ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 109011 Acer albopurpurascens Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06650 Taiwan
2 108972 Acer albopurpurascens Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06610 Taiwan
3 108979 Acer albopurpurascens Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang & H.M.Lin 06573 Taiwan
4 108994 Acer albopurpurascens Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06441 Taiwan
5 96885 Acer amoenum Carri่re var. amoenum SAPINDACEAE T. Hosokawa FOK-609238 Japan
6 91301 Acer amoenum Carri่re var. amoenum SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
7 106143 Acer amoenum Carri่re var. amoenum SAPINDACEAE Kenji Inoue s.n. Japan
8 57411 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE M. Watanabe et al. FOK-054774 Kochi/Japan
9 32787 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072400 Kochi/Japan
10 52005 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE H. Ookura FOK-614358 Kochi/Japan
11 32923 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073899 Kochi/Japan
12 87860 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE Fumihiro Konta 35591 Japan
13 32926 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073905 Kochi/Japan
14 32820 Acer amoenum Carri่re var. matsumurae (Koidz.) K. Ogata SAPINDACEAE S. Kamakura et al. FOK-072735 Kochi/Japan
15 47632 Acer argutum Maxim. ex Miq. SAPINDACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067386 Kochi/Japan
16 32854 Acer argutum Maxim. ex Miq. SAPINDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073373 Kochi/Japan
17 57424 Acer australe (Momot.) Ohwi & Momotani SAPINDACEAE A. Sakamoto FOK-603271 Kochi/Japan
18 23786 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga 2707 Nan/Thailand
19 18270 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE M. Norsaengsri 1042 Loei/Thailand
20 12845 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga 375 Nan/Thailand
21 29448 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE C. Glamwaewwong 1300 Chiang Mai/Thailand
22 21135 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2009 Nan/Thailand
23 31116 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2791 Nan/Thailand
24 22523 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga 2362 Nan/Thailand
25 22525 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Srisanga 2364 Nan/Thailand
26 64659 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE S. Watthana 3744 Phitsanulok/Thailand
27 64658 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE S. Watthana 3743 Phitsanulok/Thailand
28 16226 Acer calcaratum Gagnep. SAPINDACEAE P. Suksathan 2027 Mae Hong Son/Thailand
29 64265 Acer campbellii Hook.f. & Thomson ex Hiern SAPINDACEAE Li-Jianwu 1129 Yunnan/China
30 47462 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071349 Kochi/Japan
31 57346 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-061222 Kochi/Japan
32 57345 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-072311 Kochi/Japan
33 129866 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE S. Sato 17-13 JAPAN
34 47613 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066070 Kochi/Japan
35 26231 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Miyake et al. 061856 Kochi/Japan
36 32771 Acer carpinifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-072311 Kochi/Japan
37 14463 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE S. Watthana 357 Chiang Rai/Thailand
38 110133 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1006 Chiang Rai/Thailand
39 42978 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4573 Chiang Rai/Thailand
40 16840 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE P. Suksathan 2249 Chiang Rai/Thailand
41 51878 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7933 Chiang Rai/Thailand
42 37494 Acer chiangdaoense Santisuk SAPINDACEAE J.F. Maxwell 06-311 Lamphun/Thailand
43 19630 Acer circinatum Pursh SAPINDACEAE Richard R. Halse 5652 Oregon/USA
44 59303 Acer crassum Hu & W.C.Cheng SAPINDACEAE Li-Jianwu 241 Yunnan/China
45 26196 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-066792 Kochi/Japan
46 52024 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Y. Kurahashi FOK-613390 Kochi/Japan
47 32758 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072249 Kochi/Japan
48 32702 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071814 Kochi/Japan
49 26216 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE K. Takeuchi FOK-613333 Kochi/Japan
50 33497 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076749 Kochi/Japan
51 96886 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-065543 Japan
