ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 125680 Meliosma arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE K. Punchay 391 Chiang Mai/Thailand
2 78646 Meliosma dilleniifolia (Wall. ex Wight & Arn.) Walp. SABIACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092654 Chin State/Myanmar
3 43808 Meliosma lanceolata Blume SABIACEAE S. Gardner, Sidisunthorn & Khomchompoo ST1913 Phangnga/Thailand
4 43810 Meliosma lanceolata Blume SABIACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2491 Trang/Thailand
5 11167 Meliosma lepidota Blume SABIACEAE L. Averyanov 3756 Lam Dong/Vietnam
6 32819 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE S. Kamakura et al. FOK-072733 Kochi/Japan
7 57453 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072013 Kochi/Japan
8 33779 Meliosma myriantha Siebold et Zucc. SABIACEAE K. Miyamato FOK-613655 Kochi/Japan
9 42853 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3428 Phetchabun/Thailand
10 11226 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE S. Watthana 144 Chiang Mai/Thailand
11 31143 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2818 Nan/Thailand
12 101101 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE W. Pongamornkul 6122 Phayao/Thailand
13 43809 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2048 Surat Thani/Thailand
14 69489 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE Zhou-Shishun 6977 Yunnan/China
15 137894 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE K. Inthamma 1478 Loei/THAILAND
16 69393 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE Zhou-Shishun 6847 Yunnan/China
17 47208 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE Chusie KY119 Mae Hong Son/Thailand
18 6295 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 6295 Loei/Thailand
19 54980 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. SABIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1896 Nan/Thailand
20 78644 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023314 Chin State/Myanmar
21 78645 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085243 Chin State/Myanmar
22 78647 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin & Aung Htay 092737 Chin State/Myanmar
23 75492 Meliosma pinnata Walp. subsp. arnottiana (Wight) Walp. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095184 Chin State/Myanmar
24 37513 Meliosma pinnata Walp. subsp. barbulata (Cufod.) Beusekom ex Welzen SABIACEAE J.F. Maxwell 06-331 Chiang Rai/Thailand
25 15230 Meliosma pinnata Walp. subsp. barbulata (Cufod.) Beusekom ex Welzen SABIACEAE P. Srisanga 945 Nan/Thailand
26 73746 Meliosma pinnata Walp. subsp. barbulata (Cufod.) Beusekom ex Welzen SABIACEAE W. Pongamornkul 04156 Mae Hong Son/Thailand
27 78648 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga & Ling Shing Maung 051270 Chin State/Myanmar
28 61723 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Ling Shein Man 087588 Chin State/Myanmar
29 33496 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076739 Kochi/Japan
30 26529 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE M. Tashiro et al. FOK-054021 Kochi/Japan
31 87948 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Fumihiro Konta 35824 Japan
32 108812 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & H.C.Liu 03100 Taiwan
33 109439 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Kamakura et al. FOK-079329 Japan
34 109446 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076739 Japan
35 60494 Meliosma rigida Sieb. & Zucc. SABIACEAE Ling Shein Man 087928 Chin State/Myanmar
36 43837 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE S. Gardner ST2629 Phangnga/Thailand
37 36058 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Jatupol K. 08-399 Chiang Mai/Thailand
38 74039 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE K. Khwan 168 Chiang Mai/Thailand
39 56387 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9024 Chiang Rai/Thailand
40 15 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 015 Chiang Mai/Thailand
41 51495 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7565 Chiang Rai/Thailand
42 81892 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11926 Lampang/Thailand
43 57879 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE T. Phoonlap 04 Sukhothai/Thailand
44 57830 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7002 Tak/Thailand
45 112627 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE N. Muangyen 2114 Kanchanaburi/Thailand
46 562 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 562 Chiang Mai/Thailand
47 1791 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 1791 Chiang Mai/Thailand
48 4147 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 4147 Chiang Mai/Thailand
49 132736 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE A. Nuammee 614 Chiang Rai/THAILAND
