ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 61820 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087006 Chin State/Myanmar
2 71320 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3760 Chiang Mai/Thailand
3 71063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Jenwanathanakit H185 Nakhon Ratchasima/Thailand
4 70653 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021352 Mandalay/Myanmar
5 68105 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 581 Lampang/Thailand
6 65452 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2665 Phayao/Thailand
7 81540 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097838 Chin State/Myanmar
8 63834 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Thongson 19 Loei/Thailand
9 71981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 0073 Chiang Mai/Thailand
10 61403 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shein 088362 Chin State/Myanmar
11 61370 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086772 Chin State/Myanmar
12 60601 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088052 Chin State/Myanmar
13 60493 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 087929 Chin State/Myanmar
14 60785 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Man 088233 Chin State/Myanmar
15 59823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0214/2554 Uttaradit/Thailand
16 65140 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Srithi 484 Nan/Thailand
17 379 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 379 Chiang Mai/Thailand
18 81539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097192 Magway/Myanmar
19 80810 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE K. Phoutthavong et al. 483 Luang Prabang/Laos
20 80687 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4544 Chiang Mai/Thailand
21 78462 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Law Shine 086339 Chin State/Myanmar
22 78460 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086086 Magway/Myanmar
23 78459 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeo Yasuda 053736 Chin State/Myanmar
24 71443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 3883 Chiang Mai/Thailand
25 78456 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ling Shein Mang 096095 Chin State/Myanmar
26 71912 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
27 74716 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8270 Yunnan/China
28 74445 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Zhou-Shishun 8421 Yunnan/China
29 73651 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 04061 Mae Hong Son/Thailand
30 72793 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 10899 Mae Hong Son/Thailand
31 72061 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 03941 Mae Hong Son/Thailand
32 55688 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8488 Loei/Thailand
33 78458 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035866 Chin State/Myanmar
34 6777 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 10 Chiang Mai/Thailand
35 59566 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Romklao Botanical Garden 0172/2554 Phitsanulok/Thailand
36 23624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2633 Nan/Thailand
37 22558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 2397 Nan/Thailand
38 16176 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 52 Chiang Mai/Thailand
39 12921 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga 451 Nan/Thailand
40 11175 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3819 Lam Dong/Vietnam
41 30816 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE J.F. Maxwell 07-17 Chiang Rai/Thailand
42 7889 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 7889 Chiang Mai/Thailand
43 31268 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2943 Chiang Mai/Thailand
44 6063 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 6063 Chiang Mai/Thailand
45 5558 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5558 Chiang Mai/Thailand
46 5128 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 5128 Loei/Thailand
47 4713 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 4713 Mae Hong Son/Thailand
48 3287 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 3287 Loei/Thailand
49 1395 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Nanakorn et al. 1395 Chiang Mai/Thailand
50 8722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE T. Tatiya s.n. Nan/Thailand
51 44872 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Piyawan Winichainan HN1051 Chiang Mai/Thailand
52 78457 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035559 Chin State/Myanmar
53 52719 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 2888 Phitsanulok/Thailand
54 50947 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE S. Watthana 3680 Tak/Thailand
55 49959 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6479 Uttaradit/Thailand
56 49823 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri 6343 Chiang Mai/Thailand
57 48336 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamusu T-46459 Chiang Mai/Thailand
58 25591 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 627 Chiang Mai/Thailand
59 44918 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Yaovanit Polpim HN1347 Chiang Mai/Thailand
60 56102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8872 Chiang Rai/Thailand
61 36576 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi 1896 Loei/Thailand
62 36177 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3666 Khon Kaen/Thailand
63 35520 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8344 Mae Hong Son/Thailand
64 35381 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8195 Mae Hong Son/Thailand
65 34273 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 1631 Mae Hong Son/Thailand
66 33380 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Jatupol K. 07-161 Chiang Mai/Thailand
67 47143 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Chusie KY47 Mae Hong Son/Thailand
68 94524 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen 1651 Nan/Thailand
69 90153 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-76 Luang Prabang/Laos
70 116624 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-247 Xaignabouri/LAOS
71 116600 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-223 Xaignabouri/LAOS
72 116539 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-163 Xaignabouri/LAOS
73 114399 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4742 Lampang/Thailand
74 105992 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6468 Chiang Mai/Thailand
75 95005 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Ploy Hutasing 018 Chiang Mai/Thailand
76 112278 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Buasroi Mala 13 Tak/Thailand
77 95732 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6016 Chiang Mai/Thailand
78 102710 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE V. Nguanchoo 1005 Nan/Thailand
79 118065 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Pan-in 025 Uttaradit/Thailand
80 101259 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Muangyen AKN 001 Chiang Mai/Thailand
81 83102 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 4637 Chiang Mai/Thailand
82 94210 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5910 Chiang Mai/Thailand
83 108981 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06551 Taiwan
84 107430 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-198 Phongsaly/Laos
85 90253 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-176 Luang Prabang/Laos
86 89587 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 5606 Chiang Mai/Thailand
87 106334 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 789 Nan/Thailand
88 90396 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-318 Luang Prabang/Laos
89 111443 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-391 Luang Prabang/Laos
90 126349 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028754 Mandalay/MYANMAR
91 101722 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 001 Chiang Mai/Thailand
92 101183 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 6204 Phayao/Thailand
93 98405 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-285 Luang Prabang/Laos
94 133818 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE R. Kantasrila MSD 14 Chiang Mai/THAILAND
95 132615 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 7552 Chiang Mai/THAILAND
96 132312 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. Pongamornkul 7438 Chiang Mai/Thailand
97 131235 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4585 Loei/THAILAND
98 131086 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2277 Nan/THAILAND
99 117718 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-088 Sainyabuli/LAOS
100 129195 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE Akharasit Bunsongthae 1 Chiang Mai/THAILAND