ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 75170 Gymnotheca chinensis Decne. SAURURACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2312 Houa Phan/Laos
2 45414 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE N. Romkham 64 Lamphun/Thailand
3 135606 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2014 CHINA
4 86993 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE C. Glamwaewwong 286/58 Chiang Mai/Thailand
5 4676 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Nanakorn et al. 4676 Mae Hong Son/Thailand
6 72001 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE N. Muangyen 0093 Chiang Mai/Thailand
7 65926 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE K. Srithi 24 Nan/Thailand
8 64526 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Pongamornkul 3075 Mae Hong Son/Thailand
9 63258 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE V. Nguanchoo 176 Chiang Mai/Thailand
10 91685 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
11 51099 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Pongamornkul 2705 Chiang Mai/Thailand
12 44862 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Piyawan Winichainan HN1232 Chiang Mai/Thailand
13 42697 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Jatupol K. 10-524 Chiang Rai/Thailand
14 36279 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Pongamornkul 2226 Chiang Mai/Thailand
15 33118 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Warintorn K. 07-102 Chiang Mai/Thailand
16 32785 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE S. Kamakura et al. FOK-072380 Kochi/Japan
17 26375 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE M. Takahashi FOK-605239 Kochi/Japan
18 4940 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 111 Kyoto/Japan
19 57336 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE K. Takeuchi FPK-612268 Kochi/Japan
20 113928 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-178 Phongsaly/LAOS
21 135545 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3876 CHINA
22 132165 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Supannikar Baiprao CMH-R 2 Chiang Mai/THAILAND
23 132164 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Supannikar Baiprao CMH-R 1 Chiang Mai/THAILAND
24 132163 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Supannikar Baiprao CMH-W 1 Chiang Mai/THAILAND
25 131046 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE R. Wongpoomchai, A. Wattanapramote & C. Singai 1 Lop Buri/THAILAND
26 129277 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Akharasit Bunsongthae 116 Chiang Mai/THAILAND
27 125706 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE K. Punchay 532 Chiang Mai/Thailand
28 73975 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE K. Khwan 049 Chiang Mai/Thailand
29 114955 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Wittaya Pongamornkul & Thatsanee Tibkwang 6977 Lamphun/Thailand
30 95115 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-154 Luang Prabang/Laos
31 113518 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-219 Phongsaly/LAOS
32 110001 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE TLBG 599 Chiang Mai/Thailand
33 105761 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE Pimsiri PN011 Chiang Mai/Thailand
34 102757 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE V. Nguanchoo 1060 Nan/Thailand
35 102674 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE V. Nguanchoo 965 Nan/Thailand
36 102504 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE V. Nguanchoo 753 Nan/Thailand
37 125234 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE W. Pongamornkul 6977 Lamphun/THAILAND
38 57496 Saururus chinensis (Lour.) Baill. SAURURACEAE Y. Koukami et al. FOK-057549 Kochi/Japan
39 65925 Saururus chinensis (Lour.) Baill. SAURURACEAE K. Srithi 359 Nan/Thailand
40 109140 Saururus chinensis (Lour.) Baill. SAURURACEAE S.T.Chiu 07489 Taiwan
41 33781 Saururus chinensis (Lour.) Baill. SAURURACEAE Y. Aoki FOK-613716 Kochi/Japan
42 32539 Saururus chinensis (Lour.) Baill. SAURURACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068162 Kochi/Japan