50 132609 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Pongamornkul 7546 Chiang Mai/THAILAND
51 5991 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 5991 Chiang Mai/Thailand
52 132304 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Pongamornkul 7430 Chiang Mai/Thailand
53 130355 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2497 Chiang Rai/THAILAND
54 81725 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11760 Chiang Rai/Thailand
55 113269 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3962 Phayao/Thailand
56 29477 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE C. Glamwaewwong 1287 Chiang Mai/Thailand
57 9920 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE S. Siriphum & S. Watthana 7 Chiang Mai/Thailand
58 10861 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Sucheera 12 Chiang Mai/Thailand
59 81768 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 11803 Chiang Rai/Thailand
60 82080 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE M. Norsaengsri 12112 Phayao/Thailand
61 10821 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 10821 Chiang Mai/Thailand
62 25818 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Bot. KU 2006.15 Chiang Mai/Thailand
63 16145 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 4 Chiang Mai/Thailand
64 14262 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE Morakot 085 Chiang Mai/Thailand
65 89253 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE C. Maknoi 8103 Sukhothai/Thailand
66 10764 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE KI. Worawong 1 Chiang Mai/Thailand
67 56877 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9187 Chiang Rai/Thailand
68 85289 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE C. Maknoi 7937 Sukhothai/Thailand
69 33872 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE J.F. Maxwell 07-640 Chiang Mai/Thailand
70 35045 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE W. Pongamornkul 1849 Mae Hong Son/Thailand
71 91137 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. fordii (Hemsl. ex Forb. & Hemsl.) Beus. SABIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3504 Phayao/Thailand
72 53520 Meliosma sp. SABIACEAE Yin-Jiantao 1694 Yunnan/China
73 8749 Meliosma sp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 8749 Nan/Thailand
74 4971 Meliosma sp. SABIACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
75 10195 Meliosma sp. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 10195 Chiang Mai/Thailand
76 50430 Meliosma sp. SABIACEAE M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60781 Chiang Mai/Thailand
77 130024 Meliosma tenuis Maxim SABIACEAE N. Inagaki & M. Natsui 193 JAPAN
78 109445 Meliosma tenuis Maxim SABIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto H. Fukuhara et al. FOK-073312 Japan
79 109441 Meliosma tenuis Maxim SABIACEAE S. Kobayashi FOK-073186 Japan
80 56511 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051395 Chin State/Myanmar
81 61344 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086842 Chin State/Myanmar
82 61768 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086950 Chin State/Myanmar
83 61921 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087356 Chin State/Myanmar
84 71744 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091194 Chin State/Myanmar
85 82390 Sabia campanulata Wall. SABIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097430 Chin State/Myanmar
86 129864 Sabia japonica Maxim. SABIACEAE S. Sato 17-21 JAPAN
87 69441 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Zhou-Shishun 7017 Yunnan/China
88 36493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi 1813 Loei/Thailand
89 36627 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi 1947 Loei/Thailand
90 38493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2265 Loei/Thailand
91 40493 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE J.F. Maxwell 09-15 Chiang Rai/Thailand
92 32227 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE J.F. Maxwell 06-134 Chiang Rai/Thailand
93 29077 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE S. Suddee et al. 2656 Nakhon Ratchasima/Thailand
94 70098 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 3718 Mae Hong Son/Thailand
95 89341 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 5441 Nan/Thailand
96 44428 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Zhou Shi-shun 3498 Yunnan/China
97 2602 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Nanakorn et al. 2602 Chiang Mai/Thailand
98 46466 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE W. Pongamornkul 2541 Mae Hong Son/Thailand
99 52464 Sabia limoniacea Wall. ex Hk.f. & Th. SABIACEAE Yin-Jiantao & Shi--Xuegiang 1189 Yunnan/China
100 78650 Sabia paniculata Edgew. ex Hook. f. & Thomson SABIACEAE Ling Shein Mang 093018 Chin State/Myanmar