ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 75170 Gymnotheca chinensis Decne. Saururaceae Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2312 Laos
2 45414 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae N. Romkham 64 Lamphun/Thailand
3 91685 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Kenji Horie s.n. Japan
4 4676 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Nanakorn et al. 4676 Mae Hong Son/Thailand
5 73975 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae K. Khwan 49 Chiang Mai/Thailand
6 72001 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae N. Muangyen 93 Chiang Mai/Thailand
7 65926 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae K. Srithi 24 Nan/Thailand
8 64526 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Pongamornkul 3075 Mae Hong Son/Thailand
9 63258 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae V. Nguanchoo 176 Chiang Mai/Thailand
10 140805 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Napapan Kangwan 1 Chiang Mai/Thailand
11 51099 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Pongamornkul 2705 Chiang Mai/Thailand
12 44862 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Piyawan Winichainan HN 1232 Chiang Mai/Thailand
13 42697 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Jatupol K. 10 524 Chiang Rai/Thailand
14 36279 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Pongamornkul 2226 Chiang Mai/Thailand
15 33118 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Warintorn K. 07 102 Chiang Mai/Thailand
16 32785 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae S. Kamakura et al. FOK 72380 Japan
17 26375 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae M. Takahashi FOK 605239 Japan
18 4940 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae S. Watthana, M. Norsaengsri 111 Japan
19 57336 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae K. Takeuchi FPK 612268 Japan
20 114955 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Wittaya Pongamornkul, Thatsanee Tibkwang 6977 Lamphun/Thailand
21 135606 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2014 China
22 135545 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3876 China
23 132165 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Supannikar Baiprao CMH-R 2 Chiang Mai/Thailand
24 132164 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Supannikar Baiprao CMH-R 1 Chiang Mai/Thailand
25 132163 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Supannikar Baiprao CMH-W 1 Chiang Mai/Thailand
26 131046 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae R. Wongpoomchai, A. Wattanapramote, C. Singai 1 Lop Buri/Thailand
27 129277 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Akharasit Bunsongthae 116 Chiang Mai/Thailand
28 86993 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae C. Glamwaewwong 58 286 Chiang Mai/Thailand
29 125234 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Pongamornkul 6977 Lamphun/Thailand
30 95115 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 154 Laos
31 113928 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 178 Laos
32 113518 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 219 Laos
33 110001 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae TLBG 599 Chiang Mai/Thailand
34 105761 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae Pimsiri PN 11 Chiang Mai/Thailand
35 102757 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae V. Nguanchoo 1060 Nan/Thailand
36 102674 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae V. Nguanchoo 965 Nan/Thailand
37 102504 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae V. Nguanchoo 753 Nan/Thailand
38 125706 Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae K. Punchay 532 Chiang Mai/Thailand
39 57496 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae Y. Koukami et al. FOK 57549 Japan
40 65925 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae K. Srithi 359 Nan/Thailand
41 109140 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae S.T.Chhiu 7489 Taiwan
42 33781 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae Y. Aoki FOK 613716 Japan
43 32539 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 68162 Japan