ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 71063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Jenwanathanakit H185 Nakhon Ratchasima/Thailand
2 78462 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shine 086339 Chin State/Myanmar
3 56102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8872 Chiang Rai/Thailand
4 59566 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0172/2554 Phitsanulok/Thailand
5 59823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0214/2554 Uttaradit/Thailand
6 60493 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087929 Chin State/Myanmar
7 60601 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088052 Chin State/Myanmar
8 60785 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088233 Chin State/Myanmar
9 61370 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086772 Chin State/Myanmar
10 61403 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shein 088362 Chin State/Myanmar
11 61820 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087006 Chin State/Myanmar
12 65452 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2665 Phayao/Thailand
13 63834 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Thongson 19 Loei/Thailand
14 65140 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Srithi 484 Nan/Thailand
15 52719 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 2888 Phitsanulok/Thailand
16 73651 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 04061 Mae Hong Son/Thailand
17 78460 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086086 Magway/Myanmar
18 78459 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeo Yasuda 053736 Chin State/Myanmar
19 78458 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035866 Chin State/Myanmar
20 78457 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035559 Chin State/Myanmar
21 78456 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Mang 096095 Chin State/Myanmar
22 68105 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 581 Lampang/Thailand
23 74445 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8421 Yunnan/China
24 70653 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021352 Mandalay/Myanmar
25 72793 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 10899 Mae Hong Son/Thailand
26 71981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 0073 Chiang Mai/Thailand
27 379 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 379 Chiang Mai/Thailand
28 71443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3883 Chiang Mai/Thailand
29 71320 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3760 Chiang Mai/Thailand
30 50947 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana 3680 Tak/Thailand
31 74716 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8270 Yunnan/China
32 30816 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J.F. Maxwell 07-17 Chiang Rai/Thailand
33 1395 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 1395 Chiang Mai/Thailand
34 3287 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 3287 Loei/Thailand
35 4713 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 4713 Mae Hong Son/Thailand
36 5128 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5128 Loei/Thailand
37 5558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5558 Chiang Mai/Thailand
38 6063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 6063 Chiang Mai/Thailand
39 6777 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 10 Chiang Mai/Thailand
40 7889 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 7889 Chiang Mai/Thailand
41 8722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Tatiya s.n. Nan/Thailand
42 11175 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3819 Lam Dong/Vietnam
43 12921 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 451 Nan/Thailand
44 16176 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 52 Chiang Mai/Thailand
45 22558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2397 Nan/Thailand
46 55688 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8488 Loei/Thailand
47 36177 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3666 Khon Kaen/Thailand
48 49959 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6479 Uttaradit/Thailand
49 49823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 6343 Chiang Mai/Thailand
50 48336 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamusu T-46459 Chiang Mai/Thailand
51 47143 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie KY47 Mae Hong Son/Thailand
52 44918 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Yaovanit Polpim HN1347 Chiang Mai/Thailand
53 23624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2633 Nan/Thailand
54 36576 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 1896 Loei/Thailand
55 25591 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 627 Chiang Mai/Thailand
56 35520 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8344 Mae Hong Son/Thailand
57 35381 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8195 Mae Hong Son/Thailand
58 34273 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 1631 Mae Hong Son/Thailand
59 31268 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2943 Chiang Mai/Thailand
60 33380 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K. 07-161 Chiang Mai/Thailand
61 72061 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 03941 Mae Hong Son/Thailand
62 44872 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Piyawan Winichainan HN1051 Chiang Mai/Thailand
63 94524 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 1651 Nan/Thailand
64 101183 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6204 Phayao/Thailand
65 98405 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-285 Luang Prabang/Laos
66 98371 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-251 Luang Prabang/Laos
67 89587 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5606 Chiang Mai/Thailand
68 95776 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6060 Chiang Mai/Thailand
69 83081 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4616 Chiang Mai/Thailand
70 95005 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ploy Hutasing 018 Chiang Mai/Thailand
71 101259 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen AKN 001 Chiang Mai/Thailand
72 80810 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Phoutthavong et al. 483 Luang Prabang/Laos
73 98254 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-134 Luang Prabang/Laos
74 81539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097192 Magway/Myanmar
75 81540 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097838 Chin State/Myanmar
76 94210 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5910 Chiang Mai/Thailand
77 90396 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-318 Luang Prabang/Laos
78 90253 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-176 Luang Prabang/Laos
79 90153 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-76 Luang Prabang/Laos
80 71912 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
81 83102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4637 Chiang Mai/Thailand
82 80687 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4544 Chiang Mai/Thailand
83 107430 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-198 Phongsaly/Laos
84 112278 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Buasroi Mala 13 Tak/THAILAND
85 111443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-391 Luang Prabang/Laos
86 108981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06551 Taiwan
87 95732 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6016 Chiang Mai/Thailand
88 106334 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 789 Nan/Thailand
89 101722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 001 Chiang Mai/Thailand
90 105992 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6468 Chiang Mai/Thailand
91 102710 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE V. Nguanchoo 1005 Nan/Thailand
92 105827 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK047 Nan/Thailand
93 13542 Buddleja auriculata Benth. SCROPHULARIACEAE Prentice, C.A. 113 Mpumalanga/South Africa
94 69341 Buddleja crispa Benth. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 5268 Yunnan/China
95 69371 Buddleja crispa Benth. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 5326 Yunnan/China
96 47622 Buddleja curviflora Hook. & Arn. SCROPHULARIACEAE N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-065953 Kochi/Japan
97 33443 Buddleja curviflora Hook. & Arn. SCROPHULARIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-074630 Kochi/Japan
98 26953 Buddleja curviflora Hook. & Arn. SCROPHULARIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067016 Kochi/Japan
99 57292 Buddleja curviflora Hook. & Arn. SCROPHULARIACEAE H. Sada, M. Tashiro et al. FOK-057785 Kochi/Japan
100 26310 Buddleja curviflora Hook. & Arn. SCROPHULARIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057232 Kochi/Japan