ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 35042 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Pongamornkul 1846 Mae Hong Son/Thailand
802 74692 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 8164 Yunnan/China
803 83078 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Pongamornkul 4613 Chiang Mai/Thailand
804 74443 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 8454 Yunnan/China
805 74432 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 8388 Yunnan/China
806 69264 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 6934 Yunnan/China
807 105770 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Pimsiri PN034 Chiang Mai/Thailand
808 69305 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 6674 Yunnan/China
809 74540 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Zhou-Shishun 7836 Yunnan/China
810 127975 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE K. Inthamma 811 Loei/Thailand
811 6305 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6305 Loei/Thailand
812 123612 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-148 Sainyabuli/LAOS
813 6306 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Nanakorn et al. 6306 Loei/Thailand
814 107008 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 720 Nan/Thailand
815 83096 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Pongamornkul 4631 Chiang Mai/Thailand
816 66372 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3157 Chiang Mai/Thailand
817 74010 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE K. Khwan 118 Chiang Mai/Thailand
818 124777 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE N. Muangyen 3354 Nan/Thailand
819 36070 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Jatupol K. 08-411 Chiang Mai/Thailand
820 127991 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE K. Inthamma 827 Loei/Thailand
821 71964 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley RUTACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
822 38397 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2169 Loei/Thailand
823 117683 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-053 Sainyabuli/LAOS
824 27721 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi 907 Loei/Thailand
825 74784 Melicope sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 04258 Mae Hong Son/Thailand
826 15714 Melicope sp. RUTACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1816 Chiang Mai/Thailand
827 125314 Melicope sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 7057 Chiang Mai/THAILAND
828 78117 Melicope sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 4462 Chiang Mai/Thailand
829 23783 Melicope sp. RUTACEAE P. Srisanga 2704 Nan/Thailand
830 114023 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-273 Phongsaly/LAOS
831 116942 Melicope sp. RUTACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-134 Phongsaly/LAOS
832 35876 Melicope sp. RUTACEAE Jatupol K. 08-217 Chiang Mai/Thailand
833 116979 Melicope sp. RUTACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-172 Phongsaly/LAOS
834 122798 Melicope sp. RUTACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-268 Phongsaly/LAOS
835 110157 Melicope sp. RUTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1030 Chiang Rai/Thailand
836 35622 Melicope sp. RUTACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8458 Mae Hong Son/Thailand
837 46111 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi 3806 Phitsanulok/Thailand
838 124483 Melicope sp. RUTACEAE Natdanai Pan-in PSD036 Uttaradit/Thailand
839 118139 Melicope sp. RUTACEAE N. Pan-in 099 Uttaradit/Thailand
840 118095 Melicope sp. RUTACEAE N. Pan-in 055 Uttaradit/Thailand
841 118198 Melicope sp. RUTACEAE N. Pan-in 158 Uttaradit/Thailand
842 34401 Melicope sp. RUTACEAE Warintorn K. 08-231 Rayong/Thailand
843 73712 Melicope sp. RUTACEAE W. Pongamornkul 04122 Mae Hong Son/Thailand
844 83035 Melicope sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 12419 Phayao/Thailand
845 85739 Melicope sp. RUTACEAE W. Pongamornkul et al. 5079 Chiang Mai/Thailand
846 82932 Melicope sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 12316 Phayao/Thailand
847 38359 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2131 Loei/Thailand
848 62281 Melicope sp. RUTACEAE Romklao Botanical Garden 0568/2555 Phitsanulok/Thailand
849 62328 Melicope sp. RUTACEAE Romklao Botanical Garden 0615/2555 Phitsanulok/Thailand
850 95036 Melicope sp. RUTACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL180 Chiang Mai/Thailand
851 118899 Melicope sp. RUTACEAE K. Inthamma 477 Phitsanulok/Thailand
852 81427 Melicope sp. RUTACEAE M. Norsaengsri 12222 Chiang Mai/Thailand
853 126658 Melicope sp. RUTACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10021 Chiang Mai/THAILAND
854 124526 Melicope sp. RUTACEAE Natdanai Pan-in PSD079 Uttaradit/Thailand
855 87444 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-286 Sainyabuli/Laos
856 112286 Melicope sp. RUTACEAE Buasroi Mala 21 Tak/Thailand
857 100765 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-368 Luang Prabang/Laos
858 87539 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-381 Sainyabuli/Laos
859 47010 Melicope sp. RUTACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 231 Uttaradit/Thailand
860 100739 Melicope sp. RUTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-342 Luang Prabang/Laos
861 32040 Melicope viticina (Wall. ex Kurz) T. Hart. RUTACEAE Pranee Palee 984 Chiang Rai/Thailand
862 9140 Melicope viticina (Wall. ex Kurz) T. Hart. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 9140 Chiang Mai/Thailand
863 117989 Melicope viticina (Wall. ex Kurz) T. Hart. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-359 Sainyabuli/LAOS
864 126336 Melicope viticina (Wall. ex Kurz) T. Hart. RUTACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028984 MYANMAR
865 117820 Melicope viticina (Wall. ex Kurz) T. Hart. RUTACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-190 Sainyabuli/LAOS
866 51872 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7927 Chiang Rai/Thailand
867 72117 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE W. Pongamornkul 03997 Mae Hong Son/Thailand
868 53024 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7595 Khon Kaen/Thailand
869 74465 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE Zhou-Shishun 8410 Yunnan/China
870 98558 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-035 Luang Prabang/Laos
871 125655 Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka RUTACEAE K. Punchay 317 Chiang Mai/Thailand
872 56578 Micromelum glanduliferum B.Hansen RUTACEAE Surat 06 Chiang Rai/Thailand
873 32033 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE Pranee Palee 976 Chiang Rai/Thailand
874 126338 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053506 Chin State/MYANMAR
875 30768 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE J.F. Maxwell 06-996 Chiang Rai/Thailand
876 30572 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE J.F. Maxwell 09-116 Mae Hong Son/Thailand
877 126337 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035493 MYANMAR
878 86312 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-316 Luang Prabang/Laos
879 88965 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE Ubonwan Upho UBON 159 Pattani/Thailand
880 37441 Micromelum hirsutum Oliv. RUTACEAE J.F. Maxwell 06-253 Chiang Rai/Thailand
881 8665 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8665 Chiang Mai/Thailand
882 90739 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Nanakorn et al. 8377.1 Sukhothai/Thailand
883 11405 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 144 Chiang Mai/Thailand
884 125413 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 7156 Chiang Mai/THAILAND
885 89484 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 5584 Chiang Mai/Thailand
886 49826 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6346 Chiang Mai/Thailand
887 42034 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE Wang Hong 4138 Yunnan/China
888 94165 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 5865 Chiang Mai/Thailand
889 73753 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 04163 Mae Hong Son/Thailand
890 112242 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE P. Panyadee 170 Chiang Mai/Thailand
891 38275 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE P. Wessumritt 242 Nakhon Ratchasima/Thailand
892 19549 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 595 Mae Hong Son/Thailand
893 35736 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8591 Mae Hong Son/Thailand
894 34169 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 2094 Tak/Thailand
895 72784 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE M. Norsaengsri 10890 Mae Hong Son/Thailand
896 84056 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 4842 Chiang Mai/Thailand
897 35743 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8599 Mae Hong Son/Thailand
898 73662 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. Pongamornkul 04072 Mae Hong Son/Thailand
899 91136 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3503 Phayao/Thailand
900 35335 Micromelum integerrimum (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. ex M.Roem. RUTACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8143 Chiang Mai/Thailand