ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 52626 Glycosmis sp. RUTACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1711 Nan/Thailand
602 80002 Glycosmis sp. RUTACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097839 Chin State/Myanmar
603 63908 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9926 Khon Kaen/Thailand
604 63534 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6586 Khon Kaen/Thailand
605 52638 Glycosmis sp. RUTACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1723 Nan/Thailand
606 98367 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-247 Luang Prabang/Laos
607 80206 Glycosmis sp. RUTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-22 Shan State/Myanmar
608 40128 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 5234 Roi Et/Thailand
609 6952 Glycosmis sp. RUTACEAE S. Watthana et al. s.n. Chiang Mai/Thailand
610 59065 Glycosmis sp. RUTACEAE Li-Jianwu 374 Yunnan/China
611 63920 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9939 Khon Kaen/Thailand
612 90216 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-139 Luang Prabang/Laos
613 81098 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi 7279 Sukhothai/Thailand
614 81158 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi 7339 Sukhothai/Thailand
615 90504 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-426 Luang Prabang/Laos
616 54974 Glycosmis sp. RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1890 Nan/Thailand
617 90190 Glycosmis sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-113 Luang Prabang/Laos
618 81950 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 11983 Chiang Rai/Thailand
619 36199 Glycosmis sp. RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3656 Khon Kaen/Thailand
620 16628 Glycosmis sp. RUTACEAE P. Srisanga 1222 Nan/Thailand
621 125643 Glycosmis tricanthera Guillaumin RUTACEAE H.-J. Esser, S. Vajrodaya and Kasetsart botany students 19-06 Kanchanaburi/Thailand
622 25204 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE K. Kertsawang 482 Rayong/Thailand
623 10760 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 10760 Chiang Mai/Thailand
624 58102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9854 Khon Kaen/Thailand
625 534 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 534 Chiang Mai/Thailand
626 57965 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9067 Lampang/Thailand
627 57695 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 4112 Phitsanulok/Thailand
628 57272 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0170 Maha Sarakham/Thailand
629 240 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 240 Chiang Mai/Thailand
630 40138 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri 5243 Surin/Thailand
631 57181 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 296 Surin/Thailand
632 9814 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 9814 Mae Hong Son/Thailand
633 27392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE P. Kumphet sn. 76 Chiang Mai/Thailand
634 39830 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri 4937 Sa Kaeo/Thailand
635 71415 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 3855 Chiang Mai/Thailand
636 72071 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 03951 Mae Hong Son/Thailand
637 71467 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1004 Lamphun/Thailand
638 35057 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 1861 Mae Hong Son/Thailand
639 45159 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Tanaros 562 Mukdahan/Thailand
640 17528 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Boonchai 28 Chiang Mai/Thailand
641 18942 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 18942 Chiang Mai/Thailand
642 50696 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE L. Kamkom 7010 Khon Kaen/Thailand
643 47291 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE Chusie KY156 Mae Hong Son/Thailand
644 45807 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 3623 Phetchabun/Thailand
645 41685 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE J.F. Maxwell 09-164 Chonburi/Thailand
646 30532 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE J.F. Maxwell 09-75 Kanchanaburi/Thailand
647 3722 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 3722 Loei/Thailand
648 3907 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 3907 Loei/Thailand
649 6113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6113 Chiang Mai/Thailand
650 37193 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 2075 Loei/Thailand
651 65091 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE K. Srithi 304 Nan/Thailand
652 38023 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3669 Khon Kaen/Thailand
653 68567 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2931 Phayao/Thailand
654 6215 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6215 Chiang Mai/Thailand
655 32375 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE J.F. Maxwell 06-407 Kanchanaburi/Thailand
656 40068 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri 5173 Nakhon Ratchasima/Thailand
657 62706 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1130 Sukhothai/Thailand
658 58410 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9445 Phrae/Thailand
659 38352 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2124 Loei/Thailand
660 3251 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 3251 Loei/Thailand
661 8387 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8387 Maha Sarakham/Thailand
662 61885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE Ling Shein Man 087296 Magway/Myanmar
663 69898 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053065 Chin State/Myanmar
664 38967 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 2312 Chiang Mai/Thailand
665 39034 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 2379 Chiang Mai/Thailand
666 9041 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 9041 Chiang Mai/Thailand
667 59734 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Klongngern 29 Sukhothai/Thailand
668 66960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 3542 Mae Hong Son/Thailand
669 6409 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6409 Maha Sarakham/Thailand
670 110029 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE TLBG 626 Chiang Mai/Thailand
671 116593 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-216 Xaignabouri/LAOS
672 91275 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Sawangsawat 476 Chanthaburi/Thailand
673 91902 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE N. Muangyen 1270 Chiang Rai/Thailand
674 123594 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-130 Sainyabuli/LAOS
675 77519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 4352 Chiang Mai/Thailand
676 116063 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE K. Wangwasit 180912-54 Loei/Thailand
677 93005 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE D. Argyriou 254 Preah Vihear/Cambodia
678 124742 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE N. Muangyen 3319 Nan/Thailand
679 125092 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 714 Phrae/Thailand
680 93317 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE D. Argyriou 598 Stung Treng/Cambodia
681 90678 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE N. Muangyen 940 Chiang Rai/Thailand
682 104581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 6358 Chiang Mai/Thailand
683 94883 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
684 110626 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5741 Kanchanaburi/Thailand
685 105463 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 6806 Phetchabun/Thailand
686 94884 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Bunma 27 Nan/Thailand
687 94885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Bunma 26 Nan/Thailand
688 94886 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE S. Bunma 28 Nan/Thailand
689 114392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4735 Lampang/Thailand
690 115729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE K. Wangwasit 180321-25 Loei/Thailand
691 118776 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE N. Boonruang 0126 Chaiyaphum/Thailand
692 117846 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-216 Sainyabuli/LAOS
693 83811 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE P. Phaosrichai 197 Tak/Thailand
694 117789 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-159 Sainyabuli/LAOS
695 83172 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 4708 Chiang Mai/Thailand
696 83147 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. Pongamornkul 4682 Chiang Mai/Thailand
697 85190 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 7838 Suphan Buri/Thailand
698 85505 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi 8204 Sukhothai/Thailand
699 86143 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-147 Luang Prabang/Laos
700 108677 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5281 Kanchanaburi/Thailand