ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 71320 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3760 Chiang Mai/Thailand
2 56102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8872 Chiang Rai/Thailand
3 59566 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0172/2554 Phitsanulok/Thailand
4 59823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0214/2554 Uttaradit/Thailand
5 60785 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088233 Chin State/Myanmar
6 60493 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087929 Chin State/Myanmar
7 60601 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088052 Chin State/Myanmar
8 61370 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086772 Chin State/Myanmar
9 61403 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shein 088362 Chin State/Myanmar
10 61820 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087006 Chin State/Myanmar
11 63834 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Thongson 19 Loei/Thailand
12 65140 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Srithi 484 Nan/Thailand
13 65452 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2665 Phayao/Thailand
14 68105 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 581 Lampang/Thailand
15 78462 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shine 086339 Chin State/Myanmar
16 73651 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 04061 Mae Hong Son/Thailand
17 78460 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086086 Magway/Myanmar
18 78459 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeo Yasuda 053736 Chin State/Myanmar
19 78458 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035866 Chin State/Myanmar
20 78457 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035559 Chin State/Myanmar
21 78456 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Mang 096095 Chin State/Myanmar
22 70653 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021352 Mandalay/Myanmar
23 379 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 379 Chiang Mai/Thailand
24 71063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Jenwanathanakit H185 Nakhon Ratchasima/Thailand
25 72061 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 03941 Mae Hong Son/Thailand
26 72793 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 10899 Mae Hong Son/Thailand
27 71981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 0073 Chiang Mai/Thailand
28 71912 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
29 71443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3883 Chiang Mai/Thailand
30 50947 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana 3680 Tak/Thailand
31 74445 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8421 Yunnan/China
32 6777 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 10 Chiang Mai/Thailand
33 55688 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8488 Loei/Thailand
34 22558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2397 Nan/Thailand
35 16176 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 52 Chiang Mai/Thailand
36 12921 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 451 Nan/Thailand
37 11175 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3819 Lam Dong/Vietnam
38 25591 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 627 Chiang Mai/Thailand
39 7889 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 7889 Chiang Mai/Thailand
40 30816 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J.F. Maxwell 07-17 Chiang Rai/Thailand
41 6063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 6063 Chiang Mai/Thailand
42 5558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5558 Chiang Mai/Thailand
43 5128 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5128 Loei/Thailand
44 4713 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 4713 Mae Hong Son/Thailand
45 3287 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 3287 Loei/Thailand
46 1395 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 1395 Chiang Mai/Thailand
47 8722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Tatiya s.n. Nan/Thailand
48 36576 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 1896 Loei/Thailand
49 74716 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8270 Yunnan/China
50 49959 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6479 Uttaradit/Thailand
51 49823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 6343 Chiang Mai/Thailand
52 48336 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamusu T-46459 Chiang Mai/Thailand
53 47143 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie KY47 Mae Hong Son/Thailand
54 23624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2633 Nan/Thailand
55 44872 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Piyawan Winichainan HN1051 Chiang Mai/Thailand
56 52719 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 2888 Phitsanulok/Thailand
57 36177 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3666 Khon Kaen/Thailand
58 35520 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8344 Mae Hong Son/Thailand
59 35381 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8195 Mae Hong Son/Thailand
60 34273 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 1631 Mae Hong Son/Thailand
61 33380 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K. 07-161 Chiang Mai/Thailand
62 31268 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2943 Chiang Mai/Thailand
63 44918 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Yaovanit Polpim HN1347 Chiang Mai/Thailand
64 95776 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6060 Chiang Mai/Thailand
65 105827 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK047 Nan/Thailand
66 80810 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Phoutthavong et al. 483 Luang Prabang/Laos
67 81539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097192 Magway/Myanmar
68 94210 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5910 Chiang Mai/Thailand
69 102710 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE V. Nguanchoo 1005 Nan/Thailand
70 101722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 001 Chiang Mai/Thailand
71 101183 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6204 Phayao/Thailand
72 101259 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen AKN 001 Chiang Mai/Thailand
73 98405 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-285 Luang Prabang/Laos
74 105992 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6468 Chiang Mai/Thailand
75 98254 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-134 Luang Prabang/Laos
76 80687 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4544 Chiang Mai/Thailand
77 83081 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4616 Chiang Mai/Thailand
78 95732 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6016 Chiang Mai/Thailand
79 83102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4637 Chiang Mai/Thailand
80 90153 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-76 Luang Prabang/Laos
81 95005 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ploy Hutasing 018 Chiang Mai/Thailand
82 89587 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5606 Chiang Mai/Thailand
83 90253 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-176 Luang Prabang/Laos
84 90396 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-318 Luang Prabang/Laos
85 94524 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 1651 Nan/Thailand
86 98371 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-251 Luang Prabang/Laos
87 116600 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-223 Xaignabouri/LAOS
88 114399 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4742 Lampang/THAILAND
89 117718 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-088 Sainyabuli/LAOS
90 106334 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 789 Nan/Thailand
91 116624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-247 Xaignabouri/LAOS
92 107430 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-198 Phongsali/Laos
93 108981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06551 Taiwan
94 111443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-391 Luang Prabang/Laos
95 81540 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097838 Chin State/Myanmar
96 112278 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Buasroi Mala 13 Tak/THAILAND
97 116539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-163 Xaignabouri/LAOS
98 13542 Buddleja auriculata Benth. SCROPHULARIACEAE Prentice, C.A. 113 Mpumalanga/South Africa
99 69371 Buddleja crispa Benth. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 5326 Yunnan/China
100 69341 Buddleja crispa Benth. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 5268 Yunnan/China