ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 61820 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087006 Chin State/Myanmar
2 71320 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3760 Chiang Mai/Thailand
3 70653 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021352 Mandalay/Myanmar
4 71063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Jenwanathanakit H185 Nakhon Ratchasima/Thailand
5 68105 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 581 Lampang/Thailand
6 65452 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2665 Phayao/Thailand
7 81540 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097838 Chin State/Myanmar
8 63834 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Thongson 19 Loei/Thailand
9 71981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 0073 Chiang Mai/Thailand
10 61403 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shein 088362 Chin State/Myanmar
11 61370 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086772 Chin State/Myanmar
12 60785 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088233 Chin State/Myanmar
13 60601 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088052 Chin State/Myanmar
14 60493 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087929 Chin State/Myanmar
15 59823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0214/2554 Uttaradit/Thailand
16 65140 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Srithi 484 Nan/Thailand
17 78456 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Mang 096095 Chin State/Myanmar
18 81539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097192 Magway/Myanmar
19 80810 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Phoutthavong et al. 483 Luang Prabang/Laos
20 80687 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4544 Chiang Mai/Thailand
21 139331 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1904 Phitsanulok/THAILAND
22 78460 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086086 Magway/Myanmar
23 379 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 379 Chiang Mai/Thailand
24 71443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3883 Chiang Mai/Thailand
25 78457 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035559 Chin State/Myanmar
26 71912 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
27 74716 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8270 Yunnan/China
28 74445 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8421 Yunnan/China
29 73651 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 04061 Mae Hong Son/Thailand
30 72793 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 10899 Mae Hong Son/Thailand
31 72061 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 03941 Mae Hong Son/Thailand
32 55688 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8488 Loei/Thailand
33 78458 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035866 Chin State/Myanmar
34 6777 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 10 Chiang Mai/Thailand
35 59566 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0172/2554 Phitsanulok/Thailand
36 23624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2633 Nan/Thailand
37 22558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2397 Nan/Thailand
38 16176 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 52 Chiang Mai/Thailand
39 12921 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 451 Nan/Thailand
40 11175 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3819 Lam Dong/Vietnam
41 30816 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J.F. Maxwell 07-17 Chiang Rai/Thailand
42 7889 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 7889 Chiang Mai/Thailand
43 31268 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2943 Chiang Mai/Thailand
44 6063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 6063 Chiang Mai/Thailand
45 5558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5558 Chiang Mai/Thailand
46 5128 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5128 Loei/Thailand
47 4713 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 4713 Mae Hong Son/Thailand
48 3287 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 3287 Loei/Thailand
49 1395 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 1395 Chiang Mai/Thailand
50 8722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Tatiya s.n. Nan/Thailand
51 44872 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Piyawan Winichainan HN1051 Chiang Mai/Thailand
52 78462 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shine 086339 Chin State/Myanmar
53 52719 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 2888 Phitsanulok/Thailand
54 50947 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana 3680 Tak/Thailand
55 49823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 6343 Chiang Mai/Thailand
56 49959 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6479 Uttaradit/Thailand
57 48336 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamusu T-46459 Chiang Mai/Thailand
58 25591 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 627 Chiang Mai/Thailand
59 44918 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Yaovanit Polpim HN1347 Chiang Mai/Thailand
60 56102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8872 Chiang Rai/Thailand
61 36576 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 1896 Loei/Thailand
62 36177 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3666 Khon Kaen/Thailand
63 35520 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8344 Mae Hong Son/Thailand
64 35381 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8195 Mae Hong Son/Thailand
65 34273 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 1631 Mae Hong Son/Thailand
66 33380 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K. 07-161 Chiang Mai/Thailand
67 47143 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie KY47 Mae Hong Son/Thailand
68 98254 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-134 Luang Prabang/Laos
69 133818 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE R. Kantasrila MSD 14 Chiang Mai/THAILAND
70 102710 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE V. Nguanchoo 1005 Nan/Thailand
71 111443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-391 Luang Prabang/Laos
72 108981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06551 Taiwan
73 107430 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-198 Phongsaly/Laos
74 90153 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-76 Luang Prabang/Laos
75 90253 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-176 Luang Prabang/Laos
76 90396 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-318 Luang Prabang/Laos
77 94210 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5910 Chiang Mai/Thailand
78 94524 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 1651 Nan/Thailand
79 138699 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Natdanai Pan-in 574 Uttaradit/Thailand
80 95005 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ploy Hutasing 018 Chiang Mai/Thailand
81 114399 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4742 Lampang/Thailand
82 95776 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6060 Chiang Mai/Thailand
83 112278 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Buasroi Mala 13 Tak/Thailand
84 98371 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-251 Luang Prabang/Laos
85 98405 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-285 Luang Prabang/Laos
86 101183 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6204 Phayao/Thailand
87 101259 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen AKN 001 Chiang Mai/Thailand
88 137659 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Inthamma 1243 Uttaradit/THAILAND
89 101722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 001 Chiang Mai/Thailand
90 106334 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 789 Nan/Thailand
91 78459 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeo Yasuda 053736 Chin State/Myanmar
92 83081 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4616 Chiang Mai/Thailand
93 105827 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK047 Nan/Thailand
94 105992 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6468 Chiang Mai/Thailand
95 137234 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103401 MYANMAR
96 95732 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6016 Chiang Mai/Thailand
97 121166 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 3148 Nan/Thailand
98 132312 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 7438 Chiang Mai/Thailand
99 125518 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 3599 Nan/THAILAND
100 139033 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 342 Phayao/THAILAND