52 102251 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Fumihiro Konta 35842 Japan
53 57487 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Watanabe et al. FOK-055636 Kochi/Japan
54 26739 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Watanabe et al. FOK-055636 Kochi/Japan
55 87973 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Fumihiro Konta 35842 Japan
56 63136 Acer foveolatum C.Y.Wu SAPINDACEAE Li-Jianwu 984 Yunnan/China
57 50058 Acer garrettii Craib SAPINDACEAE Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara, Thawatchai Santisuk & Chawalit Niyomdham T-21173 Chiang Mai/Thailand
58 91617 Acer ginnala Maxim. var. aidzuense (Franch.) K. SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Iburi/Japan
59 109503 Acer insulare Makino SAPINDACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15615 Taiwan
60 102247 Acer japonicum Thunb. SAPINDACEAE Fumihiro Konta 35838 Japan
61 87977 Acer japonicum Thunb. SAPINDACEAE Fumihiro Konta 35838 Japan
62 108873 Acer kawakamii Koidz. SAPINDACEAE C.M.Wang 04367 Taiwan
63 108891 Acer kawakamii Koidz. SAPINDACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04722 Taiwan
64 126347 Acer laevigatum Wall. SAPINDACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021966 Mandalay/MYANMAR
65 103721 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-55 Chiang Mai/Thailand
66 29479 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE C. Glamwaewwong 1298 Chiang Mai/Thailand
67 84050 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE W. Pongamornkul 4836 Chiang Mai/Thailand
68 44647 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1800 Krabi/Thailand
69 22526 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE P. Srisanga 2365 Nan/Thailand
70 5920 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE W. Nanakorn et al. 5920 Chiang Mai/Thailand
71 7905 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE W. Nanakorn et al. 7905 Chiang Mai/Thailand
72 12846 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE P. Srisanga 376 Nan/Thailand
73 36701 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE P. Suksathan 4445 Chanthaburi/Thailand
74 44648 Acer laurinum Hassk. SAPINDACEAE S. Gardner ST2305 Songkhla/Thailand
75 19693 Acer macrophyllum Pursh SAPINDACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4783 Oregon/USA
76 96887 Acer micranthum Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Miyake et al. FOK-061814 Japan
77 32814 Acer micranthum Siebold & Zucc. SAPINDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072639 Kochi/Japan
78 26939 Acer micranthum Siebold & Zucc. SAPINDACEAE T. Matsuo FOK-611547 Kochi/Japan
79 47510 Acer micranthum Siebold & Zucc. SAPINDACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066114 Kochi/Japan
80 57286 Acer micranthum Siebold & Zucc. SAPINDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-077045 Kochi/Japan
81 91650 Acer miyabei Maxim. SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Hidaka/Japan
82 106132 Acer miyabei Maxim. SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Japan
83 106110 Acer miyabei Maxim. SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Japan
84 91334 Acer mono Maxim. SAPINDACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
85 111878 Acer mono Maxim. SAPINDACEAE Shunichi Sato 113 JAPAN
86 106060 Acer mono Maxim. var. marmoratum (G.Nicholson) H.Hara SAPINDACEAE Kenji Inoue s.n. japan
87 109025 Acer morrisonense Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang, C.H.Chen & S.Y.Hsu 06773 Taiwan
88 108877 Acer morrisonense Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang 04349 Taiwan
89 108967 Acer morrisonense Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang 06639 Taiwan
90 109053 Acer morrisonense Hayata SAPINDACEAE C.M.Wang 08103 Taiwan
91 32454 Acer nipponicum H.Hara SAPINDACEAE K. Hosokawa et al. FOK-057984 Kochi/Japan
92 33784 Acer nipponicum H.Hara SAPINDACEAE H. Ookura FOK-614000 Kochi/Japan
93 52023 Acer nipponicum H.Hara SAPINDACEAE H. Ookura FOK-613756 Kochi/Japan
94 32813 Acer nipponicum H.Hara SAPINDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072635 Kochi/Japan
95 32776 Acer nipponicum H.Hara SAPINDACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-072346 Kochi/Japan
96 98413 Acer oblongum Wall. ex DC. SAPINDACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-293 Luang Prabang/Laos
97 34100 Acer oblongum Wall. ex DC. SAPINDACEAE W. Pongamornkul 2025 Tak/Thailand
98 83735 Acer oblongum Wall. ex DC. SAPINDACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2762 Tak/Thailand
99 50945 Acer oblongum Wall. ex DC. SAPINDACEAE S. Watthana 3678 Tak/Thailand
100 25955 Acer oblongum Wall. ex DC. SAPINDACEAE P. Suksathan 3612 Lampang/Thailand