ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 78646 Meliosma dilleniifolia (Wall. ex Wight & Arn.) Walp. SABIACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092654 Chin State/Myanmar
2 43810 Meliosma lanceolata Blume SABIACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2491 Trang/Thailand
3 43808 Meliosma lanceolata Blume SABIACEAE S. Gardner, Sidisunthorn & Khomchompoo ST1913 Phangnga/Thailand
4 11167 Meliosma lepidota Blume SABIACEAE L. Averyanov 3756 Lam Dong/Vietnam
5 32819 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE S. Kamakura et al. FOK-072733 Kochi/Japan
6 33779 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE K. Miyamato FOK-613655 Kochi/Japan
7 57453 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072013 Kochi/Japan
8 31143 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2818 Nan/Thailand
9 54980 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1896 Nan/Thailand
10 47208 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE Chusie KY119 Mae Hong Son/Thailand
11 42853 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3428 Phetchabun/Thailand
12 101101 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE W. Pongamornkul 6122 Phayao/Thailand
13 43809 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2048 Surat Thani/Thailand
14 6295 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 6295 Loei/Thailand
15 11226 Meliosma pinnata Walp. SABIACEAE S. Watthana 144 Chiang Mai/Thailand
16 78647 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin & Aung Htay 092737 Chin State/Myanmar
17 78645 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085243 Chin State/Myanmar
18 78644 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023314 Chin State/Myanmar
19 75492 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095184 Chin State/Myanmar
20 37513 Meliosma pinnata Walp. subsp. barbulata (Cufod.) Welzen SABIACEAE J.F. Maxwell 06-331 Chiang Rai/Thailand
21 73746 Meliosma pinnata Walp. subsp. barbulata (Cufod.) Welzen SABIACEAE W. Pongamornkul 04156 Mae Hong Son/Thailand
22 61723 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Ling Shein Man 087588 Chin State/Myanmar
23 60494 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Ling Shein Man 087928 Chin State/Myanmar
24 78648 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga & Ling Shing Maung 051270 Chin State/Myanmar
25 108812 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & H.C.Liu 03100 Taiwan
26 109446 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076739 Japan
27 26529 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE M. Tashiro et al. FOK-054021 Kochi/Japan
28 87948 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Fumihiro Konta 35824 Japan
29 33496 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076739 Kochi/Japan
30 109439 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Kamakura et al. FOK-079329 Japan
31 113269 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3962 Phayao/Thailand
32 57879 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE T. Phoonlap 04 Sukhothai/Thailand
33 15 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 015 Chiang Mai/Thailand
34 562 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 562 Chiang Mai/Thailand
35 56387 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9024 Chiang Rai/Thailand
36 1791 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 1791 Chiang Mai/Thailand
37 51495 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7565 Chiang Rai/Thailand
38 36058 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Jatupol K. 08-399 Chiang Mai/Thailand
39 4147 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 4147 Chiang Mai/Thailand
40 5991 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 5991 Chiang Mai/Thailand
41 9920 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE S. Siriphum & S. Watthana 7 Chiang Mai/Thailand
42 10764 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE KI. Worawong 1 Chiang Mai/Thailand
43 10821 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 10821 Chiang Mai/Thailand
44 14262 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Morakot 085 Thailand
45 16145 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 4 Chiang Mai/Thailand
46 25818 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Bot. KU 2006.15 Chiang Mai/Thailand
47 29477 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE C. Glamwaewwong 1287 Chiang Mai/Thailand
48 43837 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE S. Gardner ST2629 Phangnga/Thailand
49 57830 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7002 Tak/Thailand
50 82080 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 12112 Phayao/Thailand
51 81892 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11926 Lampang/Thailand
52 81768 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11803 Chiang Rai/Thailand
53 81725 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11760 Chiang Rai/Thailand
54 89253 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE C. Maknoi 8103 Sukhothai/Thailand
55 74039 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE K. Khwan 168 Chiang Mai/Thailand
56 56877 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9187 Chiang Rai/Thailand
57 91137 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3504 Phayao/Thailand
58 85289 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE C. Maknoi 7937 Sukhothai/Thailand
59 35045 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE W. Pongamornkul 1849 Mae Hong Son/Thailand
60 33872 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE J.F. Maxwell 07-640 Chiang Mai/Thailand
61 10195 Meliosma sp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 10195 Chiang Mai/Thailand
62 53520 Meliosma sp. SABIACEAE Yin-Jiantao 1694 Yunnan/China
63 8749 Meliosma sp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 8749 Nan/Thailand
64 50430 Meliosma sp. SABIACEAE M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60781 Chiang Mai/Thailand
65 97068 Meliosma sp. SABIACEAE P. Phaosrichai 452 Nakhon Si Thammarat/Thailand
66 4971 Meliosma sp. SABIACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
67 109441 Meliosma tenuis Maxim SABIACEAE S. Kobayashi FOK-073186 Japan
68 109445 Meliosma tenuis Maxim SABIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto H. Fukuhara et al. FOK-073312 Japan
69 61344 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086842 Chin State/Myanmar
70 61768 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086950 Chin State/Myanmar
71 71744 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091194 Chin State/Myanmar
72 82390 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097430 Chin State/Myanmar
73 61921 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087356 Chin State/Myanmar
74 56511 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051395 Chin State/Myanmar
75 70098 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 3718 Mae Hong Son/Thailand
76 38493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2265 Loei/Thailand
77 29077 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE S. Suddee et al. 2656 Nakhon Ratchasima/Thailand
78 46466 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 2541 Mae Hong Son/Thailand
79 36627 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi 1947 Loei/Thailand
80 36493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi 1813 Loei/Thailand
81 44428 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Zhou Shi-shun 3498 Yunnan/China
82 2602 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 2602 Chiang Mai/Thailand
83 40493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE J.F. Maxwell 09-15 Chiang Rai/Thailand
84 89341 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 5441 Nan/Thailand
85 69441 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Zhou-Shishun 7017 Yunnan/China
86 52464 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Yin-Jiantao & Shi--Xuegiang 1189 Yunnan/China
87 32227 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE J.F. Maxwell 06-134 Chiang Rai/Thailand
88 61509 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Ling Shein Man 087165 Chin State/Myanmar
89 78651 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Ling Shein Mang 096167 Chin State/Myanmar
90 82391 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097870 Chin State/Myanmar
91 78652 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Ling Shein Mang 096272 Chin State/Myanmar
92 78650 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Ling Shein Mang 093018 Chin State/Myanmar
93 78649 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035738 Chin State/Myanmar
94 71806 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091031 Chin State/Myanmar
95 83774 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2801 Tak/Thailand
96 93905 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021288 Mandalay/Myanmar
97 82831 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2697 Tak/Thailand
98 51051 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE W. Pongamornkul 2657 Chiang Mai/Thailand
99 58996 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Li-Jianwu 363 Yunnan/China
100 58806 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou-Shishun 3089 Yunnan/China