ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63304 Arceuthobium chinense Lecomte Santalaceae Li-Jianwu 1066 China
2 142269 Dendrotrophe buxifolia (Blume) Miq. Santalaceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10694 Trat/Thailand
3 140188 Dendrotrophe buxifolia (Blume) Miq. Santalaceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10235 Trat/Thailand
4 126345 Dendrotrophe heterantha (Wall. ex DC.) A.N.Henry & B.Roy Santalaceae Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tanaka, Yuki Tsujita, Khin Myo Htwe 36007 Myanmar
5 134494 Dendrotrophe platyphylla (Spreng.) N.H.Xia & M.G.Gilbert Santalaceae W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 109 Chiang Mai/Thailand
6 90320 Dendrotrophe sp. Santalaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 243 Laos
7 136610 Dendrotrophe sp. Santalaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3635 Chiang Rai/Thailand
8 62853 Dendrotrophe sp. Santalaceae M. Norsaengsri 10065 Mae Hong Son/Thailand
9 90223 Dendrotrophe sp. Santalaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 146 Laos
10 95741 Dendrotrophe sp. Santalaceae W. Pongamornkul 6025 Chiang Mai/Thailand
11 35515 Dendrotrophe sp. Santalaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8339 Mae Hong Son/Thailand
12 64528 Dendrotrophe sp. Santalaceae W. Pongamornkul 3077 Mae Hong Son/Thailand
13 82266 Dendrotrophe varians (Blume) Miq. Santalaceae Leong, P., Liew, D., Skornickova, J., Tran, H.D. SING 211 54 Singapore
14 126346 Dendrotrophe varians (Blume) Miq. Santalaceae N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20488 Myanmar
15 78656 Dufrenoya granulata (Hook.f. & Thomson ex A.DC.) Stauffer Santalaceae N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23457 Myanmar
16 82395 Dufrenoya granulata (Hook.f. & Thomson ex A.DC.) Stauffer Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97442 Myanmar
17 82401 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97984 Myanmar
18 78653 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Mang, Law Shein 90172 Myanmar
19 78661 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92391 Myanmar
20 82399 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97018 Myanmar
21 78660 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Aung Htay 92102 Myanmar
22 78659 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Hong Mang, Law Shein, Wai Min Htay 85128 Myanmar
23 78658 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Atsushi Nomachi 35820 Myanmar
24 78655 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22866 Myanmar
25 71654 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91095 Myanmar
26 61159 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86650 Myanmar
27 60847 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Ling Shein Mang 87116 Myanmar
28 56287 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51327 Myanmar
29 78657 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama, K. Watanabe 30917 Myanmar
30 78654 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Mang, Law Shein 90485 Myanmar
31 82396 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97623 Myanmar
32 31285 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2960 Chiang Mai/Thailand
33 34217 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae W. Pongamornkul 2141 Chiang Mai/Thailand
34 31245 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2920 Chiang Mai/Thailand
35 76333 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94127 Myanmar
36 89086 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer Santalaceae N. Muangyen 677 Phayao/Thailand
37 17185 Dufrenoya sp. Santalaceae P. Suksathan 2494 Phangnga/Thailand
38 15072 Dufrenoya sp. Santalaceae P. Suksathan 1077 Chanthaburi/Thailand
39 133840 Henslowia collettii Gamble Santalaceae Rapeeporn Kantasrila MSD 49 Tak/Thailand
40 3397 Henslowia sp. Santalaceae W. Nanakorn et al. 3397 Nakhon Si Thammarat/Thailand
41 2512 Henslowia sp. Santalaceae W. Nanakorn et al. 2512 Chiang Mai/Thailand
42 69202 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89289 Myanmar
43 81610 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Law Shine 96420 Myanmar
44 81611 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, Robert Unwin, Law Shine (Forest Department) 97039 Myanmar
45 81608 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae K. Fujikawa, K. Kano, M. Matsumoto, S. Yasuda, Hong Mang 53362 Myanmar
46 56277 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51280 Myanmar
47 61346 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86839 Myanmar
48 81581 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97380 Myanmar
49 69172 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89258 Myanmar
50 81607 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa, N. Inagaki, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 29140 Myanmar
51 71756 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91208 Myanmar
52 75953 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94727 Myanmar
53 21817 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae S. Watthana, P. Suksathan 1609 Phitsanulok/Thailand
54 76287 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94863 Myanmar
55 76370 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94281 Myanmar
56 11136 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. No. VH 3195 Vietnam
57 81609 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Mang, Law Shein 90104 Myanmar
58 57492 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. Santalaceae T. Hosokawa FOK 615760 Japan
59 79336 Korthalsella sp. Santalaceae Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 54 Cambodia
60 114432 Notothixos malayanus Oliv. Santalaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4775 Lampang/Thailand
61 85755 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae W. Pongamornkul et al. 5095 Chiang Mai/Thailand
62 75998 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95350 Myanmar
63 82397 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97693 Myanmar
64 77885 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae M. Norsaengsri 11147 Mae Hong Son/Thailand
65 60861 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Ling Shein Mang 87099 Myanmar
66 55869 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae J.F. Maxwell 11 85 Chiang Mai/Thailand
67 88256 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae W. Pongamornkul 5262 Chiang Mai/Thailand
68 83252 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae W. Pongamornkul 4787 Chiang Mai/Thailand
69 82380 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi, S. Suddee 5734 Tak/Thailand
70 41264 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae S. Watthana 3262 Tak/Thailand
71 80683 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae W. Pongamornkul 4540 Chiang Mai/Thailand
72 128270 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2071 Tak/Thailand
73 78663 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Aung Htay 92300 Myanmar
74 62035 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87451 Myanmar
75 78664 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92579 Myanmar
76 78665 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Ling Shein Mang 93080 Myanmar
77 78666 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Ling Shein Mang 96054 Myanmar
78 78667 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Ling Shein Mang 96056 Myanmar
79 82398 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97920 Myanmar
80 128283 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2084 Tak/Thailand
81 65763 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae M. Norsaengsri 10255 Mae Hong Son/Thailand
82 64550 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae W. Pongamornkul 3099 Mae Hong Son/Thailand
83 90492 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 414 Laos
84 90491 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 413 Laos
85 92754 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae N. Muangyen 1324 Kanchanaburi/Thailand
86 16481 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae P. Suksathan 2154 Chiang Mai/Thailand
87 98123 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 4 Laos
88 111727 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 247 Laos
89 89999 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae T. Pingyot 13 Tak/Thailand
90 72970 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae M. Norsaengsri 10751 Mae Hong Son/Thailand
91 111730 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Santalaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 250 Laos
92 74321 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae Zhou-Shishun 7823 China
93 69324 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae Zhou-Shishun 5247 China
94 41936 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae Wang Hong 4105 China
95 74549 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae Zhou-Shishun 7827 China
96 41937 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae Wang Hong 4108 China
97 33903 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. Santalaceae J.F. Maxwell 07 673 Mae Hong Son/Thailand
98 25916 Osyris sp. Santalaceae P. Suksathan 3573 Chiang Mai/Thailand
99 11475 Osyris sp. Santalaceae NULL Chiang Mai/Thailand
100 8446 Osyris sp. Santalaceae W. Nanakorn et al. 8446 Khon Kaen/Thailand