ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1301 130010 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. RUTACEAE S. Sato 17-96 JAPAN
1302 33808 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. RUTACEAE M. Nomura FOK-614156 Kochi/Japan
1303 32928 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. RUTACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073907 Kochi/Japan
1304 57340 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. RUTACEAE M. Nomura FOK-611671 Kochi/Japan
1305 26308 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. RUTACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057226 Kochi/Japan
1306 109436 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. forma brevispinosum (Makino) Makino RUTACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073907 Japan
1307 129108 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 17 Phrae/THAILAND
1308 66522 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3341 Saraburi/Thailand
1309 129100 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 9 Nan/THAILAND
1310 102215 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 17 Chiang Rai/Thailand
1311 129099 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 8 Phayao/THAILAND
1312 129097 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 6 Lampang/THAILAND
1313 129096 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 5 Nan/THAILAND
1314 84418 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE K. Kertsawang 3272 Chaiyaphum/Thailand
1315 102216 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 18 Phayao/Thailand
1316 37414 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE J.F. Maxwell 06-220 Krabi/Thailand
1317 33101 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Warintorn K. 07-085 Chiang Mai/Thailand
1318 102217 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 19 Chiang Rai/Thailand
1319 36027 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Jatupol K. 08-368 Chiang Mai/Thailand
1320 102220 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 22 Phayao/Thailand
1321 102219 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 21 Chiang Rai/Thailand
1322 102218 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE R. Sapanuchat 20 Phayao/Thailand
1323 45408 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE N. Romkham 58 Chiang Mai/Thailand
1324 129093 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 2 Chiang Rai/THAILAND
1325 129094 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 3 Chiang Rai/THAILAND
1326 63131 Zanthoxylum scandens Blume RUTACEAE Li-Jianwu 990 Yunnan/China
1327 74250 Zanthoxylum scandens Blume RUTACEAE Zhou-Shishun 7395 Yunnan/China
1328 54323 Zanthoxylum schinifolium Siebokd et Zucc. RUTACEAE M. Tashiro et al. FOK-061147 Kochi/Japan
1329 32927 Zanthoxylum schinifolium Siebokd et Zucc. RUTACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073906 Kochi/Japan
1330 127553 Zanthoxylum schinifolium Siebokd et Zucc. RUTACEAE Shunichi Sato 181 JAPAN
1331 109437 Zanthoxylum schinifolium Siebokd et Zucc. RUTACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073906 Japan
1332 88162 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 5168 Chiang Mai/Thailand
1333 61800 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086943 Chin State/Myanmar
1334 28435 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-20 Phongsaly/Laos
1335 77543 Zanthoxylum sp. RUTACEAE J. Nikomtat & W. Pongamornkul 4376 Chiang Mai/Thailand
1336 68991 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089444 Chin State/Myanmar
1337 75569 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094580 Chin State/Myanmar
1338 68912 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089560 Chin State/Myanmar
1339 77662 Zanthoxylum sp. RUTACEAE V. Nguanchoo 345 Chiang Mai/Thailand
1340 34184 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 2109 Chiang Mai/Thailand
1341 93590 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5773 Chiang Mai/Thailand
1342 129098 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 7 Uttaradit/THAILAND
1343 93553 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5736 Chiang Mai/Thailand
1344 129095 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 4 Phayao/THAILAND
1345 51015 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 2621 Chiang Mai/Thailand
1346 50926 Zanthoxylum sp. RUTACEAE S. Watthana 3659 Tak/Thailand
1347 94212 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 5912 Chiang Mai/Thailand
1348 106197 Zanthoxylum sp. RUTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 659 Nan/Thailand
1349 104513 Zanthoxylum sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 6290 Chiang Mai/Thailand
1350 71645 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091086 Chin State/Myanmar
1351 129109 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 18 Chiang Mai/THAILAND
1352 129101 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 10 Phrae/THAILAND
1353 129092 Zanthoxylum sp. RUTACEAE Patcharawan Tanamatayarat 1 Phayao/THAILAND
1354 35198 Zanthoxylum sp. RUTACEAE C. Maknoi 2426 Phangnga/Thailand