chiang Mai/Thailand
62 24755 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE K. Kertsawang 258 Rayong/Thailand
63 115713 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE K. Wangwasit 180321-9 Loei/THAILAND
64 27482 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE P. Kumphet sn. 166 Chiang Mai/Thailand
65 8581 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8581 Sukhothai/Thailand
66 117707 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-077 Sainyabuli/LAOS
67 29895 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE M. Norsaengsri 2701 Khon Kaen/Thailand
68 57199 Atalantia armata Guillaumin RUTACEAE Puangpen et al. s.n. Songkhla/Thailand
69 45135 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Tanaros 538 Mukdahan/Thailand
70 38025 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3674 Khon Kaen/Thailand
71 38042 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3873 Khon Kaen/Thailand
72 41700 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE J.F. Maxwell 09-180 Chonburi/Thailand
73 8436 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8436 Khon Kaen/Thailand
74 32185 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE J.F. Maxwell 06-183 Krabi/Thailand
75 40759 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3182 Phangnga/Thailand
76 57197 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE Puangpen et al. s.n. Songkhla/Thailand
77 71466 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1003 Lamphun/Thailand
78 34701 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3462 Rayong/Thailand
79 76842 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Tanming 616 Kanchanaburi/Thailand
80 117728 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-098 Sainyabuli/LAOS
81 34702 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3463 Rayong/Thailand
82 36833 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE P. Suksathan 4576 Sakon Nakhon/Thailand
83 1147 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 1147 Chiang Mai/Thailand
84 7345 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE W. Nanakorn et al. 7345 Prachuap Khiri Khan/Thailand
85 9475 Atalantia sp. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 9475 Loei/Thailand
86 54823 Atalantia sp. RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1816 Nan/Thailand
87 54775 Atalantia sp. RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1768 Nan/Thailand
88 2927 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE W. Nanakorn et al. 2927 Chiang Mai/Thailand
89 104476 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE T. Khambai 499 Uttaradit/Thailand
90 61642 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086871 Chin State/Myanmar
91 60895 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE Ling Shein Man 087753 Chin State/Myanmar
92 1939 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE W. Nanakorn et al. 1939 Chiang Mai/Thailand
93 88428 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE N. Muangyen 280 Phayao/Thailand
94 63358 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE Li-Jianwu 948 Yunnan/China
95 103745 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 363 Chiang Mai/Thailand
96 21309 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE P. Srisanga 2160 Nan/Thailand
97 94205 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE W. Pongamornkul 5905 Chiang Mai/Thailand
98 60616 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE Ling Shein Man 088035 Chin State/Myanmar
99 11978 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE W. Nanakorn et al. 11978 Chiang Mai/Thailand
100 8339 Boenninghausenia albiflora Reichb. ex Meissner RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8339 Chiang Mai/Thailand